Archív všetkých otázok

Na tejto stránke nájdete archív všetkých vladykových odpovedí na otázky. Systém pri pridaní novej ju automatický očísľuje a pripraví na zdieľanie na sociálnych sieťach. Ponúkame Vám kompletnú databázu spolu s možnosťou vyhľadávania kľúčových slov a pojmov, ak sa v systéme otázka nenachádza, môžete ju položiť cez formulár google. Prajeme Vám príjemné čítanie.


Otázky z kategórie …o viere v Boha

 1. Som rímskokatolíčka – pokrstená aj praktizujúca, chodím pravidelne do kostola a k sviatostiam, ale niekedy nastane situácia, že idem aj na svätú liturgiu (napr. ak mi čas svätej liturgie vyhovuje viac, ako čas svätej omše, alebo bez nejakého iného dôvodu – obradom a modlitbám už rozumiem), neviem však, ako sa prakticky postaviť k niektorým úkonom, najmä ako sa mám žehnať… a či si mám pri vstupe do chrámu pokľaknúť (tak, ako to je v kostoloch na znak úcty pred bohostánkom), alebo sa vyžaduje poklona? Treba zachovať vonkajšie prejavy toho obradu, na ktorom momentálne som, alebo na tom nezáleží?
 2. Som gréckokatolík a v rímskokatolíckom prostredí, kde žijem, som často terčom posmechu od našich rímskokatolíckych veriacich preto, že počas našich obradov i svätej liturgie sa často žehnáme. Že oni sa žehnajú na začiatku a na konci a to vraj podľa nich stačí. Mne to nerobí žiadny problém, iba chcem od Vás radu, čo by som im mal na to odpovedať. Myslím si, že tým vlastne urážajú aj náš východný obrad a našu Gréckokatolícku cirkev
 3. SICH! Otče na hodine pravoslavnej naboženskej výchovy som sa opýtal môjho kňaza prečo zomierajú nevinné malé deti. Jeho odpoveď bola taká že ľudia si to zapríčinili sami. Začalo sa to tým keď Adam s Evou „spáchali“ prvý hriech. Mladý ľudia zomierajú v tom najlepšom veku kedy si ich Boh povoláva k sebe. Vraj keby nezomreli mohlo by sa stať niečo horšie napr. ochrnutie atď. Vraj je v tom veľa teológie, ktoré ešte nechápem pretože mám len 14 rokov. Ja sa Vás Otče chcem opýtať prečo vznikajú vojny. Vraj je to niečo podobné ako s tou smrťou. Ďakujem za odpoveď.
 4. Reagujem na otázku zo Sloviniek – podľa autorky spomenutej otázky, ich kňaz tam hlása pravoslávnu dogmatiku o posmrtných mýtniciach, ktorá nie je zlučiteľná s katolíckou náukou cirkvi. Doc. Imrich Belejkanič v učebnici pravoslávneho bohoslovia na s. 199 sám píše, že podľa pravoslávnej náuky – „existencia očistca nemá biblický základ a je v protiklade s pravoslávnym chápaním spasenia ako „theozisu“. Keďže Katolícka cirkev jasne definuje pojem očistec v KKC: „Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu […] na osobnom súde […]: alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí” (1022), chcel by som vedieť, ako to chápe Gréckokatolícka cirkev. Ak pripustíme mýtnice, potom musíme zamietnuť aj osobný definitívny súd v momente smrti (Florentský a Tridentský snem) a budeme musieť prijať pravoslávne učenie len o nejakom dočasnom súde (Belejkanič, I., Dogmatika, s. 192), že z pekla sa dá ešte po smrti vyslobodiť do posledného súdu – cez spomenuté mýtnice. Ba nakoniec prídeme k tomu, že peklo bude len do posledného súdu, ako to tvrdil Origenes a že aj diabli nakoniec prídu do neba (apokastasis pantón). Táto náuka bola odsúdená ako heréza. Píšem túto otázku preto, lebo v diskusii vznikla pozitívna odozva od gréckokatolíkov (zrejme preto, lebo ich pomýlila všeobecná fráza „starootcovské tradície“). Je teda nutné, aby gréckokatolíci verili v očistec a nie eschatologickej pravoslávnej náuke o mýtniciach?
 5. Prosím o vysvetlenie: Prečo v čase okiadzania v chráme sa má veriaci žehnať? Ak áno, prečo?
 6. Prichádza čas Vianoc a do pozornosti sa človeku dostane evanjelium Matúša, kde je rodokmeň Ježiša Krista ktorý končí Jozefom. Prečo je tam Jozefov rodokmeň keď ten s počatím nemal nič spoločné?
 7. Pri prosebnej ekténii sa modlíme o anjela sprievodcu našej duše i tela, teda ide tu o nášho osobného, strážneho anjela, ktorého by mal mať každý narodený človek. Ľudí sa však rodí veľké množstvo a sú na zemi krátky čas, kým anjeli žijú vo večnosti. Je to teda tak, že tento anjel po sprevádzaní jednej duše a tela po smrti človeka prechádza k ďalšiemu človeku? Alebo každého anjel je s ním akosi spojený naveky? Viem, že táto otázka nesúvisí s tým čo je podstatné pre prežívanie nášho kresťanského života a možno bude aj zložité sa o niečo oprieť, ale zaujíma ma, či o týchto záležitostiach máme nejaké poznatky.
 8. Prečo „katholikin“ [všeobecný] z gréckeho vyznania viery je sobornuju [koncilový], po slovansky? Je to zlý preklad? Alebo tieto dve slová znamenajú to isté?
 9. Prečo sa pri slávení Eucharistie v našom obrade nespomína cely text Nicejsko-carihradského vyznania viery a teda, že sú vynechané slova „Boha z Boha?“
 10. Prečo katolíci považujú za hlavu Cirkvi Svätého Otca, pápeža, keď hlavou Cirkvi je Ježiš Kristus?
 11. Otče aký je rozdiel medzi mariánskou úctou v gréckokatolíckej cirkvi a v pravoslávnej? Čo je spoločne a v čom sa odlišuje úcta k nasej nebeskej matke? Napríklad: modlia sa pravoslávny ruženec? Uznávajú gréckokatolícke pútnické miesta atď.. Ďakujem. Prosím o vaše požehnanie! Veľmi si vás vážim Vladyka Milan. Vďaka za odpoveď.
 12. Od kedy deťom začína pôst a od koľkých rokov? Som gréckokatolíčka a keď sme boli deti keď si dobre pamätám, bol pôst určený od 7 do 70 rokov. Moja kamarátka mi povedala, že ich kňaz v nedeľu na Službe Božej povedal, že pôst deťom začína až od 14 do 65 rokov. Môžem poprosiť o radu? Ja mám 3 deti a vediem ich od narodenia, že piatok je stále pôst a pred Veľkou nocou je aj stredy pôst a aj iné pôsty v roku, a taktiež chodíme s deťmi stále aj do cerkvi. Takto ma od malička učili moji rodičia, začo som im veľmi vďačná, a takto učím aj svoje deti.
 13. Na dnešnej večierni sme čítali čítanie z knihy Genesis, kde nás zaujala zdanlivo nenápadná veta.: „Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby“ (Gn 1, 26 –pozn). Čo sa vyjadruje týmto množným číslom? Vysvetlivky vo Svätom písme vydanom Spolkom sv. Vojtecha hovoria, že možno Boh akosi slávnostne rozhoduje pred celým nebom, ale neistota toho výkladu nám dáva priestor na uvažovanie, rozmýšľali sme, že by to mohlo byť akési potvrdenie a vyjadrenie pôsobenia celej Presvätej Trojice pri akte stvorenia? Ako to vidíte Vy?
 14. My gréckokatolíci veriaci zo Sloviniek sme ináč orientovaní ako iní v eparchii? Prečo? Napr. Sviatok Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista sa u nás neslávi, toho roku ani liturgia nebola. Nedeľa Krista Kráľa – ľud slávi (povinné antifóny), kňaz sa o tom sviatku nezmieni vôbec. Korunku Božieho milosrdenstva sa v kostole nemáme modliť lebo to nie je naša modlitba. My máme mýtnice nie očistec. Krížová cesta sa u nás nemodli už päť rokov. Je tu ešte viac odlišnosti, ktoré sú iné než v iných gréckokatolíckych farnostiach. Je to správne? Veronika
 15. Možno je to už veľakrát zodpovedaná otázka no skúsim sa opýtať: Prečo voláme Pannu Máriu nepoškvrnenou, keď prišla na svet prostredníctvom pohlavného styku a teda poškvrnená dedičným hriechom? Veď jediný, ktorý prišiel bez prirodzeného počatia bol Pán Ježiš Kristus. Veď nešlo práve o to, aby sa narodil bez dedičného hriechu. Tým pádom by aj Mária mohla byť spasiteľ, načo by potom Boh posielal Ježiša.
 16. Mam dva zásadní dotazy ohlédne viry: V Boha věřím, k víre mne přivedla babička ale lze jinak prokázat existenci Boha. Další otázka se týká církve: Která je ta správná a proč je jich tolik?
 17. Majú zvieratá dušu, resp. či po smrti normálne zomierajú alebo niekam ,,putujú“, resp. ich duša niekam smeruje, podobne ako ľudská?
 18. Kde by som sa mohla dočítať niečo o živote Krista pred jeho účinkovaním, jeho detstvo? V evanjeliu je veľká medzera a niektorí tvrdia že študoval u esénov, inšpiroval sa Budhom a pod.
 19. Jsem exarchou Chorvatské pravoslavné církve a mě i naše věřící by zajímalo, zda a za jakých kanonických podmínek a okolností (východní a západní kodex) smí naši věřící (pravoslavní) přistoupit k Eucharistii a vyhledat možnost zpovědi z rukou katolických ordinářů. Na rozdíl od katolické církve náš klérus je rozptýlen po zemi dosti řídce. V Kristu † Gavrilo, exarcha Chorvatské pravoslavné církve (mjjk@atlas.cz)
 20. Dlhší čas mi vŕta v hlave Druhé Božie prikázanie, ktoré sa nezhoduje biblické z katolíckym. Prečo to tak je? Či vraj Božie prikázania sa smú meniť? Viete mi pomôcť, aby som išiel správnym smerom a kráčal v Pravde?
 21. Christos posredi nas, chcel by som Vás porosiť o radu. Ako vnímať dielo od istého dánskeho spisovateľa – Posledná reformácia? Je to v súlade s ortodoxiou, ortopraxiou a s apošt. vyznaním viery? Pretože nechápem, čo tým myslia: „krst Svätým Duchom, a že miesto stretávania sa Cirkvi nie je podstatné, či je to cerkev alebo nejaké obchodné centrum.“ Za ozrejmenie vopred vďaka.
 22. Chcem sa opýtať, či Nostredamove alebo „baby Vangy“ proroctvá sú nebezpečné pre katolícku vieru, pretože keď to meno počujem, tak ma zachváti menší strach. Ako mám na to reagovať? Patrik
 23. Ako to je so spovedným tajomstvom, ak kňaz vie o nejakom zločine (napr. vražda alebo ťažký zločin ) a je predvolaný ako svedok alebo na výsluch. Môže to povedať, alebo nie? Potrebuje nejaké špeciálne schválenie, napríklad od biskupa?
 24. Ako rozumieť filioque. Aký je rozdiel vo vyznaní viery medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou?
 25. Ako odpovedá naša cirkev na argumenty protestantských cirkví, ktoré stoja za odmietaním mariánskeho kultu. Taktiež by som sa chcel opýtať, či nemáte tak ako ja pocit, že vplyvom rôznych duchovných spoločenstiev, čoraz viac mladých ľudí stráca mariánsku úctu a či tento problém nebude potrebné riešiť.


Otázky z kategórie …o bohoslužbách

 1. Zaujíma ma vysvetlenie k bozkávaniu ruky pri pozdravení sa s laikmi. Niekedy som sa stretol s vysvetlením, že ide o bozkanie (biskupského) symbolu – prsteňa, no všimol som si, že sa bozkáva ruka. V Písme sa viackrát spomína výzva na pobozkanie sa bratským bozkom, čo vnímam ako pozdrav takpovediac rovnocenných. Bozkanie ruky je podľa mňa vonkajším znakom hierarchickej poslušnosti, čo vnímam ako vhodné pri stretnutí kňaza s vladykom. Ako sa teda laik správne zdraví s vladykom pri osobnom stretnutí – pobozkaním ruky (prsteňa?), či podaním ruky a bratským trojitým dotykom hlavy (nepoznám označenie tohto úkonu), či inak?
 2. Z čoho sú vyrobené sviece pre biskupa, že nikdy nezhasnú pri požehnávaní? (Zaujímalo to aj moju mamku). Betka
 3. Vladyka Milan! Niekedy sa v našich cerkvách konajú vystúpenia a kadejaké akcie. Teraz pred Vianocami je toho veľmi veľa. Aj v katedrále. Mne sa to veľmi nepozdáva, ako keby ma to rozleptávalo. Aký je váš názor? Majú sa v kostoloch a chrámoch konať také veci? Je to dobré? Možno sa mýlim. Ďakujem.
 4. V tie dni , keď sme slávili sviatok Bohozjavenia – krst Pána, napadlo mi, čo sa stalo po tom akte s Jánom, kde žil a kde bol v čase smrti Krista. Nikde v Písme som sa nedočítala, kedy bol sťatý (len obdobie panovania Herodesa Antipu). Stretli sa ešte Ježiš s Jánom niekedy? (Vedel Ježiš o jeho väznení a smrti?) Nájdete, prosím, odpovede na moje, možno čudne, otázky, ktoré sa usalašili v mojej mysli?
 5. V niektorých gréckokatolíckych farnostiach a v chrámoch sa nachádzajú trojité kríže so zošikmeným spodným ramenom. Spodné rameno kríža – rovné alebo šikmé – je vnímané ako rozlišovacie znamenie medzi tým, čo je gréckokatolícke a čo pravoslávne. Prosím o ozrejmenie (historické a cirkevné), prečo majú niektoré trojkríže spodné rameno rovné, iné šikmé a či je ich používanie príslušné spomenutým cirkvám (v našich podmienkach).
 6. V našej cerkvi sa zapaľujú sviečky v strede. Prečo sa zapaľujú a čo sa vtedy treba modliť. Patrícia
 7. V chráme do ktorého chodíme, pán farár vyhlásil, že si nepraje aby deti chodili po chráme, aby sa hrali, aby jedli alebo pili. Prosím Vás, ako má táto myšlienka priviesť mladé rodiny s malými deťmi do chrámu? Danka
 8. Sú ešte v Košickej eparchii obce, ktoré slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára? Ktoré obce tak slávia ako posledné? Mohli by niektoré obce, ktoré už slávia sviatky podľa gregoriánskeho sláviť ich opäť podľa juliánskeho kalendára?
 9. Ste gréckokatolíckym biskupom. Verím, že sa hrdo cítite byt gréckokatolíkom ako aj obhajujete iste gréckokatolícke názory. Nie je potom protirečenie si a „podraz“ veriacich ľudí gréckokatolíkov ako aj cirkvi, ktorá je Vám zverená, ak sa pridávate do skupiny tých, ktorí nemajú problém sa na verejnosti prezentovať pri slávení omše ako aj obliekaniu sa do latinského bohoslužobného odevu? Zo stany rímskokatolíckych biskupov som nepostrehol takúto náklonnosť k nášmu obradu. Prečo to potom platí naopak? Veď ak je to jedno, že sme jedna Katolícka cirkev, tak potom ja nemusím chodiť do cerkvi ale do kostola – lebo je to jedno – a naši kňazi nemusia byt na farách, nemusíme mať chrámy a pod. Lenže ja si myslím, že to jedno nie je, lebo hoci sme jedna Katolícka cirkev, nie všetko máme spoločné a rovnaké.
 10. Sláva Isusu Christu. Mám otázku ohľadom spovede a svätého prijímania. Existuje nejaké pravidlo, ktoré by hovorilo o tom, že človek musí po spovedi hneď v ten deň aj prijať eucharistiu? Alebo sa môže vyspovedať a prvý krát po spovedi byť prítomný na bohoslužbe a prijať sv. prijímanie až o niekoľko dní pokiaľ nemá ťažký hriech? Ďakujem za odpoveď.
 11. Sláva Isusu Christu. Chcela by som sa Vás opýtať, ako je to s prijatím Eucharistie u pravoslávnych. Môžem ako gréckokatolíčka prijať Eucharistiu u nich? Niečo som už o tom počula, ale nie som si istá. Ďakujem
 12. Sláva Isusu Christu, vladyka. Chcel by som sa Vám položiť otázku, ktorou verím, že sa Vás nedotknem, nemyslím v zlom, ale týka sa kňazov. Prečo niektorí kňazi sú viac iní menej východní? Prečo niektorí majú iní nemajú problém slúžiť aj cirkevnosl. liturgie? Nemalo by to byt zjednotené, teda ak sme východná cirkev, tak sa správať východne? Není potom trocha metúce pre ľudí? Sme východná cirkev, obrad máme východný, ale nejak čo sa týka už napr. aj oblečenia kňazov nie u všetkých to vidno. nie každý má náprsný kríž, či kamilavku,… nie každý je naklonený tomu, aby liturgie boli aj cirkevnosl.. Ďakujem za odpoveď.
 13. Slava Isusu Christu, Vladyka chcem sa opýtať ohľadom posvätenia rodinného domu. Máme postavený podkrovný dom, tento rok sme čiastočne dokončili podkrovie, ale ešte tam chýbajú v podkroví dvere. Na prízemí dvere mame, mohli by sme si dať posvätiť dom? Ďakujem za odpoveď. Katka
 14. Slava Isusu Christu, Drahý vladyka. Chcela by som sa spýtať, je nutné aby mal kňaz pri slávení sv. liturgie na sebe oblečené všetky časti? To znm. ,,rukávniky, opasok“? Ďakujem za odpoveď 🙂 +
 15. Sláva Isusu Christu! V prvom rade, milý vladyka, Vám chcem zablahoželať k Vašim včerajším narodeninám, nech Vás ochraňuje Presvätá Bohorodička. A moja otázka znie: Kde sa má nachádzať tetrapod v cerkvi? Ľudia si ho totiž posúvajú dozadu, skoro až k dverám, aby ikonu mohli pobozkať aj tí, ktorí sadajú dozadu. Môj názor však je, že kto tú ikonu pobozkať chce, tak príde aj do stredu, aj dopredu a je mu to jedno. Ako to teda má byť? Ďakujem za odpoveď.
 16. Slava Isusu Christu! Sú finančné náklady jediným dôvodom prečo sa pri liturgii neokiadza každý deň dokonca ani v katedrálach, alebo sme sa jednoducho v tomto prispôsobili rímskokatolíkom? Nerozumiem, aký má potom zmysel používať kadidlo pri panychíde po liturgii. Nie je snáď liturgia neporovnateľne viac (teda aj vzhľadom na úžitok pre dušu zosnulého za ktorého sa slúži) ako panychída?
 17. Slava Isusu Christu! Moja otázka sa týka csl. služby. chodím od mala do cerkvi a nikdy sa nespievalo PODAJ HOSPOĎI ALE PODAJ HOSPODY tvrdo. Poslednú dobu počuť aj viacej HOSPOĎI a preto sa chcem opýtať, či je to v poriadku, lebo to dosť píli uši, zle to vyznieva a odvtedy ma to vyrušuje. Za odpoveď ďakujem.
 18. Sláva Isusu Christu! Drahý vladyka, chcem sa opýtať na povinnosť byť v chrámový sviatok na božskej liturgii. V modlitebnej knižke, v CIC ani CCEO som sa nedočítal o tom, že by chrámový sviatok bol pre veriacich danej farnosti zároveň prikázaným. Mnohí veriaci ale aj niektorí kňazi mi však povedali, že táto povinnosť tam je. Ak áno, ako to potom je v prípade, že vo farnosti je viacero kostolov alebo, že som v čase sviatku mimo svojej farnosti (eventuálne som dočasne vo farnosti, kde sa chrámový sviatok)? Ďakujem za odpoveď.
 19. Sláva Isusu Christu! Do r. 1950 sa cirkev oficiálne menovala Gréckokatolícka, ale počas bohoslužieb sa veriaci oslovovali „pravoslávni“. Aj biskup Gojdič na Veľký vchod používal výraz “ i vsich vas pravoslavnych christijan“ ? V Grécku kde sú iba pravoslávni, sa výraz „gréckokatolík“ považuje za oslovenie gréckeho kresťana. Mám v tom nejasnosti, môžete mi to vysvetliť? Ďakujem
 20. Slava Isusu Christu! Čo počas okiadzania symbolizuje zvuk rolničiek na kadidle a prečo je ich väčšinou 12? Ďakujem za odpoveď.
 21. Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, ktorá verzia modlitby Bohorodice Ďivo, radujsja (Raduj sa Bohorodička) v cirkevnoslovanskom jazyku je správna, pretože myslím, že je v tom trochu zmätok. Niekde sa píše „Bohorodice Ďivo radujsja obraduvanaja Marie…“ a niekde zasa „Bohorodice Ďivo radujsja blahodatnaja Marie…“, ale čo je zvláštnejšie, že v nových vydaniach modlitebnej knižky v CSL sa už nepíše, ako sme boli naučení a ako doteraz bolo všade uvádzané „…i blahosloven plod čreva tvojeho…“ ale „…i blahosloven plod života tvojeho…“ a nejako nerozumiem prečo. Myslím, že nie je dobré, keď sú v jednej z najzákladnejších modlitieb zmätky.
 22. Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, či existuje preklad, resp. či sa pracuje na preklade celého Psaltyru do slovenčiny. Mám na mysli modlitby pred čítaním, po čítaní žalmov, tropárov po prečítaní jednotlivých kaftiziem, modlitieb za zdravie či zosnulých, podľa úmyslu modlitby. Keďže žiaľ, v mnohých slovenských farnostiach by bolo pre ľud ťažko modliť sa v cirkevnoslovanskom jazyku. Je mi ľúto, že prax modlitby žaltáru sa úplne zo života našej cirkvi vytratila, napriek tomu, že sám som počul od ľudí, pamätajúcich našu cirkev ešte pred 1950tym rokom, že pri zosnulom sa pred pohrebom modlieval.
 23. Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa Vás opýtať ako to je s obliekaním práve Vás biskupov, resp. arcibiskupa. Od čoho závisí že biskupa obliekajú tesne pred začiatkom liturgie a inokedy príde už oblečený v omofore atď. priamo na liturgiu a keď je na liturgii obchod okolo chrámu, alebo malý vchod na liturgii prečo je to z pohľadu veriacich proti smeru hodinových ručičiek a nie opačne (akú to má symboliku) zároveň prečo pri niektorých liturgiách keď je viac kňazov a prítomný aj biskup obchádzajú jedni oltár do jednej strany a iní do druhej. Ďakujem.
 24. Sláva Isusu Christu vladyka! Zaujímalo by ma ako je to počas modlitby pred sv. prijímaním „Viruju Hospodi i spoviduju“ resp. „Verím Pane a vyznávam…“ kde by ma zaujímalo či by sa malo biť v prsia alebo prežehnávať počas „pomjani mja Hospodi…“ a „Bože milostivyj…“. Pýtala som sa to aj kňazov a ani oni v tom nie sú všetci jednotní. Kňazi, biskupi, miništranti sa prežehnávajú a asi aj väčšina manželiek kňazov avšak ostatní veriaci sa väčšinou bijú v prsia. Tak isto aj pravoslávni veriaci sa bijú v prsia. Ako je to teda správne? Ďakujem za odpoveď.
 25. Slava Isusu Christu Otec vladyka Milan. Chcem sa opýtať otázku, na ktorú si neviem už dlhy čas dať odpoveď a robí vo mne niekedy zmätok . Pápež Ján Pavol druhy bol vyhlásený za svätého . No počas jeho činnosti bola viac krát zorganizovaná udalosť kde sa stretli predstavitelia rôznych nielen cirkvi ale aj náboženstiev z celého sveta . To by vo mne nevyvolávalo nič ale v kostoloch boli poprikrývane kríže a na oltároch boli vyložené ,,posvätné,, veci iných náboženstiev (hinduizmus,samani,budhisti a veľa iných spoločenstiev sa tam zapojilo) ako na toto reagoval nás jediný a pravý Boh, ktorý je ako On sám hovorí Žiarlivý ? Ja nechcem poburovať ani nič , len potrebujem odpoveď s ktorou sa stotožním pre prijatie tohto faktu a objasnenie . Myslím, že človek ako Vy by mohol vedieť adekvátne odpovedať . Ďakujem s pozdravom a prianím požehnania pre Vás
 26. Slava Isusu Christu ! Otec Vladyka Milan, chcem sa Vás opýtať, ako je to so sv. liturgiami, priamymi prenosmi cez internet? Vôľam sa Daniela, pochádzam z Ľutiny, momentálne žijem a pracujem vo Francúzsku, keďže moja francúzština je veľmi slabá, moja účasť na sv. omšiach je tak trochu formálna, keď som sa dozvedela o priamych prenosoch sv. liturgii zo Slovenska, bola som veľmi potešená, keď sledujem takýto prenos, mám pocit, že som tam aj skutočne, alebo duchovne naozaj prítomna a rozumiem kázňam. Len neviem ci takéto sv. liturgie sú aj platne pred Pánom. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď a za Vás čas. Daniela
 27. SICH! Drahý Vladyka, chcem sa spýtať či môžem ísť na prijímanie cez týždeň, ak prídem neskôr na liturgiu, napr. po evanjeliu… môžem? Niekedy nás učili, že môžem ísť, ale keď v jeden deň už by som išla druhý krát, tak musím byť na celej liturgii ,.. nemyslím teraz, že budem chodiť len na prijímanie, ale keď prídem neskôr či môžem ísť… ďakujem za odpoveď. Modlím sa za vás +
 28. SICh! Drahý vladyka, chcem sa spýtať či je správne žehnať sa, keď kňaz svätí nejakú vec. Ďakujem za odpoveď! Nech vás Pán žehná a napĺňa dobrotou a láskou +
 29. S.I.CH. Drahý otče, môže prijať Božie telo dvojročné dieťa? Ak áno, ako je to potom vekovo obmedzene? Ďakujem za odpoveď. Nech Vás posilňuje Duch svätý vo Vašej pastorácii.
 30. Pýtam sa: Pri spovedi kňaz hovoril veľmi potichu a pri zadávaní pokuty som nepočula, čo sa mám pomodliť. Čo mám teraz robiť? Čo sa mám pomodliť?
 31. Pýtam sa: Prečo sa veľkonočné pokrmy svätili s vínom zmiešaným so svätenou vodou? Po príchode nového kňaza do našej farnosti sa to zmenilo. Nechcel svätiť pokrmy s vínom a svätenou vodou. Od tej doby svätíme so svätenou vodou bez vína. Ako je to správne? Prečo sa vtedy miešala voda s vínom a teraz už nie? Veriaci z farnosti
 32. Prosím o vysvetlenie, čo sa týka sviatku Zvestovania Bohorodičke, ktorý v tomto roku (2016 – pozn. fd) pripadá na Veľký piatok. Rímskokatolícka cirkev preložila tento sviatok na 4. apríla a my v našej farnosti mame spojenú liturgiu s uložením plaščenice do hrobu. Je to trošku nelogické. Ešte na náboženstve sme sa učili, že raz v roku sa na celom svete nikde neslúži liturgia, svätá liturgia. Keby sme to mali aspoň oddelene, napríklad liturgia ráno a obrady Veľkého piatku poobede. Ráno máme cárske (kráľovské) hodinky a o 16.00 hod. svätú liturgiu s večierňou s uložením plaščenice.
 33. Pri Liturgii vopred posvätených darov prítomní vykonávajú veľké metánie. Tak trochu to pripomína modlitebné postoje moslimov. Predpokladám, že oni tento spôsob prebrali od starších náboženstiev (od kresťanov?). Prosím o zhrnutie, odkedy kresťania používajú veľké metánie, či ich prebrali od iného náboženstva a odkedy je známa liturgia VPD a liturgia nášho byzantského obradu.
 34. Prečo Vám pri liturgii bohoslovci bozkávajú ruku?
 35. Prečo sa skoro v žiadnej farnosti neberú celé antifóny a taktiež malá ekténia medzi prvou a druhou antifónou, alebo sa berie len veľmi výnimočne. Veď kam sa ľudia ponáhľajú z cerkvi napríklad v nedeľu, kedy by ľudia nemali konať žiadnu prácu? Je to smutné, že pre ľudí je hodina viac pred televízorom, či počítačom prijateľná, ale 10 minút viac v chráme nie…
 36. Prečo sa na ikone Zostúpenie Svätého Ducha vo väčšine prípadov nie je vyobrazená Presvätá Bohorodička, napriek tomu že bola v tom čase vo večeradle s apoštolmi?
 37. Prečo na Veľkú noc svätíme jedlá?
 38. Prečo my, pravoslávni, máme Paschu v tomto roku (2016 – pozn. fd) až 1. mája? (14-ročný)
 39. Prečo kresťania uznávajú za najsvätejší chrám Baziliku sv. Petra v Ríme, keď v Jeruzaleme je Bazilika svätého hrobu, kde bol Ježiš pochovaný?
 40. Prečo dnes (1. November) v chráme nespievali vôbec tropár Sv. Kosmas a Damian? Je to možné úplne nahradiť dnešný sviatok liturgiou za zosnulých?
 41. Pochválený buď Ježiš Kristus. V dedine máme cintorín, ktorý je na pozemku gréckokatolíckej cirkvi. Na tomto cintoríne sa už nepochováva od roku 1918 a nie sú na ňom už žiadne hroby, len na kraji je veľký kríž. Je to vlastne už lúka. Chcem sa opýtať, či je možné toto priestranstvo využívať napr. pre deti ako ihrisko. Máme v obci pár ľudí, ktorí vravia, že je to neúctivé. A tak je to roky nevyužitý priestor, ktorý sa len kosí. Ďakujem.
 42. Nedospel vhodný čas od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 na to, aby v liturgiách slúžených v cirkevnoslovanskom jazyku sa ako stojí v liturgikone v suhubej jektenii „za vsja pravoslavnyja christijany…“ či pri veľkom vchode „i vsich vas pravoslavnych christijan“ nenahrádzalo slovami „pravovirnych, pravovirnyja“? Samozrejme s patričným objasnením pre veriacich, čo to slovo v skutočnosti znamená. Na Ukrajine, ani na blízkom Zakarpatí, kde bola naša cirkev zakázaná dlhšie obdobie a utrpela viac ako u nás s tým nemajú problém.
 43. Môže sa sobášiť, krstiť, konať oslavy, slávnosti a podobne v období Petro-Pavlovského, či Uspenského pôstu? Napriek tomu, že dnes už nie sú v našej cirkvi tieto pôsty povinne záväzné, sláva Bohu, neboli ani zrušené. Preto sa chcem spýtať, či je to vhodný čas na konanie slávnostných udalostí, keďže sobáše a podobne slávnosti sa konajú. Aký bol prístup k tomuto v minulosti, dodržiaval sa zakázaný čas? Poznámka: Keďže sviatky a pôstne obdobia nás vovádzajú nielen do slávenia, ale aj do dôležitých právd viery, je potrebné ich brať vážne, lebo cirkevný kalendár ich zdôrazňuje kvôli nášmu „vrastaniu“ do právd viery a do hlbšieho prežívania duchovných skutočnosti. A tak ako sa historicky objavovali nové bludy i nové nebezpečenstvá sprofanizovania posvätných skutočnosti, tak aj dnes vnímame prílišnú liberalizáciu náboženského života. Preto je potrebné rešpektovať Cirkev, ktorá nám čosi odporúča pre naše podmienky, lebo aj atmosféra na Slovensku už nie je iba východná, kvôli čomu je múdre zohľadňovať aj západné skúsenosti a sviatky, ktoré nám dopomôžu vyhnúť sa mnohým omylom. Som vďačný o. M. Gajdošovi, že z liturgickej i asketickej stránky snaží sa objektívne hodnotiť Vašu otázku a dáva aj svoje odporučenia. †Milan
 44. Moje dieťa bolo pokrstené pred šiestimi rokmi a prijalo iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie aj sväté prijímanie. Vo farnosti kde žijeme žiaľ nie je deťom dovolené prijímať. Bude musieť absolvovať prípravu a „prvé“ sväté prijímanie? Očakávam, že áno, no skôr by som to nazval prípravou na prvú sviatosť zmierenia, keďže prvé sväté prijímanie (v Bratislave) už malo. V tejto súvislosti sa tiež chcem opýtať, prečo dieťa u nás nemohlo prijímať aspoň nejaký čas po iniciácii.
 45. Moja otázka sa týka mimoliturgického oblečenia vyššieho duchovenstva. Druhý vatikánsky koncil a tiež Kódex kánonov východných cirkví vyzýva jednotlivé východné katolícke cirkvi k zachovávaniu vlastnej, pre každú cirkev špecifickej, tradície, ktorá obohacuje samotnú katolícku cirkev. Preto sa chcem opýtať, či existuje takáto tradícia našej gréckokatolíckej cirkvi aj v tejto oblasti. Kedysi som zhliadol na internete fototografiu z Námestia sv. Petra vo Vatikáne, kde ste mali Vy aj vladyka Peter oblečenú tmavú červenú/bordovú mantiu a čiernu kamilavku so závojom. Doma som však žiadneho z našich vladykov nosiť kamilavku nevidel. Existuje preto nejaký predpis, resp. tradícia ktorá by určovala aké mimoliturgické oblečenie majú naši biskupi používať? Je pre našu cirkev typickejšia červená/bordová mantia gréckeho typu alebo je možná farebná rôznorodosť – čierna, ktorú často používa vladyka Svjatoslav alebo fialová, modrá mantia ruského typu? Mali by naši vladykovia nosiť kamilavky? Ak áno, mal by metropolita nosiť bielu kamilavku so závojom alebo taktiež čiernu? Rado (Podobná otázka): Vladyka, padla tu otázka, prečo nenosíte prsteň, kríž a solideo ako rímskokatolícki duchovní, na čo sa ponúka automaticky logická odpoveď. Ja by som sa však chcela pri všetkej úcte spýtať presný opak a to prečo nenosíte klobúk so závojom, ktorý nosia gréckokatolícki biskupi ako súčasť mimoliturgického odevu všade vo svete.
 46. Moja otázka sa týka absentujúcich ikonostasov v mnohých našich farnostiach. Prečo tam, kde si to nemôžu dovoliť, nie sú povinne umiestnené aspoň provizórne dve ikony základného radu (Bohorodička a IC XC)? Je podľa mňa dosť smutné, že taká dôležitá súčasť východného chrámu, je tak často v našich farnostiach ignorovaná. Samozrejme, že stavba ikonostasu je pre mnohých priveľmi drahá záležitosť, ale nájdu sa farnosti, ktoré by si to s Božou pomocou aj celkom mohli dovoliť, ale nemajú o to záujem, hoci v mnohých, chudobnejších farnostiach boli schopní zhotovenia ikonostasu. Ďalej by ma zaujímal názor na murované ikonostasy, ktorých stavba je lacnejšia ako u drevenej konštrukcie, vraj ako som sa dopočul, sú v našej cirkvi na Slovensku zakázané. Je to pravda?
 47. Mám deti, ktoré postupne odrastajú a boríme sa už aj s počiatkami puberty. Zdá sa mi, že na súčasné deti číha viacero nebezpečenstiev, s ktorými sme sa my nestretli a hoci sa snažíme, často nemáme dosť chápania deťom pomôcť. Tu vidím možnosť v Cirkvi podať pomoc aj prostredníctvom Eucharistie deťom, aspoň do istého veku. Avšak v tomto je v našich farnostiach i diecézach nejednota a deti to niekedy uvádza do zmätku, nás do posudzovania kňazov, ktorí Eucharistiu deťom podávajú napriek zákazu, biskupov, ktorí to zdá sa neriešia, až závisti voči tým, ktorí „smú“. Čo poradíte? Jedna vec je akceptovať rozhodnutie zodpovedných, chápte však bezmocnosť raneného pred lekárničkou s potrebnou pomocou, od ktorej nemá kľúč…
 48. Kristus medzi nami! Vladyka, mám otázku týkajúcu sa slávení sv. liturgií za zosnulých v nedeľu. Už som sa stretla s tým, že kňaz odmietol odslúžiť nedeľnú liturgiu za zosnulého, lebo podľa jeho slov sa nemôže slúžiť v nedeľu liturgia za zosnulého, pričom iný kňaz v inej farnosti odslúžil, len dodal, že nemôže byť s panychídou. Ako to teda je? Ďakujem za odpoveď.
 49. Kde by som si mohol kúpiť Malý trebník? A ešte, kedy budú najbližšie v našej eparchii kantorské kurzy, a kde? Maroš
 50. Jsem římskokatolický ministrant z České republiky. O prázdninách ministruji na Slovensku v řeckokatolickém chrámě. Mohu po dohodě s tamějším knězem používat své vlastní ministrantské oblečení: bílá alba a cingulum v liturgické barvě podle římského ritu?
 51. Je správne nosiť smútok (čierne oblečenie) ak niekto blízky zomrie?
 52. ISCH! Preosvietený Vladyka, chcela by som sa Vás opýtať, ako je to s eucharistickým pôstom, ak človek dopredu nevedel, že bude účastný na sv. liturgii. (Napríklad, ak sa v rámci školy alebo na nejakom podujatí nedá dopredu harmonogram, alebo človek príde na cudzie miesto, keď chce zistiť kedy je liturgia a časovo už nemôže dodržať eucharistický pôst. Môže alebo nesmie (a v ktorom z týchto prípadov?) prijať Sväté Prijímanie? Ak by predsa len odpoveď bola kladná, tak mení sa niečo tým, ak už bol predtým na sv. liturgii v ten deň, aj Sv. Prijímaní? (s predpokladom, že druhú sv. liturgiu stihne celú, ale eucharistický pôst nestíha dodržať.) Za odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem požehnaný čas. S pozdravom Anička
 53. Dnes som bola veľmi pohoršená, keď kňaz doniesol na Liturgiu vopred posvätených darov premenené prosfory v plastovej dóze. Preto sa pýtam: V dnešnej dobe nemáme dosť zlatých kalichov, že musíme voliť takúto formu? Zdá sa mi to dosť nedôstojne. Prosím, vneste trochu svetla do tohto môjho problému.
 54. Čo sa v prvom týždni pôstu na niektorých farnostiach svätilo v cerkvi – kolyvu? V našej cerkvi sa nesvätilo. Čo to znamená a prečo u nás nie.
 55. Čítal som niektoré príspevky na tejto stránke a zaujala ma Vaša myšlienka nižších svätení pre laikov, ako aj štatút trvalého diakona, ktorý pripravujete. Preto sa chcem spýtať, ako to vidíte so zavedením do praxe, či je to reálne v blízkej dobe, alebo je potrebná ešte „dlhá cesta“ prípravy, schvaľovania a podobne.
 56. Christos posredi nas, chcel by som Vás porosiť o radu. Ako vnímať dielo od istého dánskeho spisovateľa – Posledná reformácia? Je to v súlade s ortodoxiou, ortopraxiou a s apošt. vyznaním viery? Pretože nechápem, čo tým myslia: „krst Svätým Duchom, a že miesto stretávania sa Cirkvi nie je podstatné, či je to cerkev alebo nejaké obchodné centrum.“ Za ozrejmenie vopred vďaka.
 57. Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie: Prečo my, gréckokatolíci nemáme sviatok Troch kráľov, ale Sväté Bohozjavenie. Myslím si, že je to podstatný rozdiel… a ľuďom, hlavne „našim“ to je vždy jedno.
 58. Chcel sa opýtať: Ako je to so zdržanlivosťou od mäsitých pokrmov (v prípade Veľkého piatku a prvého dňa Veľkého pôstu aj od mlieka, vajíčok atď.) u žien v požehnanom stave.
 59. Chcel by som sa spýtať, či všetky rímskokatolícke prikázané sviatky sú prikázanými aj v Gréckokatolíckej cirkvi a opačne, a či sa slávia v rovnaký deň. Martin
 60. Často sa spomínajú rozdiely medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi. Preto sa pýtam: Prečo je u našich bratov povolený, alebo využívaný, mimoriadny rozdávač svätého prijímania a u nás, v našom obrade (gréckokatolíckom) sa to nevyužíva, resp. nevyskytuje?
 61. Aký postoj zaujíma gréckokatolícka cirkev k miništrankám? Peter
 62. Ako to je z oslovovaním biskupov v našej cirkvi; napr. pomaličky ale isto sa vytráca oslovenie Kyr. Potom vo všetkých východných cirkvách aj oslovenie biskupa, arcibiskupa, metropolitu… (Preosvietený, Najosvietenejší, Blaženstvo…). Myslím si, že Mons. je slabé a nie je to naše. Prečo to všade inde platí, len u nás nie. Sme nejaká výnimka? Š.
 63. Ako správne sa má osloviť biskup. Ak Vy prídete na návštevu farnosti, ako Vás máme osloviť.
 64. Ako sa Cirkev (Vy) staviate k slúženiu mimo chrámov – narážam napríklad na veľké slávnosti (odpusty na pódiach na námestí) alebo vysviacky či intronizácie, ktoré boli napr. v športovej hale. Je pochopiteľné že kapacita takejto udalosti musí byť veľká, no mne osobne to nepríde celkom dobré nakoľko sa slúži v nevysvätenom priestore.
 65. Ako je to vlastne s piatkami v našej cirkvi. Mám na mysli, že či je v piatok pôst alebo len zdržanlivosť od mäsa a taktiež, ako je to s chodením na zábavy a diskotéky? Je to vnímané ako hriech alebo niečo neúctivé vzhľadom na Kristovo umučenie na Veľký piatok?
 66. Ako je to s praxou aliturgických dní počas Veľkého pôstu v Gréckokatolíckej cirkvi?
 67. Ako je to s poklonami veriacich počas liturgie v chráme. Niektorí to robia a iní vôbec. Koľkokrát a kedy by sme sa správne mali klaňať počas liturgie.
 68. Ako je to s meškaním na svätú liturgiu v nedeľu a v prikázané sviatky. V nasej farnosti sú veriaci, ktorí v nedeľu pravidelne meškajú 10 – 15 minút a zároveň pristupujú k Eucharistii. Dopúšťajú sa tým hriechu?


Otázky z kategórie …o zásadách dobrého života

 1. Vladyka, chcem sa opýtať, prečo niektorí gréckokatolícki kňazi správajú k svojim rímskokatolíckym bratom, ako k nepriateľom? Konkrétne v okolí Starej Ľubovne istý gréckokatolícky kňaz sa odmieta baviť s rímskokatolíckymi kňazmi, ani im neodzdraví, keď sa mu na ulici slušne prihovoria… Iný prípad, v tom istom kraji jeden syn kňaza, katechéta, na hodine náboženstva pred rímskokatolíckymi deťmi povedal, že on by rímokostoly zbúral, pretože je to modloslužba! A jeho otec, kňaz, keď mu bolo oznámené, nepovedal na to ani pol slova… Vladyka! Nie je vo svete dosť nenávisti medzi ľuďmi a náboženstvami? Musíme medzi seba vnášať nenávisť ešte aj my katolíci? Mám pocit, že niektorí gréckokatolícki kňazi ani nevedia, čí sú! Stoja niekde medzi pravoslávím (aj s jeho nenávisťou ku katolicizmu) a katolíckou Cirkvou, ale pravoslávni nie sú a katolíkmi asi nechcú byť… Ak sa takto správajú, pochybujem o nich ako o kňazoch a vzhľadom na ich správanie aj ako o kresťanoch! V mojom okolí sú viacerí ľudia týmto ich správaním pohoršení… Prosím, vyjadrite sa. Ďakujem.
 2. Viem že nie ste manželsky poradca, ale spravila som niečo v manželstve čo veľmi ľutujem a trápi ma to no robila som to preto, že mi niečo chyba v tom našom, ale ľúbim manžela. Teraz, keď mam ísť na svätú spoveď bojím sa, či skôr hanbím. Ale najhoršie je, že neviem na sto percent či to ľutujem, keďže môj muž mi nedáva čo by mal. Poviem to rovno podviedla som ho, ale bozkami nič iné žiadne spojenie nič ako to povedať a vôbec bude mi to odpustene, ak to neľutujem na 100 ale 90%. Pretože neha a objatia mi chýbajú. Ďakujem
 3. Sláva Izusu Christu. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o radu. So svojim snúbencom sme spolu už skoro rok, ale jeho rodine vadí, že som sa liečim na úzkosť. Môj zdravotný stav sa zlepšuje a momentálne užívam iba vitamíny. Jeho mamka sa veľmi bojí, že to bude mať vplyv na tehotenstvo, čo mi moja doktorka vyvrátila, povedala mi, že lieky nemajú na to žiaden vplyv. Nevieme ako ďalej vzhľadom k tomu, že sa máme obaja veľmi radi. Boja sa aj toho, že čo tá moja choroba prinesie do manželstva. Stále sa modlíme k Bohu, aby nám ukázal správnu cestu. Ak Vás smiem porosiť o Vašu radu. Ďakujem, s pozdravom Anička.
 4. Sláva Izusu Christu. Touto cestou by som sa Vám vopred chcela poďakovať za Váš čas a odpoveď, ktorú si pre mňa nájdete. Ide o môjho brata, je starší, má 26 rokov. Mali sme ešte jedného brata, ktorý je už 13 rokov nebohý a ocino nám taktiež zomrel, to som nemala ešte rok. Nebolo to nikdy ľahké a ani nie je, ale z jednej strany ma táto bolesť posilnila… Ale u môjho brata sa to prejavovalo inak, boli s ním problémy už od strednej, keď začal pracovať. Čo zarobil to prepil, hral na automatoch, doma často klamal. Ale ako človek nikdy zlý nebol, pomáhal v záhrade, doma, mal rád deti a podobne. Čo sa alkoholu a automatov týka, tak to prešlo do vážneho štádia, až skončil na odvykačke. Chvíľu bolo dobre, ale akonáhle začal robiť, zarobil peniaze tak sa po nejakej dobe k tomu opäť vrátil. Až skončil aj druhýkrát na odvykačke. S maminou sme vždy stáli pri ňom, dohovárali mu, navštevovali sme ho, podporovali a v podstate odpustili všetky klamstvá, už sa len modlili, aby to už skončilo, aby sme mohli pokojne spávať a vstávať. Druhýkrát, keď bol na odvykačke, tak sa spoznal s jednou ženou, ona bola tiež pacientka, ale na inom oddelení. Mamina to neschvaľovala, pretože bola od neho o viac ako 10 rokov staršia a mala aj dcéru. Veľmi skoro k nej už začal chodiť s taškou a podobne. Ja som vedela, že zákazom tomu aj tak nezabránim, tak som to len prijala a popriala mu nech je šťastný a hlavne nech sa drží, nech nepije a nehrá automaty. Mala som z toho taký pocit, že bol akoby láskou vyhladovaný a čo prišlo, to zobral. Jeho priateľka žila v podnájme z ktorého sa mala odsťahovať a zároveň si kupovala dom, ktorý bolo ešte treba prerobiť, brat bol v zahraničí, tak som navrhla mamine nech na prechodné obdobie kým nepríde brat a kým nevymaľujú nech prídu k nám. Mamina sa s tým už tiež zmierila a prijala veci tak ako sú, že budú spolu. Z prechodného obdobia začalo byť dlhšie obdobie, okolo kúpi domu vraj nastali komplikácie, mala dcéru, ktorá nedodržiavala absolútne poriadok, ani žiaden režim, ja som jej ponúkla moju detskú o ktorú sa vôbec nestarala, papuľovala a bola drzá i k mojej mamine. Mamina sa začala v tom dome cítiť ako hosť, ako keby tam nepatrila. Ona sa väčšinou starala, varila upratovala až nakoniec sa chcela so všetkými porozprávať a nájsť riešenie, ale oni to zle pochopili, odišli a našli si podnájom. A vtedy to začalo, mamine hovorili aby šla preč z domu, nech si nájde podnájom, aby tam mohli oni žiť. Po dedine rozšírili, že brata aj s rodinou mamina vyhodila z domu. Odvtedy sa to len sypalo ako lavína, brat prestal chodiť domov, maminu neoslovuje ani mamina, so mnou sa rozpráva ako s najhorším nepriateľom. Pritom som ho chodila navštevovať a chcela som tie dve veci oddeliť a aj mamina chcela aby sme aspoň my ako súrodenci boli za dobre. Ale ak som mu zavolala, že ako sa má, tak nikdy nemal čas, odpovedal jednoslovne a chladne, čiže to nemalo ani zmysel. Po cca pol roku ich vzťahu ona otehotnela. Ja som to brala ako manipuláciu, keďže mal brat veľmi rád deti a z jej strany mi to prišlo také, že aby si ho udržala pri sebe. Na začiatku, keď sa s nimi ako tak dalo rozprávať som sa pýtala kto budú krstný rodičia, keďže jeho priateľka nemá súrodencov a môj brat má iba mňa, to bola posledná nádej, ktorú som do neho vložila, že snáď zahodí všetko to zlé čo je vo vzduchu a nájdeme si opäť k sebe cestu. Nakoniec zvolili niekoho úplne iného, takmer cudzieho s odôvodnením, že s nimi nekomunikujem. To ma naozaj zranila a bolelo, ale ostala to len prijať. Bratovi kamaráti sa k tomu všetkému tiež vyjadrili, že úplne prišiel o rozum, čo je aj pravda, stratil svoj názor, prestal komunikovať s rodinou, a ak komunikuje, tak naozaj nepekne až to človeka zabolí. Veľmi ma to všetko bolí, čo sa z rodiny týka, tak som mala len jeho a maminu, vnímam, že je na zlých cestách, ale dohovoriť sa mu nedá, uverí a príjme len to, čo mu priateľka povie. Už dlhšie nepracuje, vybrali si pôžičku, zistila som, že má už aj dlhy a takto sa to pomaly rúca ako lavína. Mamina ho z domu vyhlásila, doteraz mal trvalý pobyt tu, kúpili si s priateľkou dom, teda skôr on ho kúpil, tak si mamina povedala že ho vyhlásila, keďže má dlhy, nie že siahnu na mamin dom. A on mi zavolal, kričal po mne, že som mu nezavolala že ho mamina vyhlási, a že sme z neho spravili bezdomovca, pričom kúpili a prerábali dom, tak som nechápala toto obvinenie. A tým, že sa od nás odtrhol, nekomunikovala nechodil domov, tak to mamina spravila aj právom. Cítim sa bezmocná a bolí ma duša, cítim, že aj maminu, veď jedného syna pochovala a ďalší sa za ňu nepriznáva po tom všetkom, čo človek ustál pri ňom. Dohováranie, poprípade nejaká cesta k zmiereniu z jeho strany vôbec nie je, už sa len modlím a dúfam v lepšie, i keď vedome viem, že toto šťastný koniec mať nebude. Prosím o radu, o modlenie, o nejakú nádej. Z celého srdca ďakujem. Pekný deň a požehnanie pre Vás.
 5. Sláva Isusu Christu. Vladyka Milan, začiatkom februára som v piatom mesiaci tehotenstva potratila svoje dieťa. Kým môj manžel a naši rodičia pochovávali nášho syna, ja som v nemocnici bojovala o život(mala som prísť aj o maternicu, ale Boh mi v tom pomohol a neprišla som o ňu). Mala som veľmi silnú infekciu, ktorej zdroj do dnešného dňa lekári nezistili. Chodím po rôznych vyšetreniach, aby sa to zistilo, lebo už päť mesiacov som nepravidelne na ATB liečbe. Prísne mi zakázali v najbližšom čase tehotenstvo, lebo tým by som opäť ohrozila nielen svoj život, ale aj život ďalšieho nenarodeného dieťaťa. Preto sa Vás pýtam, či je v takomto prípade bránenie počatia hriechom. Ak áno, tak čo mám potom robiť. Nehrešiť a tým momentálne ohroziť život dvoch ľudí (môj a nenarodeného dieťatka) a priťažiť manželovi a mojej 5 ročnej dcérke, alebo prestať chodiť do chrámu, aby som sa „nehrala“ na kresťanskú ženu (ako mi to pri spovedi povedal kňaz). Za odpoveď Vám vopred ďakujem.
 6. Sláva Isusu Christu, idem z kostola a zasa raz nie v najlepšej nálade…pýtate sa prečo…máme cca 50% služieb v sobotu dopoludnia s platnosťou na nedeľu…prečo? Farár chodí po svadbách, oslavách a odpustoch …nie nejaké zdravotné problémy, rodinne problémy, a pod. …Niekedy nechápem zmýšľanie. Veď napr. svadba …po redovom (max. o druhej) domov predsa som farár(vravím i v duchu ako farár),mám svoju farnosť /zároveň je to moje povolanie ako aj duchovné tak aj svetské ..veď keď domov prídem aj o tej štvrtej čo je už záverečná svadby…do siedmej sú tri hodinky na spánok, veď ja chodím na nočné, tiež pospím tri hodinky a potom MANUALNE pracujem doma do večera, prečo farár takto zmýšľať nemôže? 😞 Alebo to si musí vypiť na tej svadbe? A ďalšie riešenie. Veď tu službu môže dať aj poobede v nedeľu je to stále lepšie než tá sobota doobedu. Som z dediny ,východné Slovensko, každý chce v sobotu niečo porobiť….minulú sobotu bolo kostole 9 ľudí, ináč je nás tam 30 + – … hľadať vinu v ľuďoch ???veď určite chápete. Keď som bol malý, stalo raz za dva tri mesiace žeby bola v sobotu aj to farár nám dal skutočne odôvodnený dôkaz že sa to ináč nedalo. Hovorím.. niekoľko nedieľ som nebol v kostole lebo napr. Sobotu som bol v práci a v nedeľu sme omšu nemali…a vyslovene vám poviem že chcem ísť do kostola nášho a byť na omši. Cítim sa tam doma ,jednoducho celé detstvo som tam bol aj miništroval…ale z tohto mi je smutno. Viem, že cítiť aj zlosť z tohto písania, ale ja si myslím že z časti odôvodnené…a za ďalšie: je dobré vziať ako farár peniaze z tej škatuľky „milodary pre chudobných“ na dokončenie altánku na fare? Veď ten altánok bolo tak nutné mať? Ďalšie veľké sklamanie, ktoré odrádza veriť nášmu farárovi…ďakujem za vašu odozvu
 7. Sláva Isusu Christu! Vladyka, chcela by som sa Vás opýtať, čo hovorí cirkevná morálka na pestovanie ľudských orgánov, nakoľko sa hovorí, že biofyzika je veda 21. storočia a táto problematika patrí k momentálne otvoreným/načatým témam. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.
 8. Slava Isusu Christu! Vladyka Milan, v práci mám kolegyne, ktoré často vyslovujú meno Božie nadarmo – je to súčasťou ich slovníka a mne to doslova až „píli“ uši, keď to dennodenne počúvam. Nie sú veriace, tak v sebe riešim dilemu, či ich mám na to upozorniť, že mi to prekáža alebo sa len v duchu za nich pomodliť a nechať to tak. Čo by ste mi odporúčali: povedať im o tom? A ak áno, čo konkrétne im mám povedať? Vopred ďakujem za odpoveď.
 9. Slava Isusu Christu! Drahý Vladyka, píšem Vám s prosbou o radu. Veľmi sa trápim kvôli mojej kamarátke. Konečne si našla dobrého chlapca s ktorým si vo všetkom rozumie a sú spolu veľmi šťastní. Potešila ma, keď mi povedala, že sa rozprávajú o svadbe a deťoch. Problém však nastal, keď došlo na tému – viera. On je vychovaný ako dobrý katolík, ktorý si váži svoju vieru a správa sa ako dobrý kresťan. Nájsť v dnešnej dobrého chlapca, ktorý sa riadi božím slovom nie je také jednoduché. Ona bola vychovaná ako grécko-katolíčka, ale prestúpila k inej inštitúcií pod názvom Oáza viery. Neviem čo je to za inštitúciu, keď som sa pýtala či je to nejaká sekta, tak mi to zamietla. Sama na nej pozorujem, že sa trošku zmenila no možno to bude len tým, že už nie sme deti. Kamarátka povedala, že ona nemá problém vziať sa v kostole či dokonca v kostole pokrstiť aj deti. Jej priateľ teraz odmieta sobáš, pretože vraj keby sa vzali v kostole a ona nevyznáva katolícku vieru tak je to podľa neho svätokrádež. Obaja sú tvrdohlaví a každý z nich si stojí za svojim. Tak som sa jej snažila dohovoriť či je pre ňu tá jej nová inštitúcia natoľko dôležitá, aby sa vzdala dobrého chlapca, veď aj ona bola kedysi grécko- katolíčkou. Samozrejme, že to zamietla. Veľmi sa kvôli tomu trápi aj ona sama. Zaskočilo ma, že tak rýchlo prešla z cerkvi niekam inam len kvôli nejakému kamarátovi, ktorý ju očividne dosť ovplyvnil. Modlím sa za nich a verím, že pán Boh má s nimi svoj dobrý plán. Viera je veľmi dôležitá a ja ako grécko- katolíčka sama neviem čo jej poradiť. Trápi ma, že sa nevedia zhodnúť a sú preto nešťastní. Možno, že je to len skúška ich vzťahu pred vstupom do manželstva. Poraďte mi prosím ako im pomôcť. Ďakujem
 10. Sláva Isusu Christu! Drahý Vladyka Milan, píšem Vám lebo mám problémy v manželstve, som 15 rokov vydatá, máme spolu 3 deti, manžel má už dlhšiu dobu problémy s alkoholom, dnes asi dosť častá téma…boli obdobia, keď abstinoval. ale roky utekajú, a stále sa to zhoršuje, mám svojho manžela veľmi rada, ale keď začne piť, tak vtedy ho dosť ignorujem, samozrejme, že ignorujem tak. že s ním minimálne komunikujem, ale nič iné, to znamená, že nemám pomyslenie na iných mužov alebo podobne. Manžel keď nepije, tak nepije vôbec, ale keď začne, tak to trvá aj niekoľko dni a má problém prestať, prešli sme spolu už kopec lekárov, psychológov a všetko možné, aj liečebne, aj chce s tým prestať, len akosi sa mu to nedarí, náš teraz už bývalý farár nám poradil navštíviť otca Marettu, boli sme aj za ním. viete som už z neho dosť zúfala, chcem mu pomôcť, ale odmieta, keď je opitý a keď je triezvy, tak sa tvári, že nemá problém, keďže sme veriaci, nerozmýšľam o rozvode, aj keď netvrdím, že som nemala niekedy takú myšlienku, ale v decembri som odišla s deťmi od manžela na pár dni, v tom čase bol na preliečení, keď sa vrátil domov, tak ešte asi 2 dni bol sám, a potom som sa s deťmi vrátila, nakoľko mi vyvolával, vypisoval …. no a prečo Vám píšem?, chcela by som vedieť Váš názor na to, ako vy Vladyka vnímate odchod ženy od muža. Viete, my bývame na dedine, kde každý každého rieši, vtedy keď som odišla, jedna skupinka ma odsudzovala, a tá druhá, skôr so mnou súcitila, ja veľmi neriešim, kto si čo myslí, nakoľko sa ani ja nikomu nemiešam do života. A ešte podstatná vec, že manžel je v našej obci starosta, takže samozrejme ho každý rieši ešte viac. Ďakujem za Vašu odpoveď.
 11. Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: nedávno som bola na spovedi u kňaza ktorého som nepoznala bolo to na pútnickom mieste v Litmanovej, spoveď prebiehala tak že ja som vlastne kňazovi nepovedala skoro ani jeden môj hriech, lebo keď som začala rozprávať tak ma prerušil a pýtal a na rodinu a podobne a dával mi takú ako keby katechézu aby som žila v modlitbe a viere …. a keď som mu chcela povedať ďalšie hriechy tak ma stále prerušoval a mala som pocit že ich ani nechce počuť, mala som z neho pocit že “ prišla si na spoveď a Boh pozná tvoje hriechy a ja ich počuť nemusím“ na koniec mi dal rozhrešenie ale moje pocity boli a sú zmiešané, je takáto spoveď platná keď som vlastne pred kňazom nevyznala svoje hriechy? ďakujem za odpoveď
 12. Slava Isusu Christu Vladyka Milan, chcel by som sa opýtať, ci som v rozpore s učením katolíckej cirkvi, ak obchodujem a investujem na burze kde je možne vyrobiť aj veľké zisky..
 13. Sláva Isusu Christu ,chcela by som Vás poprosiť o radu – na fb som sa zoznámila so ženatým mužom, ja som slobodná on má problémy so ženou a chce sa rozviesť majú 1 dieťa, ja som sa po nejakom čase do neho zaľúbila, neviem čo mám robiť viem, že som nekonala správne. Prosím o radu – vďaka.
 14. Sláva Isusu Christu ! Od mojich príbuzných či priateľov po osobnom rozhovore som sa dopočula o zaujímavom postoji grkat. kňazov počas spovede a v jednom prípade sa jednalo aj o rimkat. kňaza, ale zo zahraničia k téme predmanželského sexu. Neviem, možno ich má takýto postoj viacero. Uvediem to ako príklad aby som to vysvetlila čo mi bolo sprostredkované od iných, citujem: „Bola som na spovedi, vyznala som sa, že sme mali sex s mojim priateľom. Kňaz mi položil otázku či ho naozaj ľúbim. Ja, že áno.“ Odpoveď kňaza bola citujem: „Z tohto sa spovedať nabudúce nemusíš, že máte sex ak ho naozaj ľúbiš“. O čo tu ide ? Nejako sa vari zmenil postoj Cirkvi k predmanželskému sexu, ja som bola v tom, že sex pred manželstvom je v zmysle hriechu smilstva. Prosím Vás vysvetlite mi to, lebo tento postoj ma naozaj mätie a povedala som tým ľuďom, že nech to neberú tak ako im títo kňazi povedali, že vyznávať to treba, no je to vec kt. patrí k sviatostiam, ktoré sú nám dané na spásu našich duší, to znamená teda manželstvo a sex v ňom, kdežto pred to nemusí mať požehnanie a prinášať pokoj do vzťahu. Ďakujem a prajem pekné sviatky narodenia
 15. SICH! Vladyka kde sú hranice vo vzťahu? Je zle, ak pri mne dievča leží?
 16. SICH vladyka Milan. Chcem sa opýtať či nie je lepšie použiť prezervatív, ako neskôr podstupovať umele prerušenie tehotenstva. Poznám xy žien, ktoré po tzv. nehode radšej podstúpia interrupciu. Nie je menším hriechom radšej ochrana? Ďakujem.
 17. SICH Preosvietený vladyka Milan, Chcela by som sa Vás opýtať, aký postoj má mať dcéra kňaza voči svojmu otcovi? Je možné, aby dieťa z kňazskej rodiny bolo ateistom? Je na tom niečo zlé? Vopred vďaka za odpoveď.
 18. SICH drahý Vladyka. Chcem sa opýtať ako Cirkev vníma a aj ako to vnímate Vy čo sa týka darovania organov napr. po väznej nehode, ak sa dajú niektoré organy ešte darovať. Povoľuje to Cirkev?
 19. Rád by som sa opýtal že aj keď človek sa neúmyselne previní voči blížnemu až tak, že ho stratí len preto, že obe strany si ten úmysel a cestu k náprave vysvetlili po svojom a je ešte z toho viac zla ako bolo predtým? Človek ide aj na spoveď, aj mu je to ľúto a nenachádza pokoj, lebo je odmietaný len preto, lebo možno zo zúfalstva nevedel ako to napraviť, ako sa s tým vyrovnať a ako si nájsť zasa cestu k človeku, ktorý bol milým, láskavým, dobrosrdečný, z ktorého vychádzala ľudskosť a bol oporou, povzbudením a bútľavou vŕbou? Trápi ma to a neviem čo robiť. Nemusí prísť to, čo tešilo, ale nejaká úľava v podobe odpustenia a vysvetlenia si všetkého, čo sa udialo, a ako na to?
 20. Prosím Vás, ako je to so sľubmi, ktoré dáva laik Bohu? Napríklad, že bude chodiť do kostola, ak zachráni svojho blízkeho, alebo že bude žiť v celibáte, atď. Dajú sa nejako rozviazať?
 21. Prosím Vás o radu. Som strašne zúfalá z mojej mamky. Pred 8 rokmi sa moji rodičia rozviedli, lebo mamka pila. Aj ocko pil, ale teraz vidím, že ockovi ten rozvod pomohol. otvoril si živnosť, stará sa o sestru, ktorá je doma. Majú krásny vzťah a aj náš sa veľmi zlepšil. Predtým som mala z neho strach, bil mamku, aj mňa udrel, chodili k nám policajti. Stále nám vravel, že mama pije, ale my sme mu neverili, a že on je z toho nešťastný. Lenže on sa naozaj zmenil, akoby to, že nie je s mamou každý deň ho ozdravilo. No mamka pije ďalej. Narobila kopec dlhov, nestarala sa o nás. Celé dni len spala opitá doma. O každú prácu prišla akú si našla. Ja som doštudovala a odišla z domu. Teraz bývam ďaleko, a mám svoju rodinu. Moja stredná sestra prišla za mnou a ostala len najmladšia. Nebyť ocka, tak neviem, čo by s ňou bolo. Aj teraz je na antidepresivách, lebo bývanie s mamou nezvláda. Ale nechce odísť bývať k babke, alebo k otcovi, lebo sa bojí, že keď odíde, tak sa mama zabije. Má také dlhy, že ich zdedia ešte aj naše deti, nie len my. Snažili sme sa jej dohovoriť, vyhrážať, našli a zariadili všetko pre liečenie, ale ona si je istá, že len keď má prácu, tak sa to zlepší ale aj teraz má prácu a stále chodí opitá. My sme z východu, a ona pracuje v B… a od všetkých čo tam naša rodina býva si už požičala. Ona vie, že nemá z čoho vrátiť, ale aj tak si požičiava a prvé čo si kúpi, je alkohol a cigarety; strieda mužov. Moja najmladšia sestra už videla u nás toľko mužov, až to nie je zdravé. A hovorí, že vždy keď ide domov, tak jej najprv zavolá, lebo sa bojí, že keď príde, tak ju nájde mŕtvu. Už som sa vyhrážala, že neuvidí vnúčatá, už som s ňou plakala, odpustila všetko, trikrát sme jej zaplatili exekútora. Už nemám silu. Nechápe naše prosby. Prvé Vianoce čo sme prišli so synom k nej sa tak opila, že sme ani nemali sviatočnú večeru. Aj napriek tomu som si k nej sadla a dali sme jej darček. Myslela som, že vnúčatá ju obmäkčia, ale ani to nezabralo. Naposledy sme boli doma na krste a bola doma 4 dni a ani raz triezva. Skoro si sadla na synčeka. Nechcem ju stratiť, ale už nemám silu prosiť, plakať, trápiť sa. Musím sa postarať najprv o svoju rodinu, ochrániť svoje deti, a aj keď mi puká srdce, keď si to priznávam, ale musím ich ochrániť aj pred ňou. Už to vzdávam. Prestala som sa jej ozývať, dvíhať jej telefóny, a bojím sa, že keby mi zazvonila dole pod bytovkou tak ju pošlem preč. Aj keď som si istá, že nebude mať ani na lístok naspäť. Manželov otec zomrel na ulici ako bezdomovec, ktorého deti nevedeli ani identifikovať. S jeho mamkou sa rozviedli pred 22 rokmi, lebo prepil všetko čo mali a tiež ich bil. Bojím sa, že moja mamka dopadne rovnako. Na druhej strane si občas myslím, že keby zomrela, snáď by to oľutovala v poslednej chvíli a dostala by sa do očistca. Nikomu by už neubližovala. Prosím, pomôžte, poraďte, bojím sa o ňu aj o nás.
 22. Prečo je umelé oplodnenie hriech v prípade, že vajíčka a aj spermia patria manželom. Veď je to iba medicínsky postup ako dopomôcť splodiť dieťa. Viem, že potom sa to berie ako zásah do Božieho plánu, ale to sa môže brať aj to, keď chorému človekovi transplantujú nejaký orgán. My s manželom sa snažíme otehotnieť a prirodzenou cestou sa nám to nedarí, preto rozmýšľame aj o tejto možnosti a nechápem prečo by to mal byť hriech. Gabriela
 23. Prečo Boh usmrtil pri potope ľudstvo, alebo v iných prípadoch Starého zákona vraždu tých, čo sa prehrešili akoby ,,schvaľoval?“ Pýtal som sa aj môjho profesora morálnej teológie, ale odpoveď, že to malo pedagogický charakter mi nestačila. Neviem sa stotožniť s tým, žeby Boh usmrtil ľudí. Aj keď v porovnaní s večnosťou je pozemský život ničím. Prosím teda o odpoveď alebo vysvetlenie.
 24. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Vladyka obraciam sa na vás s prosbou o pomoc. Pred 10 rokmi sme stratili otca, mamka ostala bývať sama. My jej 3 deti už máme v podstate svoje rodiny a bývame príliš ďaleko. Domov chodíme málo, možno tak 5-6 krát do roka Podstata je ale v tom, že mamka si našla priateľa a chce ich vzťah spečatiť svadbou. Nie sme z toho veľmi nadšení, nakoľko sa Mamka úplne zmenila. Nemá na nás čas keď telefonujeme, uprednostňuje a zástava ho na každom kroku, odvrátila sa od rodiny ( z otcovej strany ako svokra ,švagrine, bratranci….) prestala s nimi komunikovať. Proste nevidí nikoho a nič, len jeho. My deti ju úplne strácame, chápeme že je sama a pomoc s oporou od blízkeho človeka je neskutočná vec. Lenže otec Vladyka prosím vás ako ju nestratiť a povedať jej, že nech si to ešte rozmyslí a že nech sa na to pozrie reálne. Vôbec ho nepozná a pritom mu dáva všetko, ako kľúče od domu, detaily z našich životov a proste všetko okolo nej upadá len on je teraz pre ňu niečo viac. Rozprávali sme sa s ňou, nech tomu nechá čas nech ho spozná, nech si ho hneď neberie a hlavne nech si uvedomí, že nás stráca, že on ju kontroluje, manipuluje a žiarli na ňu. Prosím o radu. Ďakujem
 25. Pochválený buď Ježiš Kristus! Vladyka, prosím vás o radu . Som rímokatolík. V našej malej farnosti máme problém s kaplánom. Je u nás tretí rok. My, veriaci už dlho vnímame jeho nevhodné, problémové správanie. Ide o mladú kantorku (25r.) Neustále sú spolu sami . Pán farár slúži omšu, kaplán neslúži ale celý ten čas fajčí s ňou v altánku na fare. Mládež na fare nalieva alkoholom, pili tam skoro do polnoci … Aj už spomínaná kantorka začala fajčiť až odkedy majú k sebe tak blízko. Ťažko to takto do správy všetko opísať, no my čo sa vo farnosti angažujeme viac, vidíme že to naozaj prekračuje všetky medze. Skúšali sme hovoriť aj so spomínanou kantorkou no nemalo to žiaden zmysel pretože všetko poprela a naďalej pokračuje v koketovaní a nevhodnom vzťahu s ním. Oslovili sme aj pána farára , nepripustil síce možnosť že medzi nimi niečo je, no vieme že aj on kantorku viac krát napomenul a upozorňoval na tieto veci ako napr. fajčenie v altánku kým vedľa v kostole prebieha omša, no ona len drzo niečo odvrkla a nemalo to žiaden účinok. Často ju vidno aj večer o 21:00 ísť na faru pričom sme vedeli že tam bol prítomný iba p. kaplán pretože p. farár bol celý týždeň na duch. cvičeniach…Snažili sme sa využiť všetky možnosti ako to vyriešiť, napomenúť no nemá to žiadny efekt a je to len horšie . Obaja očividne nerešpektujú p. farára. So samotným kaplánom sa o ton hovoriť nedá. Nemal by byť kňaz vzorom pre mládež, snažiť sa ich viesť, vštepiť im nejaké morálne hodnoty, byť príkladom? Čo ak ich kaplán naopak podporuje v zlom ? Ako by sme podľa vás mali postupovať v tejto katastrofálnej situácii? Je to naozaj zlé, ľudia sú oprávnene pohoršení, celé mesto o ich lovestory rozpráva…Mrzí nás to, pretože inak v rámci farnosti sa snažil čo sa týka detí ktoré má na starosti aj tak všeobecne, no to o čom som písal vyššie sa nedá akceptovať, tolerovať. Ďakujem za odpoveď!
 26. Pochválen buď Ježiš Kristus p. Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, čo si myslíte o „rockovej hudbe, metalice“ a „o znakoch, čo ľudia aj počas koncertu ukazujú na rukách“(ukazovák a malíček majú vyrovnaný a ostatné prsty zahnuté). Mnohí veriaci hrajú v rockových kapelách na CD obaloch majú smrtky, oheň a myslia si, že je to v poriadku. Ďakujem za odpoveď. Požehnaný deň vám prajem.
 27. PBJK pán biskup začnem takto – s jedným pánom z jednej skupiny si už píšem, čo sa týka viery, už dlhšie, jeho názor ma ale dosť znepokojuje. Som obrátenec asi 6-7 rokov Milujem Ježiša veľmi, ak sa da chodím za nim každý deň (za Ježišom -omša), nedeľu nevynechám nikdy, mam 11 mesačnú dcérku. (Takže aj o malinkého Ježiška sa aj starám ) Ten pán ma presviedča o tom, že človek sa nemôže dokonale obrátiť s čim sa nestotožňujem. A neskutočne nadáva na kňazov, vraj sú to veľkí hriešnici a horší ako my, ma doslovne alergiu, keď poviem, že niečo mi poradil kňaz atď… Sám o sebe tvrdí, že je veľmi dobrý vo viere aj silný ale to spochybňujem, veľmi oplzlo nadáva. Minule ma vtiahol do debaty sexu, na druhy deň som bola z toho veľmi smutná a ľutovala som to veľmi, vôbec po ňom netúžim a ani mi nie je sympatický, skrátka som z toho všetkého veľmi smutná a rozhádzaná, prosím veľmi =POMÔŽTE MI
 28. Milí Vladyka Milan. Dlho som nachádzala v sebe odhodlanie napísať Vám. Začnem asi takto, keď som mala 12 rokov, mňa a brata opustila mama. Bolo to tým, že nezvládla starostlivosť o mňa a môjho brata, tak jednoducho odišla(doteraz nevieme kde sa nachádza už je to mu 10 rokov) je pravda, že vtedy nám hrozil detský domov, pretože otec nevedel či sa dokáže o nás postarať, ale nakoniec sa nás ujal. Nevravím detstvo bolo ťažké, lebo brat bol 1 na ZŠ musela som ho vychovať, pretože otec musel pracovať, ale nechýbalo nám nič, mali sme všetko čo ostatné deti. Ale prejdem k veci. Tak ako čas plynul a roky tiež dospeli sme. Nevravím, boli sme ako každé deti v puberte, ale všetko s mierou. Teraz po týchto rokoch otec troska viac prijíma alkohol ako by mal a neraz nám vyčíta, že mohli sme alebo mali sme skončiť v decáku a vlastne hľadá na nás chyby, ktoré mal hľadať na našej mame. Neraz nám vyčíta, že nie sme pracovitý, lebo iné deti pracujú na záhradách a neviem čo ešte, ale úprimne vám poviem, nepoznám svojich rovesníkov, ktorý by pracovali toľko koľko ja z bratom. Tým pádom, že viac požíva alkohol vznikajú hádky aj kvôli banalitám, ktoré niekedy nemajú zmysel. Čo sa týka ešte matky. Ta narobila dlhy a otec ma stále problém stým, že aj jeho okradla o peniaze. Ja viem deti si rodičov nevyberajú ale obaja pracujeme prispievame do domácnosti. Jednoducho nenachádzam niekedy slova na jeho správanie. Pripadám si ako v jednom bludisku. Už som rozmýšľala, či na jeho správanie nemôže mat vplyv niečo negatívne. Rozhodla som sa vám napísať aj preto aby ste ma troska nasmerovali, čo možno robiť alebo ako konať, lebo tento stav ma dosť psychicky vyčerpáva a rozmýšľam že natrvalo opustím domov. Dúfam, že nájdete pre mňa par slov. Za odpoveď vám ďakujem a želám pokojný a požehnaný deň.
 29. Mám problém s čistotou. Idem na spoveď, no vydržím maximálne dva dni a zasa idem na spoveď. Je možné, že Boh odpúšťa tento hriech, že ma to nedovedie do večného zatratenia? Ako bojovať proti tomu? L.
 30. Hľadám odpoveď na otázku prečo je ľudská láska pominuteľná – myslím medzi mužom a ženou.
 31. Drahý Vladyka Milan, mam otázku. Bola som v meste a zastavila ma cigánka a pýtala ma 4 eura, aby som jej dala. Povedala som nemám a ona že dajte nebuďte lakomá. Odpovedala som nemám. Ona dva krát mi povedala, že pre Boha Vás pýtam dajte mi. Nevedela som čo mam robiť nedala som, ale neviem či som sa zachovala dobre keď pýtala pre Boha
 32. Dobrý večer, chcela by som sa spýtať či skôr požiadať o pomoc. Neviem si dať rady, každý deň sa modlím. S manželom sme 19 rokov manželia, všetko bolo ako tak v poriadku. Niečo sa stalo koncom júna, manžel začal navštevovať pohostinstva do rána. Keď príde domov iba ma uráža, nechce sa o ničom baviť. Mám mu dať pokoj nechce komunikovať, nič si vysvetliť. Ignoruje ma v domácnosti na otázky neodpovedá som pre neho taká a taká. Máme dve krásne dcéry jedna, ma už 18 rokov druha 14 ďakujem bohu, že sú zdravé šikovné. Mám aj ja svoje chyby vyčíta mi manžel, že som žiarlivá. Snažím sa viesť domácnosť, chodím do prace. Neviem kde a čo sa pokazilo. Som s toho úž veľmi nešťastná, neviem ako ďalej. Skúšala som snáď všetko, dovolila som si ísť sa posťažovať svokre, skôr ma vysmiala ako mi pomohla. Moji rodičia sú tiež s toho zúfali. Už mam aj také úzkostne stavy, neviem si dať rady. Prosím vás o radu. Ďakujem
 33. Dobrý deň, rád by som vedel, či nevnímate v katolíckej cirkvi na Slovensku potrebu viac sa venovať osobám s homosexuálnym cítením. Sám som totiž takto orientovaný. Je to pre mňa neľahký kríž, je mi takto prakticky znemožnené manželstvo (ktoré je aj Cirkvou prezentované ako jedno z najväčších pozemských dobier), nemôžem sa stať ani kňazom. Tieto ťažkosti musím zároveň skrývať, pretože v spoločnosti (aj v cirkvi) sú voči nám hlboko zakorenené silné predsudky. Nepostrehol som veľa snahy zo strany duchovných tento negatívny jav (predsudky voči nám) zmierniť (opravte ma ak sa mýlim). Linku Valentín nepovažujem za dostatočné riešenie. Nie každému musí vyhovovať ich prístup a je tu aj otázka vzdialenosti, aj pre mňa sú to do Košíc stovky kilometrov. Zaujíma ma Váš pohľad na túto problematiku.
 34. Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať na nejaké praktické rady, ako zmysluplne a radostne žiť život, keď som homosexuálne orientovaný. Viem čo nerobiť: ako u katolíka u mňa homosexuálne vzťahy neprichádzajú do úvahy (ani som žiadne nemal), vstúpiť do manželstva so ženou asi tiež nie je dobrý nápad a kňazom sa tiež nemôžem stať. Niekedy mi však chýba zmysel života. Mám taký dojem, že v cirkvi sa často rieši v súvislosti s nami homosexuálmi najmä to, čo sa nemá, že sa nemajú uzákoniť registrované partnerstvá, adopcie, že nemáme vstupovať do homosexuálnych vzťahov a pod., zo všetkým súhlasím, ale zároveň mi chýba nejaká rada, čo sa teda má. Ako napr. deťom sa povie: nejedz sladkosti, tu máš normálne jedlo, zlodejovi: nekradni – živ sa poctivou prácou, ľuďom ktorí smilnia – nesmilnite, vstúpte do manželstva a prežívajte vzťah a sexualitu v súlade s Božím zámerom, tak isto by ma potešila nejaká rada, keď viem, čo nerobiť – čo namiesto toho robiť, ako žiť naplnený a zmysluplný život, nie život ktorého hlavnou náplňou bude potláčať svoje city. Ďakujem za odpoveď.
 35. Čo mám robiť, som vydatá 11 rokov a mám dve deti. Manželovi som verná, robím všetko tak, ako má byť. Napriek tomu všetko sa akosi stavia proti mne a manželstvo sa mi rozpadá. Som už z toho chorá, stále sa nám do života pletie rodina a ja už nevládzem ďalej takto žiť.
 36. Chcem sa spýtať na to, čo je to pokora a čo pýcha, kde sú hranice pokory a kde už začína pýcha. Dosť o tom počujem, ale neviem si to vysvetliť.
 37. Chcem sa opýtať: Ako sa zbaviť závislosti? (Problém s čistotou) Dávid
 38. Aký postoj zaujíma Cirkev k plastickej operácii, v prípade, že vzhľadom na zovňajšok mám nízke sebavedomie. Je to hriech, alebo nie?
 39. Ako vnímate z náboženského hľadiska umelé oplodnenie, keďže, lekári skonštatovali, že úspech prirodzeného počatia v našom manželstve je minimálne a až nulové. Tak mi to bolo povedané, že keď otehotniem prirodzene bude to Boží zázrak, hoc ja tomu verím, že Pán Boh je dobrý a vypočuje našu prosbu. Ľuboslava
 40. Ako sa mám vyrovnať s tým, že som prišla o bábätko (7. týždeň tehotenstva). Keby som aspoň pochopila prečo, tak by som to možno zvládala ľahšie.
 41. Ako je to so sexualitou v manželstve ? Sú kresťanské „metódy“ antikoncepcie?
 42. Ako je to s príslovím: „Koho Boh miluje, toho krížom navštevuje?“ Na jednej prednáške o. Jozefa Maretu som počula, že to nie je tak, veď Boh je náš Otec a ktorý otec by chcel aby sa jeho dieťa trápilo?… Dnes v chráme mal iný kňaz kázeň, kde práve spomínal toto príslovie s tým, že Boh nám dáva utrpenie, lebo práve cez utrpenie a kríž sme k nemu bližšie… Ja sa osobne viac stotožňujem s názorom o. J. Maretu. Zaujíma ma aj Váš názor.
 43. Ako je to s požívaním alko nápojov a následnou návštevou chrámu spojenou s účasťou na Eucharistii. Ak napríklad počas dňa požije človek alkohol a následne chce isť večer na liturgiu (nemyslím teraz ak je v stave opitosti a pod., ale decentne – pri obede, na oslave, prípitok)… je to OK, alebo ak tam je prítomnosť alkoholu, tak sa to považuje za akúsi formu neúctivého prijatia tela a krvi Pána?
 44. Ak mám zdravotné problémy a som kresťanka, a to obetujem Bohu, potom už by som sa nemala báť ani operácie, keď je to v jeho rukách. Mám ale stále strach. Nie som vždy slabá vo viere? Alebo mám hriech, že sa obávam?


Otázky z kategórie …o živote v Cirkvi

 1. Žena ktorá sa rozvedie nemôže dostať rozhrešenie po spovedi a nemôže už chodiť na prijímanie? Podobná otázka: Krstný syn bude mať prvé sväté prijímanie. Som rozvedená a je mi nepríjemné, že nemôžem pristúpiť k sviatostiam. (Dozvedela som sa, že povolenie trvá skoro mesiac. Čo je na tom pravda?).
 2. Vladyka Milan, ako matku má trápi jedná vec. Môj syn sa prvýkrát ženil v cerkvi, ale manželstvo mu nevyšlo, manželka po roku od neho odišla za iným, aj ich sobáš bol z jej strany skôr pomsta pre milenca, my ako rodičia aj sobášiaci kňaz sme mu navrhovali ,aby nechal anulovať manželstvo, nesúhlasí (ješitnosť, urazenosť, poníženosť) po roku sa druhýkrát oženil úradne a montálne sú v radostnom očakávaní svojho dieťatka a tu nastáva otázka. Ako a kde nechať pokrstiť (ak všetko dobré dopadne) dieťatko. Matka je rimskokatolíčka a syn gréckokatolík. Mohli by ste nám pomôcť?
 3. Syn sa priatelí s dievčaťom ktorá je vierovyznaním kalvínka. Chcú sa zobrať, ale ona sa nechce vzdať svojej viery a svadbu chce mať v ich chráme. My sme gréckokatolíci a sme ochotní urobiť ústupok čo sa týka svadby v ich chráme. Chcem sa spýtať: Aký je správny postup v súlade s naším vierovyznaním?
 4. Som rímskokatolík a veľmi sa mi zapáčila východná liturgia. Čo s tým robiť? Môžem chodiť do Gréckokatolíckej cerkvi a zachovávať pritom západnú disciplínu? Patrik
 5. Som rada, že som našla takúto stránku, pretože sa veľmi málo rozprávam s kňazmi a toto je skvelý priestor, ako sa dozvedieť odpoveď na to, čo ma trápi už dlhšiu dobu. Som pravoslávna veriaca a môj priateľ je gréckokatolík. Veľmi sa ľúbime a sme spolu už dlhšie. V poslednej dobe sme sa začali rozprávať na tému svadba a čo bude s naším vzťahom ďalej. Keďže som si svoj veľký deň predstavovala vždy v našom chráme, priateľ pristúpil, a ak Boh dá, tak sa vezmeme v našom pravoslávnom chráme. Čo ma ale trápi je to, že v budúcnosti, ak nám Boh požehná mať detičky, tak priateľ si stojí jednoznačne za tým, že budú pokrstené v gréckokatolíckom chráme. Ja rozumiem, že deti by mali byť pokrstené a vychovávané v takej viere, akej je otec, ale nie som s tým stotožnená, pretože pre mňa to znamená, že musím zmeniť svoju vieru, začať chodiť do iného chrámu, s deťmi chodiť na prijímanie inde a do nášho pravoslávneho chrámu už vlastne ani nepôjdem, pretože deti tam prijímať sviatosti už nemôžu a ako by to vyzeralo, keby celá rodina chodila do jedného chrámu a ja sama inde? Priznávam, že mám strach z takéhoto manželstva, je to niečo, čo je mi kvázi cudzie, nevravím, že zlé, to určite nie, len sa bojím, že budem musieť svoju vieru zavrhnúť kvôli človeku, ktorého ľúbim a mám vnútorný boj sama so sebou, že uprednostním priateľa pred Bohom. Mám pocit, že by som spravila veľký hriech, no takisto chápem priateľa, že chce spraviť tak, ako ho to učí jeho cirkev. Čo robiť, vladyka? Má takéto manželstvo vôbec nejakú perspektívu? Nie je takéto manželstvo zle? Pretože si to neviem vôbec predstaviť, ako budeme vychovávať naše deti, čo im určíme za prioritné, kde vlastne budú patriť, ako sa budú modliť a do akého chrámu pôjdu? Z toho všetkého mi vyplýva jedine to, že najlepšia voľba bude rozísť sa, aj keď sa veľmi ľúbime. Bolo by to posledné, čo by som chcela, no nechcem nikomu ublížiť a takisto nechcem upadnúť do hriechu ani ja. Neviem už čo robiť, toto je pre mňa veľmi ťažká situácia, sama neviem, ako to vyriešiť. Prosím o pomoc a ďakujem za slová.
 6. Som pokrstený ako rímskokatolík a všetky iniciačné sviatosti som prijal v rímskokatolíckej cirkvi, avšak k latinskému obradu nemám vzťah, žijem liturgickým životom a duchovnosťou cirkvi byzantského obradu a vnútorne cítim sa byť gréckokatolíkom. Moja otázka na Vás, preosvietený vladyka Milan, je či je možné z dôvodu vlastného presvedčenia, či cítenia požiadať o zmenu obradu, aby som sa tak stal gréckokatolíkom aj oficiálne, pred tvárou cirkvi. Pre úplnosť informácií len dodám, že môj otec tiež nie je gréckokatolík.
 7. Sobášila som sa v Reformovanej cirkvi veľmi mladá. Som už rozvedená a preto chcem vedieť či bude možné, aby som sa zosobášila ešte raz ale v Gréckokatolíckej cirkvi. Alebo treba žiadať o anuláciu alebo ako je to v takomto prípade?
 8. Sláva Jesusu Christu, duchovný otec mam na vás otázku. Týka sa to mňa a môjho muža. Ja som pokrstená ako rimskokatolíčka, aj môj muž, ale obraciam sa na vás, lebo neviem kto by nám vedel pomôcť a vás už dlhšie sledujem počúvam vaše kázne a som vám naklonená. Ide o to, že môj muž je rozvedený, manželskú sviatosť prijímal v gréckokatolíckom chráme, ale keďže so svojou prvou ženou deti nemali ( z dôvodu, že ona nechcela) a popritom si našla iných partnerov, tak sa rozhodol pre krok – rozvod. Sme spolu už tri roky a pred skoro rokom sa nám narodil dcérka.. nie sme zosobášení lebo ja mam zdravotne problémy a dosť vážne a keďže sme veľmi túžili po bábätku rozhodli sme sa najprv pre našu dcérku a sviatosť manželstva sme zatiaľ neuzatvorili aj kvôli tomu že cirkevný sud prebieha dlhšie obdobie. Ale teraz veľmi túžime aj pred Bohom byt svoji a chceme urobiť k tomu potrebne kroky. Informovali sme sa, že nám k tomu treba žiadosť ale nevieme čo tam písať, komu tú žiadosť písať akou formou. Dráhy otec, veľmi vás prosím, aby ste nám poradili a pomohli lebo nás to trápi tak ako jeho aj mňa a mňa možno o to viac, že nemôžem ani pristupovať k sviatosti zmierenia. Veľmi pekne zatiaľ ďakujem za odpoveď. S Pánom Bohom
 9. Slava Isusu Christu, drahý Vladyka. Rada by som sa Vás spýtala ako vnímate Vy krst deti slobodným mamičkám alebo nezosobášeným parom, ak sú veriaci a chcú ich dieťatku dať kresťanskú výchovu a viesť ho k Bohu, krstiť alebo nekrstiť ? Ďakujem za Vašu odpoveď …. nech Vás Pán Boh žehná!
 10. Slava Isusu Christu, Vladyka Milan, chcela by som sa opýtať? Existuje v gréckokatolíckej cirkvi odpustenie žene, ktorá sa rozvádza a ona podáva návrh? Je možnosť niekedy aspoň ísť na spoveď? Byt chránená pred diablom?
 11. Sláva Isusu Christu! Moja dcéra sa zahľadela do jedného chlapca. Zdá sa, že aj jemu sa ona páči. Keď som zistila, kto to je, som v rozpakoch. Ich staré mamy totiž boli sesternice. Neviem, či to je dostatočne vzdialené príbuzenstvo na to, aby mohli byť pár. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
 12. Sláva Isusu Christu Vladyka Milan. Chcela by som sa Vás opýtať, chceme mať svadbu ja som gréckokatolíckeho vierovyznania a môj snúbenec pravoslávneho vierovyznania. Môžeme mať sobáš v gréckokatolíckom chráme len s podmienkou, že deti budú pokrstené v našej katolíckej cirkvi. Ale my chceme dieťa pokrstiť podľa otca v pravoslávne cirkvi. Bolo nám povedané, že vy môžete udeliť výnimku, aby sme boli zosobášení v gréckokatolíckej cirkvi a deti pokrstené a vychovávané v pravoslávnej cirkvi. Chceme sa opýtať ako máme postupovať, aby nám bola udelená táto výnimka. Ďakujeme pekne za odpoveď.
 13. SICH. Chcel by som sa opýtať,či je hriechom byť rozvodovým právnikom. Za odpoveď ďakujem.
 14. SICH Vladyka Milan, mam na Vás otázku. Mam známych čo možno budú rozmýšľať nad sviatosťou manželstva, ale muž nemá ani krst, birmovku ani prvé svete prijímanie? Žena má všetko. Je vôbec možné vôbec sviatosť vykonať? Ďakujem za odpoveď žena je rímskokatolíčka
 15. S.I.CH. S mojim priateľom budeme mať čoskoro svadbu a chcela by som sa vás opýtať: v prípade ak ja som grécko-katolíčka, on pravoslávny, a sobáš uzavrieme v Grécko-kat. chráme, a ak by sme chceli mať sobáš aj s liturgiou tak mi bolo povedané, že on by nemohol pristúpiť k sv. Eucharistii…a bolo by to trochu preňho nepríjemne, ak by sme ostatní šli, a on by nesmel, tak moja otázka znie, či neexistuje nejaká výnimka, ktorá by mu dovolila v tento náš deň pristúpiť k sv.Eucharistii. Samozrejme ak nie, tak sa nič nedeje a budeme mať čisto len sobáš. Ďakujem za odpoveď.
 16. Pýtam sa: Som gréckokatolík, mám hriech ak pôjdem do Pravoslávnej cerkvi? Páči sa mi ich východnosť, piesne.
 17. Pýtam sa: Môže mi dať farár rozhrešenie, keď som slobodná matka, bývam u rodičov, nebývam s otcom dieťaťa, ale denno-denne sme spolu a vedieme aj intímny život? Priateľ je rozvedený. Rozvádzal sa kvôli mne. Svadbu mali v kostole. A ďalej: Čo je väčší hriech pred Bohom: Žiť len tak ako doteraz, alebo sa máme vziať aspoň na úrade? Keďže mal svadbu v kostole, pred Bohom je stále ženatý, pokiaľ jeho žena žije. Takže podľa mňa je svadba zbytočná. K bývalej žene sa vrátiť nechce.
 18. Prosím o radu. Mám krstné dieťa rímskokatolíckeho náboženstva (S… – 7-ročné). Dieťa, ktorého otcom je môj brat, sa rozviedol, a ex švagriná už nevie ako sa pomstiť, bez vedomia rodiny dala dieťa pokrstiť na pravoslávnu vieru, čím ma obrala o krstniatko. Ja sa s tým nemôžem zmieriť. Bol to jediný kontakt byt s našimi deťmi. Urobila to tajne po dohode s pravoslávnym farárom v O… Písala som aj jemu a žiadala, či to urobil pri plnom vedomí a čistom svedomí, on ma však ignoruje.
 19. Potreboval by som poradiť v nasledujúcej veci. Ide o delegáciu (ak som to správne pomenoval) pri sobáši, teda, aby nás mohol sobášiť iný kňaz, mimo našej farnosti a tiež o oficiálnu zmenu z rímskokatolíckej na gréckokatolícku vieru. Podstatné však je to, že celý život chodím do gréckokatolíckeho chrámu a všetky sviatosti som doposiaľ prijal v gréckokatolíckom chráme a v domnienke, že som gréckokatolík. Chcel by som byť gréckokatolíkom aj oficiálne, nielen tým, aké obrady slávime. Je to možné nejakým spôsobom uskutočniť? Jedným z dôvodov, prečo toto všetko zisťujem je, že v našej obci je gréckokatolícky kňaz. V susednej obci je rímskokatolícky, ktorý ma vôbec nepozná. Tým pádom sa mi zdá žiadať spomínanú delegáciu od niekoho, kto ma nepozná úplne zvláštne, možno až zbytočné. A ďalšou vecou je to, že by som bol rád, ak by aj naše deti boli následne po mne ako otcovi gréckokatolíckeho vierovyznania.
 20. Nebolo by rozumné, aby sa v Cirkvi dohodlo o prestaní dodržiavať tradíciu sobáš podľa ženy a krst deti podľa muža? Nemohli by sa na tom dohodnúť snúbenci ktorý obrad budú vyznávať a aj podľa toho sa uskutočnil sobáš?
 21. Napriek tomu, že som rímskokatolíckeho vyznania, sa veľmi zaujímam o gréckokatolícku vieru. Skúmala som rôzne weby, ale nejako mi to nedalo to všetko, čo by som chcela. Nejestvuje nejaká publikácia, kde sú písané zvyky, tradície, modlitby a všetko s tým spojené? Môžem ísť na prijímanie u Vás? Mám v rodine gréckokatolíčku, ale ona mi nechce o Vašej viere nič povedať.
 22. Na 25. februára 2017 máme naplánovanú svadbu. No Boh vzal k sebe včera starkú mojej snúbenice. Ako je to vlastne so svadbou? Počul som, že do roka by sa svadba nemala konať.
 23. Môže ísť za krstného otca človek, ktorý je rozvedený, ale iba civilné, nie cirkevné…? Martina
 24. Môže ísť gréckokatolík k svätej spovedi k pravoslávnym (napríklad pred Vianocami k hromadnej spovedi)? A ako je to so svätým prijímaním? A prečo?
 25. Moja otázka je trocha zo súkromného života. S priateľom sme spolu už 4 roky. Rozprávali sme sa už aj o svadbe, ale v našom prípade je to trošku zložitejšie. Ja som pokrstená ale on nie. Viem to už dávnejšie, ale nedokázala by som ho opustiť kvôli tomu. Chcem sa preto spýtať: Ak by sme mali iba úradný sobáš mohli by byť naše deti pokrstené?
 26. Mám priateľa, s ktorým som niečo cez rok. Celá rodina sme veriaca a keď sa rodičia dozvedeli, že on nechodí ani do kostola, tak ho hneď odsúdili. Až teraz postupom času začínam vidieť aké je dôležité nelíšiť sa s priateľom/partnerom vo viere. Nerozumie tomu, vadí mu, že chodím často do cerkvi, že nechcem žiť vo vzťahu, v akom dnes žije mnoho párov. Často sa pre to hádame. Mala som už veľakrát chuť to s ním skončiť, ale bojím sa toho, ako to zvládnem ja aj on. Ľúbim ho a on mňa určite tiež. Neviem, čo mám robiť. Prosím o radu a hlavne modlitby.
 27. Keď je manžel gréckokatolíckeho vierovyznania a manželka je rímskokatolíckeho, sobáš mali v rímskokatolíckom kostole, kde by mali byť ich deti pokrstené.
 28. Je možné pokrstiť dieťa, ak rodičia boli na umelom oplodnení?
 29. Je dnes možné, aby západný kňaz mohol celebrovať vo východnom obrade? Čo všetko je potrebné k tomu, aby sa stal biritualistom?
 30. Dobrý večer Vám prajem. Chcem sa Vás opýtať. Mam rozvedeného priateľa, rozvádzali sa kvôli mne. Máme spolu jedného syna. Svadbu mali v kostole, deti nemali. Čo je menšie zlo, žiť teraz len tak bez svadby? Alebo sa mame vziať aspoň na úrade? Lebo podľa mňa nám svadba na úrade pred Bohom aj tak neplatí. Podľa nášho Pána je stále ženatý, pokiaľ jeho žena žije. Lenže on sa k nej nechce vrátiť, chce byť s nami. Ja som spoznala Ježiša len nedávno a spoznávame ho teraz všetci traja spolu. Čo máme robiť? Ďakujem za odpoveď.
 31. Ctený Vladyka, je možné vyspovedať aj rozvedeného človeka? Alebo aký je postup, aby mohol prijímať svete prijímanie. ĎAKUJEM
 32. Čo všetko je potrebné podstúpiť, ak si prajú mať gréckokatolíčka a evanjelik svadbu pred Bohom v gréckokatolíckom kostole? Je stále potrebný prestup evanjelika?
 33. Chceli by sme sa zosobášiť, ale ja som pravoslávna a môj priateľ gréckokatolík. Sobáš by sme chceli v pravoslávnom chráme, no deti by priateľ chcel dať pokrstiť v gréckokatolíckom chráme. Obávam sa, pretože ak budú pokrstené v gréckokatolíckom chráme, už do nášho chrámu na prijímanie nemôžu prísť. Z toho som dosť smutná. Aké sú riešenia, aby nás táto vec nerozdeľovala ale naopak spojila? Nechcem, aby vznikali nezhody, alebo aby naše deti trpeli tým, že nevedia kam patria. Takisto nechcem zradiť to, v čom som bola vychovávaná.
 34. Ako to je s dieťaťom, ktoré bolo pokrstené vo východnom obrade, keďže mama je gréckokatolíčka a otec je rímskokatolík. Rodičia chceli aby dieťa bolo „vychovávané“ vo východnom obrade, ale dozvedeli sa, že napriek tomu ich dieťa je rímskokatolíkom – podľa otca a teda aj ostatné sviatosti má prijať v tomto obrade.
 35. Ako mám rozumieť slovu protojerej, alebo jerej. Inak, čo dobrého urobil biskup Dr. Štefan Novák (1911 – 1920) pre Prešovskú eparchiu?
 36. Ako mám konať, keď uvažujem nad odlukou manželstva. Bývame v dome, kde na prízemí býva svokra a na poschodí my: Ja, manžel a dospelý syn. Svokra je rozvedená a jej heslo znie: Aj tak sa všetci rozvedú. Som veriaca a snažím sa aj tak žiť. Oni nie, skôr som pre svoju vieru napadaná, vždy keď nemám zhodný názor s nimi. Cely život svokra hucká proti mne muža i syna. Keď bol chlapec malý, začal mať problémy s učením. Po návšteve psychológa odporučila, aby bol čím menej so starou mamou, lebo nemala na neho dobrý vplyv. Manžel to prijal i za nejaký čas sme mali pokojne, dobré manželstvo. Lenže cely náš život svokra zasahuje do manželstva a úplne nám ho rozbila. Zvažujem, že rodinu opustím, nakoľko už vôbec neplní svoj účel. Ja som celé dni sama. Moji chlapi sú dole so svokrou. Tá intriguje a im to vyhovuje, pretože im udobri akúkoľvek hlúposť, tak im to vyhovuje. Pretože podporuje vzťah môjho syna s priateľkou, s ktorou zdieľa spoločné lôžko. Muž mi odmieta dávať výplatu… nevládzem. Oplatí sa byť tam, kde celý život som ta druhá?
 37. Ako je to s krstom dieťaťa v neokatechumenáte, resp. na iné obrady sa konajúce v tomto spoločenstve, nakoľko ste to vo svojom vtedajšom exarcháte zrušili. Takže ako to je vlastne teraz?
 38. Ako je to s cirkevným rozvodom. Dá sa to? Aké sú postupy?
 39. Ak si chce zobrať rímskokatolíčka gréckokatolíckeho bohoslovca resp. budúceho kňaza, musí prestúpiť na gréckokatolícke vierovyznanie, alebo môže ostať rímskokatolíčka? A musia prijať sviatosť manželstva v gréckokatolíckej cerkvi?
 40. Ak sa rozpadne manželstvo, katolícke, či iné, nemôže rozvedený za žiadnych okolností vstúpiť do nového vzťahu, aj keď je v tejto situácii obeťou? Nie je to nespravodlivé, ak jeden bojoval o záchranu manželstva, no neúspešne? Ak sa jedná o mladého človeka, musí už zostať navždy sám?
 41. – Slava Isusu Christu. Otázka: s priateľom sa chceme zobrať , lenže ide o zmiešané manželstvo. ja som podľa matky gréckokatolíčka, ale krst aj prvé sv. som mala v rimo. a birmovku som mala v greko. Priatel je evanjelik. Chceme sa zobrať v evanjelickom kostole, s tým, že potom deti by boli po mne, teda grekokatolici. Ako som sa dočítala na internete, tak ja potrebujem dišpenz od kanonickej formy manželstva. Dáva sa to pred manželstvom alebo po obrade po nejakom čase? Na koho sa mam obrátiť? A čo keď mi ten dišpenz nebude chcieť povoliť? Ďakujem


Otázky z kategórie …o modlitbe

 1. Vladyka, v poslednej dobe mám čoraz viac pocit, akoby som sa čím ďalej tým viac opúšťal od viery? Čo mám robiť, aby som si opäť našiel cestu k nášmu Pánovi?
 2. Vladyka, iste poznáte projekt elektronického Časoslovu. Aký je Váš názor na modlitbu cez elektronické prostriedky? Je to dovolené?
 3. Sláva Isusu Christu, chcem sa spýtať na Váš názor na chvály. Ďakujem za odpoveď
 4. SICH, vladyka chcem sa spýtať ako je to s modlitbou, či je platná aj vtedy, keď večer pred spaním, už ležím, a len v mysli ďakujem za deň, ktorý som prežila….. Alebo ak sa modlím v duchu, nie ústami. Sú moje modlitby aj v tejto formy platné? Ďakujem.
 5. SICH! Pozdravujem Vás. Chcem sa opýtať, ako je to s modlitbami za samovrahov. Ďakujem za odpoveď.
 6. Prosím o vysvetlenie významu modlitieb k svätcom a uctievania ich relikvií, ikon. Často totiž pri diskusii s mojimi priateľmi, ktorí sú členmi jednej z protestantských cirkví (Apoštolská cirkev) registrovanej v Slovenskej republike, narážam na výraznú kritiku uctievania svätcov, ba až poukazovanie na porušovanie Prvého Božieho prikázania v tejto súvislosti. Igor
 7. Prosím o Váš názor ohľadom modlitby príhovoru nad ľuďmi. Ide o to, že som bola v jednom spoločenstve, kde mala istá vizionárka dar jazyka a ona sa modlila nad ľuďmi modlitbu príhovoru v jazykoch. Potom neskôr som sa stretla s názorom, že nie je správne ak sa niekto nad niekým modlí a dotýka sa jeho hlavy pokiaľ to nie je kňaz. Ďalšia vec je tá, že pokiaľ tam nebol nikto, kto rozoznáva jazyky, aká je pravdepodobnosť že sa cez ňu mohol modliť zlý duch a nie Svätý Duch? Je bežné aby človek dostal v priebehu niekoľkých týždňov milosť aby sa mohol modliť modlitbu príhovoru prípadne dar jazyka? Keďže v tom spoločenstve je ich viac, ktorí sa modlia nad ľuďmi, nie iba ich vizionárka, nikde v žiadnej farnosti som sa s tým nestretla. Posledná otázka: Čo znamená omilostená duša? Tá vizionárka hovorí o sebe že je omilostená duša a nie som si istá čo to presne znamená.
 8. Pred liturgiou sa v chráme modlí ruženec. Keď prídem do chrámu desať minút skôr – už sa nemodlím celý ruženec. Aká je vhodná modlitba na prípravu pred bohoslužbou?
 9. Pochválen buď Ježiš Kristus, Vladyka Milan, posledný čas sa facebookom šíria rôzne modlitby, ktoré sú síce pekné, ale keďže sa riadim heslom – Verím iba Bohu, modlitby si overujem a veľakrát prídem na to, že sú z posolstiev Márie Božieho milosrdenstva, označovanej ako falošnej írskej vizionárky… ako kresťanka si pokladám za povinnosť upozorniť, že to nie je schválené cirkvou a pochádzajú zo zdroja, ktorý nie je dôveryhodný, no miesto vďaky sa mi dostáva iba útokov… teraz najnovšie vznikajú paniky ohľadom konca sveta – píšu dokonca priamo o apokalypse s odvolávaním sa na 100. výročie Fatimy… prečo sa ako veriaci bijeme do pŕs, že Veríme a pritom pripúšťame jasnú nedôveru v Boha? Prosíme Boha o pomoc, lásku a milosrdenstvo a napriek tomu sa zaoberáme aj fámami… a ešte čo ma veľmi hnevá, sú útoky na všetkých, ktorí uctievajú Pannu Máriu… každý jeden útok pozostáva zo slov, že nikde sa v biblii nepíše, že sa máme k nej modliť a preto robíme modloslužbu… ako „útočníkom“ vysvetliť, že som sa „nezapredala“, ale vďaka Máriinmu fiat sme boli vykúpení a preto si ju ctím a vážim, lebo aj ona je dielom Stvoriteľa? Prajem vám požehnaný deň.
 10. Možno vám bude pripadať moja otázka smiešna, ale dnes sa mi to opakovane stalo a už sa na to musím naozaj opýtať: Pri modlení sa svätého ruženca sa mi niekedy stane, že ma niečo vyruší: zvonenie pri dverách keď som sama doma, a nemôžem to ignorovať, alebo zvonenie telefónu, pričom tiež nemôžem vedieť, či je telefonát dôležitý alebo nie. Skrátka, ak záležitosť vybavím, pokračujem v modlení sa tam kde som prestala, alebo mám začať od začiatku? Snáď sa to týka aj iných a Vaša odpoveď bude užitočná aj pre iných.
 11. Mám otázku ohľadom transmitovaných modlitieb v médiách, kedy sa pobožnosti (napríklad ruženec, Korunka k Božiemu milosrdenstvu) či liturgia hodín púšťajú zo záznamu. Aký je Váš názor, je to správne? Nie v zmysle, či sa majú modlitby prenášať médiámi, ale ak „prvý chór“ je v podstate len záznam, nie živá osoba. Už som aj viackrát písal do radia Lumen, lebo sa snažím hľadať pravdu, ale doteraz som nedostal odpoveď. Pritom mi stále v tejto veci evokujú slova Svätého písma: „Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ V prenesenom význame nachádzam podobnosť medzi kameňom (neživý predmet) a rádioprijímačom.
 12. Je správne, keď máme chvály a kňaz nám povie: „Spravte si to inde, lebo to je koncert a nie chvály? Chvály sa dajú hrať aj bez káblov.“ Myslel tým gitary, klávesy, atď. Ja si myslím, že takýmto postojom odradíme len mladých ľudí a priateľov. Ak kňaz nemá rád chvály, stačí povedať, ale takto len uráža… Keby ľudia nechodili, ale máme stále plný chrám, nove tváre, nové svedectvá, atď… Je dôstojne, že nás tak kňaz vyhnal z chrámu a museli sme ísť do vedľajšej dediny?
 13. Existujú nejaké konkrétne modlitby za človeka, o ktorom mám pocit, že zišiel zo správnej cesty – z cesty viery? Prestal navštevovať chrám, neustále je nervózny a jeho názory sa akosi začali meniť k horšiemu. Vidno, že je v ňom veľa hnevu a pýchy a to mu bráni sa obrátiť k Bohu. Aj keď nechcem, aby to vyznelo, že ho súdim alebo na ňom hľadám chybu, lebo na to nemám právo, len keďže je mi veľmi blízky, tak ma to trápi, ako sa správa k rodine, ku mne a sám k sebe, no a chcela by som sa neho pomodliť, len neviem nájsť tie správne modlitby.
 14. Drahý Vladyka. Modlím sa pompejsku novenu za kamarátku. Keďže je to náročná modlitba pozostávajúca z troch ružencov a chodím do práce nemám moc čas modliť sa za seba. Chcem sa spýtať či aj pri pompejskej novene, ktorú som obetovala za kamarátku dorátavam milosti aj pre seba (keďže je tam podmienka že sa to má modliť len na jeden úmysel). Ďakujem
 15. Dobrý deň Vladyka Milan. Chcela by som sa opýtať ako mame bojovať proti čiernej mágií. Moja rodina je ňou zasiahnutá, lebo nám škodí touto formou mágie vlastná rodina, brat mojej mami, mame to potvrdené a nevieme na koho sa mame obrátiť s týmto problémom. Dokázať to nemáme ako, ale začalo to strašením a došlo to až tak ďaleko, že sa nedarí nikomu, kazia sa auta materiálne veci atď.
 16. Čo je horšie prežehnať sa zle, alebo neprežehnať sa vôbec?
 17. Ako sa správne žehnať? Ja sa žehnám iba v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a Amen už len odpovedám. Niektorí ľudia ešte dopĺňajú aj Amen na „brucho“. Neviem ako to inak opísať, ako je to správne?
 18. Ak nemám po ruke sviečku, môžem ako náhradu použiť napríklad aplikáciu Sviečka v mobile, alebo je to neúctivé ?


Otázky z kategórie …o prežívaní vzťahu s Bohom

 1. Vladyka, ako je to s odpustkami u ľudí, ktorí sú fajčiari. Keď sa vyspovedám, som stále pripútaná k hriechu? A keď už sú tu tie brány, rada by som to vedela.
 2. Viem, že kresťanstvo a joga sú nezlučiteľné, ale chcela by som sa spýtať: Ak odmietam veriť v to, čo vychádza z hinduizmu a jogy samotnej, ale ak by som len venovala samotnému cvičeniu (pre relaxáciu a pod.), aj tak sa to považuje za zlé?
 3. Veľmi ma ťažia moje hriechy, pretože som ich mnohokrát nevyznala pri svätej spovedi. Hanbila som sa a teraz sa hanbím ešte viac, keďže až po niekoľkých rokoch som pochopila, aký ťažký hriech som takto páchala. Spoveď a Eucharistiu som nebrala vážne. Počula som o generálnej spovedi. Už som sa na ňu aj pripravila. Myslím, že nájdem pokoj, keďže chcem prijať Eucharistiu tak, ako sa ma. Keď sa ale blíži spoveď, nedokážem vojsť a vyspovedať sa. Veľmi sa hanbím, veľmi ma trápia moje hriechy, a bojím sa, čo mi povie kňaz. Žijem na dedine a cela moja rodina je veriaca. A ja sa cítim ako čierna ovca. Dlho som sa hľadala… za iným kňazom ako za naším by som ani nešla; mám ho rada. Neviem, čo mám robiť. Modlím sa za odvahu vojsť do spovednice. Chcem neklamať a povedať všetko. Možno keby som mohla dať kňazovi na papieri… Prosím o radu a o modlitbu.
 4. Spovedám sa asi päťkrát do roka. Na veľké sviatky, na odpuste a v Klokočove. Nespovedám sa však u nášho kňaza. Čo si myslí on, keď idem na sväté prijímanie a nebola som u neho na spoveď? Čítala som nejakú knihu, a tam odporúčali chodiť k tomu istému kňazovi.
 5. Som rímskokatolíckeho vierovyznania, mám 27 rokov, pochádzam zo stredného Slovenska a študujem na Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (Matfyz) a mám záujem resp. rozhodujem sa ďalej študovať katolícku teológiu ako kandidát kňazstva východného obradu. Niečo o mne: Už počas strednej školy som prejavoval záujem o kňazské povolanie. K tejto mojej túžbe prispelo to, že od detstva som miništroval a aktívne sa zapájal do života našej farnosti. Okrem toho to bola aj túžba (Boží stimul alebo dotyk, ktorý vo mne vyvolal reakciu zvýšeného záujmu a túžby po kňazstve) Avšak po troch rokov uvažovania, rozlišovania a rozhodovania som sa rozhodol ísť študovať na ,,matfyz v BA“, ale nebol som si istý, či som urobil správne, že či nebolo lepšie ísť do seminára hneď po maturite. Odstupom času viem, že to bolo dobré a správne rozhodnutie a požehnaný čas, aby som mohol osobnostne dozrieť z dieťaťa na muža. Po troch rokov štúdia som si našiel priateľku, s ktorou chceme vstúpiť do sviatosti manželstva, takže som už nevidel zmysel uvažovať nad zasvätením životom až na tento posledný akademický rok na druhom stupni, kedy som opäť pocítil volanie po väčšej jednote a hlbšom vzťahu s Bohom. Opäť sa vo mne začalo prejavovať Božie volanie a konkrétna vízia stať sa gréckokatolíckym kňazom. Ta túžba je ako závislosť, čím viac sa snažím nájsť logické a racionálne dôvody prečo to nie je možné, tým viac rastie táto túžba. Je to ako oheň, ktorý ma spaľuje a nejde uhasiť, no musím priznať, že táto túžba po povolaní ma napĺňa pokojom, radosťou a príde mi zmyselná, ale na jedno pre si nájdem desať proti. Som pragmatik a racionalista, ale toto si neviem logický zdôvodniť a vysvetliť. Nikdy som nechcel byť gréckokatolíckym kňazom, nepoznám gréckokatolícku liturgiu ani obrady, špecifickosti a zvyklosti, ba dokonca neviem spievať. Modlím sa o to a čítam Sväté písmo a vždy si spomeniem na niekoho totálne neschopného, ako si ho Boh použil na svoje veci. Vtedy ma prejdú obavy a opäť pociťujem pokoj. Preto to chcem skúsiť a povedať Pánovi áno. Bojím sa mu povedať zase nie, nechcem ho nechať zase čakať ak je toto správne. Už nechcem utekať ako Jonáš. Keďže nepoznám žiadneho gréckokatolíckeho kňaza, nemá mi, kto poradiť ako postupovať ďalej, čo robiť, či si mám podať prihlášku a či v tomto akademickom roku alebo v tom ďalšom? Preto prosím Vás o radu. Ak to budete chcieť zverejniť, tak môžete, možno sa niekto nachádza v podobnej situácií a pomôže mu to v rozhodovaní. Ak by ste mi chceli adresovať zopár slov, tak tu je môj kontakt: Luxuryflavor@azet.sk.
 6. Sláva Isusu Christu! Vladyka chcem sa spýtať ako je to s plnomocnými odpustkami teraz v novembri. Počula som dve verzie: prvá je tá že pre získanie odpustkov pre dušu je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej a pristúpiť denne k eucharistii, pomodliť sa na cintoríne na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého. Je to potrebné vykonávať 8 dní a odpustky sú pre jednu dušu. A druhá je: je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej, nemusíme denne pristupovať k eucharistii, treba chodiť na cintorín a pomodliť sa na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého, ale dá sa získať odpustok každý deň pre inú dušu. Ako je to naozaj? Ďakujem. Milka
 7. Sláva Isusu Christu! Pozdravujem vás duchovný otče a mam takéto zážitky v mojom živote o ktoré sa nemôžem podeliť s obyčajnými smrteľníkmi, tak to napíšem vám. Začala som sa intenzívne venovať duchovnu, modliť sa každý deň, veľa čítať hlavne knihy o anjeloch, Panne Márii atď.. Po čítaní kníh som si začala uvedomovať, že to čo je v knihách, zažívam ja na vlastne oči. Vídavam anjelov ich tvare a žiarivé svetla rôznych farieb, prehĺbila sa mi intuícia začala som intenzívnejšie vnímať energie ľudí už na prvý pohlaď viem odhaliť človeka a jeho povahu či je dobrý alebo zlý. Neskôr som sa skontaktovala s mladým mužom, ktorý sa venuje duchovnému poradenstvu je hlboko veriaci a pomáha ľudom s ich trápeniami a vedie ich na duchovnu cestu a pomáha im otvárať srdcia božej láske. Mala som z neho zo začiatku dobrý pocit nakoľko ma stále vypočul. Jemu som sa zdôverovala a on ma utvrdzoval v tom, že mam dar od boha, že odo mňa idu silne veci, že krásne komunikujem s anjelmi len ešte musím popracovať energeticky na sebe. Nikdy som nemala žiadne zasvätenia moderne ako teraz letia reiki napr. ja som proti tomu a aj iným takýmto zasväteniam. Čim viac sa otváram duchovnu tým sa viac vzďaľuje odo mňa ten mladý muž mam z neho pocit, že sa dištancuje a prestal mi odpovedať na moje otázky čo sa týka anjelov a podobných tém. Vás som oslovila na základe hlavne toho, že mam takéto skúsenosti v mojom živote. Anjeli mi nechávajú rôzne znamenia, pomáhajú mi každý deň, cítim ich prítomnosť a chcem s nimi naďalej pracovať. Pomohli mi zmeniť komplet môj život a opäť sa obrátiť k Bohu. S takými témami sa nemám na koho obrátiť, tak som napísala vám otče. Nie som psychicky narušená ani nič podobné, som mama dvoch deti, pracujúca, žijúca skromne, pomáham ľudom a pracujem v nemocnici. Ľudia ma majú radi len, nikto nepozná moje tajomstvo tak som sa vyspovedala vám. Ďakujem vám, keď to prečítate, za vás čas a ďakujem už aj len zato, že som to zo seba dostala von už teraz sa mi uľavilo prajem krásny zbytok večera. Zbohom. s pozdravom Nikol
 8. Slava Isusu Christu! Otče, sme rodičia plnoletej dcéry, členky spoločenstva – Koinónia Jána Krstiteľa. Naše dve otázky sa týkajú práve tohto spoločenstva: 1. Je toto spoločenstvo uznané katolíckou Cirkovou, pápežom, povolené? Dcéra nám oznámila, že chce plniť povolanie, na ktoré ju volá Pán (po návrate z Ríma v auguste na sľube jej sestry z Koinonie ), chce žiť zasväteným životom v tejto komunite v Ríme už od septembra 2016. Prijmeme jej rozhodnutie pre zasvätený život, ale nie sme si istí, či toto spoločenstvo je kresťanským spoločenstvom, alebo nie. 2. Otče, môžeme jej dovoliť, aby cez Koinoniu Jána Krstiteľa žila zasväteným životom? Hocikde na svete. S úctou rodičia. Prosím o anonymnú odpoveď. Ďakujeme.
 9. Slava Isusu Christu! Drahý vladyka Milan, mám obsedantno-kompulzívnu, ktorá veľmi dlhodobo negatívne vplýva na môj duchovný život. Mám veľké problémy so škrupulóznym svedomím a veľmi ťažko sa mi spovedá. Tieto škrupule súvisia hlavne s mojou chorobou. Pri vyznávaní sa z hriechov a ešte viac počas prípravy pred samotnou tajinou pokánia sa duchovne veľmi trápim. Neviem často rozoznať, čo je skutočný hriech z ktorého sa vyznať dôslednejšie a zamotávam sa vo vlastných myšlienkach, často nezmyselných, ktoré ale nedokážem nebrať vážne. Nemám v úmysle ospravedlňovať vlastnú hriešnosť, ale samotné škrupule často „zakrývajú“ to, čo je vážnejším prehrešením a na čo by som sa mal v spovedi viac zamerať. Aj po spovedi sa trápim, či som všetko vyznal, ako bolo treba, vŕtam sa v detailoch a umáram sa, či bola spoveď platná. Následne aj po prijatí Eucharistie nastupuje strach, či neprijímam svätokrádežne, či som v posväcujúcej milosti, alebo nie a tak radšej väčšinou na sv. liturgii ani neprijímam. Áno, uvedomujem si, že je to zlé a že takéto „riešenie“ má na moju dušu zhubný vplyv. Môj spovedník mi už viackrát povedal, že potrebujem aj v tejto záležitosti pomoc odborníka, psychiatra/psychológa, keďže ako môj dlhoročný spovedník skonštatoval viackrát, že u mňa je to viac duševný, ako duchovný problém. Avšak je veľký problém nájsť kňaza, ktorý by chápal myšlienkové pochody psychicky chorého človeka, ako aj psychiatra, či psychológa, ktorý by rozumel môjmu duchovnému trápeniu z kresťanského hľadiska. Veľmi by som chcel nájsť východisko z tohto trápenia a cestu, ako žiť plnohodnotný duchovný život s Božou bázňou, ale bez takéhoto chorého strachu z Toho, ktorý aj pre mňa má byť zdrojom pravej radosti. Ďakujem za odpoveď.
 10. Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: nedávno som bola na spovedi u kňaza ktorého som nepoznala bolo to na pútnickom mieste v Litmanovej, spoveď prebiehala tak že ja som vlastne kňazovi nepovedala skoro ani jeden môj hriech, lebo keď som začala rozprávať tak ma prerušil a pýtal a na rodinu a podobne a dával mi takú ako keby katechézu aby som žila v modlitbe a viere …. a keď som mu chcela povedať ďalšie hriechy tak ma stále prerušoval a mala som pocit že ich ani nechce počuť, mala som z neho pocit že “ prišla si na spoveď a Boh pozná tvoje hriechy a ja ich počuť nemusím“ na koniec mi dal rozhrešenie ale moje pocity boli a sú zmiešané, je takáto spoveď platná keď som vlastne pred kňazom nevyznala svoje hriechy? ďakujem za odpoveď
 11. Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: chcem sa opýtať poznám rodinu ktorá má už roky veľké problémy a teraz v lete sa to vystupňovalo a pokračuje to veľkými zdravotnými problémami v rodine ale je toho veľa a nedá sa to tu opísať a ja ako ich známa som s toho tiež dosť nešťastná a práve dnes pri dlhšom rozhovore s matkou tej rodiny som sa dozvedela vec ktorá ma dosť zasiahla povedala mi že pred 17 rokmi ju preklial jeden muž ktorý je do očí povedal slová ktoré ja neviem ani napísať a boli adresované jej a jej rodine až do 7 pokolenia, v prvom momente som nevedela čo povedať lebo to nie je vec s ktorou sa človek stretne bežne ale potom som jej navrhla obrátiť sa na exorcistu alebo aspoň kňaza ktorý by jej vedel s týmto pomôcť, konkrétne som navrhla otca Michala Zamkovského keďže ho máme pár km od nás neviem či som urobila správne. Ako reagovať v takom prípade a ako byť oporou? A ešte jedna vec ozvala sa im jedná žena ktorú oni vôbec nepoznajú a tá im povedala že bola chorá a bola na hranici medzi životom a smrťou ale že sa jej zjavil Ježiš a povedal jej že ju nechá žiť ak bude pomáhať trpiacim a prežívať ich bolesť a ona súhlasila, teraz sa chce s nimi stretnúť lebo že v ich dome je zlo… a povedala im aj nejaké veci ktoré sa skutočne potom stali. Ja som s toho nemala dobrý pocit a povedal som aby jej neverila a dala si na toto veľký pozor a nech sa poradí s kňazom, môže byť toto pravda? alebo je to pôsobenie zlého ducha? ja sama mám s toho zmiešané pocity, ďakujem za odpoveď a ostávam s modlitbou
 12. Slava Isusu Christu ! Vladyka Milan, zaujíma ma, jedna vec. Ak je niekto gréckokatolík, no žije podľa rímskeho obradu, čo si aj plne uvedomuje, že je grekokatolík, ale žije ako rímokatolík … keďže východný obrad má viac prikázaných sviatkov, no daný človek si povie, že on žije ako rímokatolík, tak nejde ani na omšu, ani na liturgiu. Ráta sa to ako hriech ? + mám na mysli v takom prostredí, kde má možnosť ísť na omšu alebo liturgiu každý deň. Za odpoveď vám vopred ďakujem.
 13. SICH: Otec Vladyka, ako zaujať postoj k reťazovým správam typu, pošli to ďalším ľudom, budeš mať šťastie, alebo celý život smolu? Väčšinou tieto správy ignorujem, ale táto správa: Ahoj Pozri sa na tento dopis, bol poslaný tebe pre šťastie. Originál je uložený u ženy v Anglicku a obletel celý svet 9-krát. Teraz bolo šťastie poslané tebe. Získaš šťastie do niekoľkých dní po dostaní tohto listu, ale musíš ho poslať ďalej. Nejde o žiaden vtip, poštou Ti príde šťastie. Pošli tento dopis ľuďom, o ktorých si myslíš, že šťastie potrebujú a tým im ho praješ. Neposielaj žiadne peniaze, šťastie sa nedá kúpiť. Odoslanie tohto dopisu neodkladaj, pretože musí opustiť tvoje ruky do 96 hodín. Vojak Falt, že vraj, po odoslaní 20-tich kópií vyhral 20 milionov dolárov. Pani Dosová poprosila sekretárku, aby jej urobila 20 kopií a za niekoľko dní vyhrala 20 tisíc dolárov. Jana Dolanová dostala tento dopis, 20 kopií urobila, no zabudla ich poslať. Stratila prácu, ale keď kopie neskôr poslala, získala ešte lepšiu prácu než mala. Pavel Bura, ktorý dopis vyhodil, za niekoľko dní zomrel, prerušil reťazec a neveril v jeho moc. Preto prosím odošli tento dopis v 20-tich kópiách a uvidíš čo sa stane po 4 dňoch. Dnes okolo 00:00 sa Tvojej láske bude o Tebe snívať a uvedomí si, že Ťa miluje… pokiaľ to nepošleš 10-tim ľuďom do 1 hodiny čakajú Ťa probléme s láskou.. Malý anjelik pozor! Ak to budeš ignorovať, bude Ťa Tvoja láska nenávidieť a ty budeš mať 4000 dní smolu. Po 4 dňoch od niekoho budeš počuť, že Ťa naozaj miluje. Keď prerušiš tento reťazec, budeš mať navždy smolu, takže to pošli 20-tim ľuďom“ mi nahnala strach. A strach prináša zlý. Čo ak to neurobím, veď mne sa už aj bez tejto správy, nič nedarí. Nechcem, aby niekto na mňa poslal kliatbu. Ako sa k takýmto správam správať? Zachovať pokoj a veriť, že Boh ma chráni? Ďakujem za odpoveď. Požehnaný deň
 14. SICH. Vladyka Milan, som lekárka a našou povinnosťou a pracou je okrem iného robiť aj predoperačne vyšetrenia. Chcem sa opýtať, ako správne postupovať, ak mám urobiť predoperačne vyšetrenie pacientke pred interrupciou. Spadá to pod “priamu asistenciu“ a teda mam si uplatniť výhradu vo svedomí, alebo sa to priamo výkonu netyká? Ďakujem veľmi pekne za Vaše usmernenie.
 15. SICH. Vladyka chcem sa opýtať či je hriech keď niekto hrá vojnové strieľačky PC hry. Ďakujem
 16. SICH. Chcem sa vrátiť k otázke ohľadom rozvodu. Je aj spolunažívanie v jednej domácnosti problém? – môžem sa spovedať?
 17. SICH, Vladyka! Chcem sa opýtať aký mate názor na generálnu spoveď a či ju odporúčate? Prečo sa o nej veľmi málo hovorí?
 18. SICH, chcela by som sa spýtať, ako je to s Božím plánom pre môj život. Konkrétne narážam na povolanie. Či už pri zrode Božej myšlienky poslať ma tu na tento svet, si Boh povedal, že Teba som pripravil na manželstvo, Teba na rehoľu, Teba pre slobodný stav, čiže je to dopredu určené, v akom stave by som mala skončiť a k tomu ma Boh vedie, alebo je to niečo, čo sa formuje počas života, podľa toho, ako odpovedám na Jeho lásku? Ďakujem.
 19. SICH! Vladyka, u nás v cerkvi sú v nedeľu 4 sv. liturgie. Náš 19ročný syn chodí počas prázdnin najčastejšie na večernú sv. liturgiu. V sobotu sa stretáva s mládežou, majú opekačky, alebo si niekde posedia, niekedy aj do rána a potom je v nedeľu ráno unavený a chce sa vyspať. Je v poriadku, keď ide do cerkvi až večer? Ďakujem!
 20. SICH! Vladyka Milan, čo vidíte pod pojmom „Nová evanjelizácia“ v našej gréckokatolíckej cirkvi a ako ju konkrétne aplikovať cez bohatstvá modlitieb a tradícií, ktoré máme? Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.
 21. SICH! Vladyka mam na vás otázku. Už dlho mi vŕta hlavou prečo je hriech žiť spolu ak nie ste zosobášený? Bol by hriech aj keby par žil spolu iba ako spolubývajúci? Že by nespali spolu v jednej posteli a ani by spolu nespali(eh)? Ďakujem za odpoveď.
 22. SICH! Vážený vladyka Milan, prosím Vás o odpoveď na môj problém …. Pán nám požehnal dve krásne a šikovné deti… ako malé deti zvyknú, aj oni priťahujú veľa pozornosti…. nikdy som však nedovolila, aby nosili červene šnúrky, robilo sa im- ako sa u nás hovorí zoči, spľuvanie… no dcérka má momentálne veľmi zlé obdobie. Je veľmi nespokojná, uplakaná dňom i nocou, čo nás s manželom už vyčerpáva. Mňa prepadol vnútorný nepokoj či sa jej naozaj nemohlo stať nejaké ,,zoči,,. Vyrastala som v prostredí, kde bolo bežné spľuvanie, hádzanie uhlíkov a podobne. Ja neviem čo mám robiť. To všetko je len pohanský prežitok, alebo naozaj mojej dcérke mohol niekto takto ublížiť. Vopred ďakujem za vašu odpoveď!
 23. SICH vladyka. S manželom by sme si chceli k 10. výročiu sobáša obnoviť manželské sľuby. Za tie roky sa veľa zmenilo a tak chceme aby aj naše deti boli toho súčasťou. Chcela by som sa preto opýtať, ako sa cirkev k obnove sľubov stavia. Ďakujem.
 24. SICH vladyka! Som gréckokatolíčka a raz ma kamarátky zobrali do jedného spoločenstvá, nevedela som kde ma berú. Malo to byť prekvapenie pre mňa. No keď sme prišli tam, zistila som, že je to spoločenstvo bratskej cirkvi. Tí ľudia sa na do mnou modlili. Zmocnil sa má strach a rýchlo som odtiaľ chcela isť preč. Chcela by som sa opýtať, aký mate nato názor? Je to zle?
 25. SICH vladyka! Prosím Vás o vysvetlenie, ako je to so žehnaním sa keď prechádzam okolo kostola, kríža. Je to hriech neprežehnať sa ? Alebo v autobuse, vlaku treba na seba upozorňovať prežehnávaním sa ? Vďaka za odpoveď.
 26. Prosím o radu. V júni mám byť svedkom na svadbe kamarátke, ale minulý týždeň jej povedali, že má rakovinu a ostávajú jej 2 roky života. Vraj má už dosť metastáz, čiže liečba je zbytočná. Dievča má 24 rokov. Ako bola veriaca, tak sa otočila, že nenávidí Boha za to, že jej dopustil rakovinu v tak mladom veku a že natruc príde do kostola taká spitá, že ovracia minimálne dvere. Poznám aj ženícha, je to veľmi dobrý a pobožný chlapec. Ako mám ísť na svadbu svedčiť niekomu, keď má v úmysle znesvätiť chrám? Snažila som sa jej dohovoriť, že je to Božia skúška, ale ona si trvá na svojom. Som pri nej ako opora, ale už nemám síl, modlím sa k Bohu a nech Vás Boh žehná i za odpoveď.
 27. Prosím o radu, ako reagovať a čo urobiť ak máme v cerkvi takýto problém: U nás v cerkvi na chóre sedávajú aj mladé dievčatá. Veľmi často sa však stáva, že počas liturgie rozprávajú a smejú sa. Nevadí im ani upozornenie od starších. Niekoľkokrát som ich aj upozornila, no nemalo to žiaden efekt. Tak sa teraz snažím nevšímať si to, aj keď ma to pri kantorovaní dosť ruší. K rozprávaniu pribudlo hranie sa na mobiloch a to, že sa ani nepostavia na Viruju či Iže cheruvimy. Monika
 28. Pred 15 rokmi som sa podrobil operácii kŕčových žíl. ktorá nedopadla dobre. Dostal som trombózu a nemôžem sa s tým zmieriť. Pred 2 rokmi mi v B. dávali nádej, že sa pokúsia o ďalšiu operáciu. Lýtko mi opuchlo, preto ma poslali domov. Ja som sa z toho psychicky zrútil a chcel som si siahnuť na život. Beriem lieky na depresiu už veľmi dlho. Sú dosť silné a nepomáhajú mi. Prepustili ma z práce a teraz som na čiastočnom invalidnom dôchodku. Zlé myšlienky, prečo a načo som tu, ma stále trýznia. Opustil som sa aj Boha, a neviem ako ďalej. závidím ľuďom, že majú všetko a ja nemám nič.
 29. Prečo niekedy ľudská fyzická bolesť nemá koniec (dlhé časové obdobie), aj keď nádej umiera posledná. Vychováva si nás Boh aj bolesťou? Ako z toho von? Prečo neurobí zázrak, keď sa človek s niečím dlho trápi a nevidí koniec utrpenia. Baví to Boha dívať sa ako trpíme? To hádam nie. Stále sa úprimne modlím a čítam Sväté písmo, z ktorého sa snažím poučiť. Strácam nadej niekedy v Božie milosrdenstvo.
 30. Prečo mať intímny život až po svadbe ? Ďakujem.
 31. Požehnaný večer sledujem Vašu stránku je veľmi zaujímavá a neskutočne ma napĺňajú vaše odpovede dá sa veľa načerpať, správnych vedomosti pre samovzdelávacie. Aj keď som sa s Vami bytostne nestretla, ale bola som v blízkosti na bohoslužbách niekoľko krát. Na púťach som ctiteľkou Panny Márie som rimokatolíčka no predsa Vás bytostne prosím o modlitbu za mňa !!! prečo?? keď sa ja modlím cítim niečo ako nič – ako keď ma nikto nevníma – nepočuje – nechce počuť mám pocit, že som Bohom a Matkou jeho syna nemilovaná hoci s ružencom zaspávam začínam deň, pred pracou, rannou sv. omšou, snažím sa nikomu neubližovať žijem v milosti posväcujúcej no predsa, cítim úzkosť strach z existencie naozaj potrebujem a poprosím o modlitbu za mňa PBZ
 32. Pochválený Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať ci a ako sa Cirkev ci západného alebo východného obradu bude venovať Fatimskej Panne Márii, a komu bude zasvätený rok 2017. Ďakujem
 33. Pochválený buď Ježiš Kristus. Otec biskup, teraz cez víkend ste slúžili sv. omšu na púti rodín vo Višňovom a dopočul som sa o tomto profile. Viem, že Vám píše veľa mladých a máte toho veľa, ale rád by som niečo opýtal. Ja som sa rozišiel pred nejakou dobou s priateľkou (nie moc v dobrom), navzájom sme si ublížili. Síce som odpustil jej aj sebe, ale vnútorný pokoj ani po jeden a pol roku neprichádza. Prosil som ju o odpustenie, ale povedala, že mi nemá čo odpúšťať (hoci som vedel, že má a potreboval som počuť, že mi odpúšťa). Zmieril som sa s tým, že sme sa rozišli. Nechal som ju, pretože som nemal pocit že by so mnou bola šťastná (Občas pochybujem či som sa nemýlil). Ja som sa po rozchode zmenil, vzdal som sa svojich najťažších závislostí, snažil som sa budovať si vzťah s Ježišom a stále to robím, modlím sa za milosť vnútorného pokoja, modlím sa za ňu, a celkom to aj vychádza. Ale ako náhle svoju expriateľku zbadám/stretnem, zabolí ma to a ovládne ma aj hnev. Dosť ma to unavuje a ničí, chcel by som nájsť vnútorný pokoj a mať rád to dievča ako svojho blížneho, samého ma to hnevá, že som taký, ale nejde to. Bráni mi to mať niekoho iného. Ja tomu vôbec nerozumiem. Čo mám robiť? Čím je spôsobené, že keď sa dopočujem, že by mohla byť s iným, tak to zabolí? Mám slabú dôveru v Ježiša a v uzdravenie, ktoré mi chce dať? Ďakujem za odpoveď. Nech Vás a vašu prácu Pán Boh žehná.
 34. Pochválený buď Ježiš Kristus. Mám 25 rokov a moji rodičia mi nechcú dovoliť chodiť na kresťanské stretnutia. Mamina ma považuje za čudáčku alebo fanatičku. Ona si asi myslí, že ruženec patrí do rúk iba babkám. Začala som chodiť na uzdravujúce omše do Žiliny, ktoré vedieť o. Ľuboš, ale moja mama to nechápe prečo tam chodím. V Biblii sa píše že Pána Boha máme milovať viac ako rodičov a deti, a máme ho dát na prvé miesto, ale niekedy je to ťažké, keď mám ísť napríklad na chvály, bojím sa to povedať rodičom niekedy ich radšej oklamem, neviem ako mam reagovať, keď ma nechcú pustiť. Mám teda radšej pre pokoj v rodine ostať doma alebo sa vzoprieť a ísť? Je normálne aby 25 ročnému dievčaťu rodičia zakazovali takéto veci? Prosím pomôžte mi. Ďakujem
 35. Pochvalený buď Ježiš Kristus, otec vladyka chcel by som sa Vás opýtať či sú v našej eparchii/diecéze ľudia – laici, ktorí sú Cirkvou skúmaný, že majú nejaké schopnosti a dary liečiť skrze vkladanie rúk alebo modlitbu. Môžme sa nimi nechať modliť alebo požehnávať? Komu sa vlastne môžem nechať modliť sa zamňa alebo nechať sa požehnať? Ďakujem za odpoveď
 36. Pochválený buď Ježiš Kristus! Vladyka, už dlho ma trápi jedna otázka, ktorej nerozumiem. V rodine sme mali už od malička nevyliečiteľne chorého človeka, bol pokrstený a mal aj sviatosť birmovania, no ďalej už žil bez Boha. Odmietal aj pomazanie chorým, no pár hodín pred smrťou pomazanie dostal, nakoľko už len málo komunikoval a vnímal. Spolu s touto sviatosťou mu bolo udelené aj podmienečné rozhrešenie. Potom sa zdravotný stav trocha zlepšil (bol pri vedomí, no nevládal rozprávať). No o pár hodín ešte v ten istý deň zomrel. Mal 19 rokov. Čo v takomto prípade znamená udelené podmienečné rozhrešenie pre dušu tohto človeka? Ďakujem, modlím sa za Vás.
 37. Pochválený buď Ježiš Kristus Ja mam taký problém, chcem ísť na sv. spoveď, pretože ma ťažia moje hriechy ale mám strach sa vyspovedať z určitých hriechov aj v minulosti čo som zatajila hriechy pri spovedi zo strachu a neviem ako sa z toho vyspovedať. Mám z toho rôzne pocity hanby aj strachu pred kňazom.
 38. Pochválen buď Ježiš Kristus. Keďže mi nikto nevie odpovedať, obraciam sa na vás s otázkou: Myslíte si, že učenie Hildegardy von Bingen je v poriadku? Možno nemyslím ani tak stravu, ako jej náuku o liečení drahokamami. Ďakujem.
 39. Pochválen buď Ježiš Kristus, p. Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, čo si myslíte o liečivých šperkoch, magnetických náramkoch. V poslednej dobe v mojom okolí sa o tom veľa hovorí, resp. nosia. Ďakujem. Požehnaný deň. – Pochválen buď Ježiš Kristus. Pán Vladyka Milan, chcela by som vedieť, aký názor máte na „anjelské krídelka, zvončeky na náramkoch a retiazkach“,“ retiazky pandora“? Počula som na nich rôzne názory. Ďakujem. Požehnaný deň.
 40. Pochválen Buď Ježiš Kristus o vladyka Milan. Nevieme kde začať je toho tak veľa ale asi začneme od okamihu kedy sa na našu rodinu navalilo veľa problémov naraz. Rôzne životné situácie atď… Do toho obdobia zrazu vstúpil aj jeden človek s ktorým som sa náhodne stretol pred 2 rokmi toho času dozadu. Ps: no aspoň si myslím, že to na seba nadväzuje .Keď nie tak nás poprosím opravte. Ďakujem. ten človek nie je zlý, ale zostupom času sa v jeho prítomnosti začali diať čudné veci .Neskôr som sa dozvedel, že je ateista aj s jeho celou rodinou. Jedného dna sme boli na oslave narodenín bola to už 2 takáto oslava v uzavretej spoločnosti a na prvej to všetko začalo. Človek to nie je zlý, iba je v kruhu zlých ľudí aspoň si myslím…. A rôzne vyhrážky, a rôzne zastrašovania dlhoročne boli na osobu. A zrazu z ničoho nič, nech Boh odpusti tie slova vedel človek všetko dopredu čo bude, ako by to videl, ale len toho človeka. Vyvolávalo to v ňom vnútri neopísateľný a zvláštny pocit. A u ateistu veľký strach hoci to nedával vedieť bolo to strašne cítiť . Zrazu od toho človeka mal potrebu utiecť. Zastrešovaný sa stal zastrašený Božím čudom. Súkromný rozhovor medzi 2 sa rozpŕchol pre tento večer no nie pre každého .Po odobratí do izieb to chvenie vnútri neprestavalo. tú noc sa nedalo späť bolo tam kreslo . V tom kresle, od kedy ho uvidel nemohol sa zbaviť pocitu, že tam niekto sedí . …. Zrazu prišla 2 hodina ráno, dievča, ktoré tam bolo s ním bolo veriace s ňou sa osud tiež nemaznal . ale je veľmi veľmi dobrého srdca a kresťanka. V ten moment neopísateľný ju skľučovala veľká bolesť hlavy jednoducho, keď sa pozrel na to dievča bolo to ako keby ste cítili strašné súženie a ľútosť . On ju prizval k sebe, pomodlil sa a ten moment opisuje dievča ako keby jej ťahali zub dokonca až ju nadvihlo. Zrazu na tvári prišla úľava . No to koniec nebol. Po odbití 3 hodiny obrovská múdrosť jednoducho sa jej opýtal, nech sa opýta na hocijaký problém, to je jedno aký, že už viac možnosť nebude a ona sa len v duchu modlila a nič sa neopýtala. Nech Boh odpusti a prepáči tie slova keď sú zle . No sú pravdivé. Až zrazu o 4 ráno začali byt zvony, neviem, počuli ich obidvaja no neďaleko je kostol tak asi to bolo z tamade. No spať sa nedalo . Ráno to po strete s kamarátom sa to ozvalo zas bolo to ako neopísateľná tuha tomu človeku niečo povedať no on utekal . Povedal že ide do izby po veci no neopísateľné nutkane ho nútilo ísť za ním. po strete s ním v izbe TO OPISUJE TAKTO: ZRAZU SA STRETLI POHLADY A ON HOVORI ZE SA OČI ZMENILI NA BIELO A ON AKO KEBY VIDEL CELU TARCHU SVETA ZIAL BOLEST NA TOM CLOVEKU AKO KEBY SPINAVU DUSU JENODUCHO NEOPISATELNE… BOLI OD SEBA ASI 1,5m no ateista pocítil obrovsky tlak až mu z toho praskla žilka v oku a neprestalo to až dokým na neho nepolozil ruku a neposmelil ho nech sa nebojí. trochu to prestalo hovorí utiekol z izby . ten pocit ísť za ním neprestaval. Keď tu sa zrazu chytil tyče veriaci a sklonil hlavu a v duchu sa neprestajne modlil, no bolo to ťažké nešlo to, komolili sa slova, no vždy keď sa modlitba skomolila začínal odznova a odznova v duchu dievča tam prišlo, obrovská neopísateľná sila neveriaceho odohnala až o niekoľko metrov ďalej no dievča ostalo asi meter vzdialene . on ich prosil aby sa všetci v tu chvíľu pomodlili no on odmietol a dievča vo veľkom strachu ako prikovaná stala a uprene sa modlila . ten človek čo sa s nim to dialo sa len držal tyčky a modlil sa odznova a oznova až sa mu podarilo v duchu modlitbu dokončiť . Bola to Modlitba OTČE NAŠ. on hovoril že vo vnútri pociťoval taký strach a mal pocit ako keby ho držal v sebe dodnes je presvedčený keby mu duch svety nemohol udržať to tak nevie čo by sa s nami hriešnymi stalo. Od tej doby sa stali rôzne ďalšie veci no nie zle ale prinieslo to druhým ľudom radosť a pokoj. Nikdy nikomu nepovedal, keď sa mu zverovali ľudia s trápeniami, že sa za nich modli a prosí Boha za nich. Po nejakom čase sú to rôzne časy sa náhodne s týmito ľuďmi stretne a oni z ničoho nič začnú hovoriť o danom probléme, že sa to vyriešilo alebo to prešlo. O Vladyka vrúcne vás prosí o radu alebo o usmernenie ci už hoci len nejakú tu útechu . Ukonči to už iba zo slovami Ako to Bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky naveky vekov Amen. Pochválen buď Ježiš Kristus.
 41. Píšem Vám už naozaj z posledných síl. Neviem ako mám zvládať všetky problémy, prekážky, ktoré mi tento život podáva. Cítim, že sa snažím, to všetko vydržať s Bohom ale nejde to. Niekedy sa hnevám, že nič neurobí, nezmení. Vracajú sa mi sklamania a bolesti z minulosti, o ktorých viem, že som sa s nimi nevyrovnala a neodpustila ich, no veľmi chcem. Tieto sklamania mi ničia vzťahy a hlavne mňa a môj pokoj. Ťažko zvládam problémy. Ale chcem to zmeniť, viem, že s Bohom je možné všetko, no neviem ako mám začať, urobiť prvý krok na ceste k uzdraveniu. Lucia
 42. PBJK. Otec biskup chcem sa opýtať čo mám robiť ak v škole sa mi vysmievajú pre to, že chodím miništrovať na sv. omše.
 43. PBJK , trpím nadmernou masturbáciou som sexoholik pozerám príliš veľa porna , som slobodný ,modlím sa cely posvätný ruženec a aj jeden desiatok živého ruženca som aj vo svatom a večnom ruženci, modlím sa aj korunku Božieho milosrdenstva, tri krát Zdravas maria, a predsa padám, teraz som začal ruženec oslobodenia Ježišu zmiluj sa nado mnou, atď. Ježišu osloboď ma , ďakujem.
 44. Otče duchovný, mam na vás prosbu, resp. prosím o radu. Mam priateľku, ktorá je rozvedená. Môžem ja pristupovať k sviatostiam? Ja som rímo a aj ona je rímokatolíčka. Poraďte mi prosím vás čo mam robiť. Ďakujem vopred.
 45. Niekedy mám dojem, že dnes je už nejakou nevyhnutnosťou patriť k nejakému hnutiu alebo pod., že už nestačí farské spoločenstvo. Aký mate názor? Je to lepšie pre duchovný rast?
 46. Nie som mladá, skôr vo veku, mám však problém s tým, že liečim, alebo sprostredkujem liečenie pomocou anjelov, archanjelov, aj Pána Ježiša, aj Svätého Ducha. Je mi ľúto, že nemôžem pomôcť všetkým, kto čo to potrebuje, nakoľko to Cirkev zakazuje, a ľudia sa boja ,že hrešia, keď prídu za mnou. Veď aj Pán Ježiš tiež liečil, ja sa necítim vinná, ba ma teší, keď môžem pomôcť. Na tento svet som prišla, aby som ľuďom pomáhala, preto sa o to snažím. Emília
 47. Neviem, či len v mojom okolí, alebo to vníma aj okolie okolo mňa, že mladí vo veku nad 28 rokov, ktorí by už mali rozmýšľať nad rodinou, si poriadne nevedia nájsť životného partnera (len krátkodobé vzťahy). V čom môže byť príčina? Vidím vtom obrovský problém, ktorý sa bude len zväčšovať.
 48. Neviem, či je moja otázka na mieste, alebo či je prístojné hľadať na to odpoveď. Túžim vedieť, čo chce odo mňa Boh. Už pár rokov žijem ako keby v neustálom kolotoči riešenia tých istých „problémov“. Moja rodina je rozvrátená vplyvom nevery, závislosti, kriminálnej činnosti, skrátka Boh tam zatiaľ nemá miesto. V určitom momente odo mňa odišli všetci priatelia, bez toho, aby som sa o to objektívne pričinil. Partnerský vzťah zatiaľ nehľadám, nakoľko moja vnútorná identita je v procese rekonvalescencie. Skrátka sa cítim ako taký stroj, ktorý sa ráno zapne a večer vypne. Akási radosť a vnútorné naplnenie kamsi pred rokmi zmizli. Napriek všetkému cítim vo svojom živote Božiu prítomnosť a podporu v dobrých úmysloch. Často zotrvávam v modlitbe, žijem sviatostne, ale aj napriek tomu cítim, že je to akosi málo. Každý má vraj svoje osobné povolanie od Pána. Otec biskup, ako zistiť, aké je to moje ?
 49. Neviem, ako mám presne začať… Som mladý, skoro tridsaťročný veriaci člen farnosti z východu. Cítim, že vo svojej viere prežívam krízu. Sú mesiace, kedy doslova „horím“ vierou, na svätej liturgii som aj každý deň, pristupujem k sviatostiam, snažím sa viesť život v súlade s Božím plánom a prikázaniami. Lenže, po čase príde akési „ochladnutie“ pod ťarchou rôznych situácii, okolia, práce, upadám do starých hriechov. Vtedy sa cítim zle, ako keby som zradil. Doslova sa hanbím. Pred dvoma mesiacmi som bol odhodlaný opäť požiadať o odpustenie, na sviatosť zmierenia som sa vybral štyrikrát. Ani raz som sa však neodhodlal prejsť dverami predsiene chrámu ku kňazovi. Ako keby ma niečo brzdilo. Na svätej liturgii som nebol už dobré dva mesiace. Neviem, ako z toho von. Modlím sa každý deň.
 50. Nedávno ste odpovedali na otázku o tom, aký mate názor na charizmy Svätého Ducha. Ja by som sa ale chcel opýtať: Ako je to so mnou, keď som veriaci, ktorý preferuje naše tradičné liturgické modlitby. Stretávam sa s názorom ľudí, ktorí majú dar jazykov atd., že každý človek by mal mat tie dary, niekedy mám pocit, že si myslia, že ak sa nemodlím v jazykoch, nechodím na kurzy, že to je zlé, ba dokonca aj hriech, že nechcem sa modliť v jazykoch, ale tradične. Často sa odvolávajú na 14. kapitolu Prvého listu Korinťanom, kde sa píše: „A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi…“ (1 Kor 14, 5a).
 51. Nechcem to zdieľať verejne, ale potrebujem pomoc. Cez víkend som absolvovala kurz Emauzy, odvtedy sa v mojom živote začali diať pekné, ale aj čudné veci. Také, ktoré ak by sa diali v bežný deň pred kurzom asi by som to neprežívala tak citeľne ako teraz. V podstate sú to maličkosti. Zdá sa mi, akoby mi niekto polieval kvety pred dverami do bytu a urobil neporiadok. Pýtala som sa aj susedy či to nebola ona, vravela že nie. Včera nám začal zvoniť zvonček na dverách do bytu, ale zvonček zvonil nepretržite. Ten totiž zvoní dovtedy, kým na ňom držíme ruku. Modlím sa. Byt posvätený nemám. Kňaz mi povedal, že to môže byť aj týmto. Bola som už aj na spoveď. Potrebujem vedieť, či je niečo také možné, ,alebo som sa už zbláznila. Na kurze nás bolo okolo 50 ľudí. Boli tam ženy, čo sa modlili. Kurz bol pekný, ale toto, čo sa dialo potom, nato ma nikto nepripravil. Je to na škodu, lebo by som bola pripravená… Cítila som sa ako blázon, preto Vám píšem, ale verím, že blázon nie som… Viktória
 52. Nech je pozdravený a pochválený náš Pán Ježiš Kristus. Otec vladyka, pozdravujem Vás. Moja otázka na Vás bude veľmi osobná, ale myslím si, že bude prospešná pre veľa ľudí, zmietaných búrkami v manželstve. Žijem vo sviatostnom manželstve už 25 rokov, máme štyri deti a celý ten čas vedieme doslova boj medzi sebou, čiže ja a manžel v intímnom živote. Ja si myslím, že môj manžel je posadnutý sexom a ja mu slúžim iba na uspokojovanie jeho sexuálnych túžob. Keď ho má (sex), je ku mne milý, doslova by ma zjedol, keď sa však bránim, lebo je toho na mňa priveľa, uráža ma, vyčíta mi, že iste niekoho mám, lebo bez sexu sa predsa nedá žiť a nadáva mi. Je vlažným kresťanom, ja naopak, túžim duchovne rásť, idem za Ježišom aj cez týždeň, neviem si bez neho život predstaviť. Na môjho manžela je to priveľa, neustále mi vyčíta, že sa priveľa modlím. Asi má aj pravdu, lebo vo Svätom Písme sa píše, že telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú. Už toľkokrát sme sa o tejto téme nášho života rozprávali, ale môj manžel ma vôbec nechápe. Stále si rozpráva to svoje, že manželstvo je na to, aby sme si užívali sex, alebo si má na to nájsť niekoho iného? Má neuveriteľný apetít a ja sa pri ňom cítim zneužívaná. Nedochádza u nás k jednote, lebo manžel sa bráni počatiu, a tak nedochádza ani k súzvuku duší. Nemyslite si, túžim po láske, milovaní, ale u nás je to len číry akt párenia, ktorý ma neuveriteľne uráža ako ženu, ako Božie stvorenie. Moja duša, moje city nie sú naplnené, hoci naše manželstvo je Bohom požehnané. Je to preto, že cítim a chcem žiť inak duchovný život, ako môj manžel, ktorý ho žije veľmi svetsky? Koľkokrát si spomeniem na Pánove slová: Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie Lk12, 51 Bojím sa tohoto rozdelenia, lebo to rozdelenie zažívame. Nechcem ho, ale ako nájsť jednotu medzi nami, keď sa manžel nechce posväcovať v duchovnom živote? Prosím, modlite sa za nás, lebo to veľmi potrebujeme a ja už takto ďalej nevládzem. S Pánom Bohom.
 53. Na stene môjho facebooku sa pri letmom prezeraní objavil satanský pentagram. Až ma premklo. Tak som sa vrátil a keďže facebook ponúka možnosť odstrániť takéto príspevky a ja sa chcem vyhnúť týmto symbolom, chcel som tak urobiť. Pri lepšom prezeraní som zistil, že sa jedná o kresťanskú stránku, pod ňou bol na čiernom pozadí obraz satanského pentagramu a nadpis: „Priepasť, Satan, diabol, reiky, posadnutosť, mágia. Dokument o exorcizme na Slovensku.“ Na prvý pohľad nič z toho nehovorilo o tom, že sa bude hovoriť o exorcizme alebo vôbec o Bohu. Práve naopak – prvý a letmý pohľad naznačoval, že sa jedna o propagáciu zla. Nemyslíte si, že by ľudia hovoriaci o exorcizme mali zvažovať prostriedky, ktorými o tomto závažnom probléme hovoria? Aby sa nestávalo, že obraz satanského pentagramu visí na stene kresťanskej stránky.
 54. Mohli by ste vysvetliť, prípadne vydať nejaký obežník, ako sa má Rok milosrdenstva konkrétne dotknúť našich každodenných životov, čo to znamená prejsť cez Bránu milosrdenstva, (má väčšiu cenu cestovať do Ríma, či je to úplne jedno?). Tiež aké akcie sa u nás v eparchii ešte v súvise s ním chystajú… Mir
 55. Mám oblasť v živote, ktorú potrebujem vyriešiť a budem vďačný za Vaše nasmerovanie. Už dlhšiu dobu sa stretávam so strachom. Nemám na mysli strach ako občasnú reakciu mysle, alebo „brzdný“ mechanizmus, ktorý človeka chráni pred niečím život ohrozujúcim. Ide skôr o to, že mám pocit, akoby niečo vo mne neustále hľadalo niečo, čoho sa mám báť. V zapätí mi prichádzajú na um tie najdramatickejšie a najdrastickejšie scenáre ako to môže skončiť. Ten pocit ma celého pohltí, zažívam stavy paniky, úzkosti, minule mi dokonca prišlo tak nevoľno, že som skoro odpadol. Viem, že ak zotrvávam vo vnútornej modlitbe, mysľou pripútaný k všemohúcemu Bohu, takýto problém nemám. Podľa psychiatra a psychológa som úplne v poriadku. Je niečo v mojom duchovnom živote, na čo by som mal dávať väčší dôraz, aby som takéto panické stavy už viac nezažíval? Zároveň Vám chcem poďakovať za duchovných otcov, ktorých Boh skrze Vás poslal do našej farnosti do mesta takmer na brehoch Šíravy. Ako mladému človekovi mi viackrát ukázali tú správnu cestu. Rovnako aj Vaše, chvála Bohu, pomerne časté návštevy sú pre mňa vždy hlbokým obohatením duše.
 56. Kto je vlastne duchovným vodcom v živote kresťana a akú má úlohu? A taktiež, či je dobré ak človek dnešnej doby má duchovného vodcu
 57. Jem kresťanka, snažu sja ňou byti, dotrimuju šytko što treba, ale jak keby mi chybilo to najdoležitiše… nepociťiju Božu pritomnosť a to mňa mnohoraz vede opačnym smerom; svoji trapľiňa davam za vinu Bohu, aj keď to potym ľutyju, že jem na to vobec pomyslila, jak kebym sja mu bojala cila odovzdati; boju sja išti vekšoho sklamaňa… Myšľu, že mojim najvekšym problemom je MOLITVA, malo a slabo sja moľu. Neznam jak na to. potribyju „nakopnuti“ a za to Vas prošu o radu.
 58. Je to zvláštne. Chodievam každý deň na svätú omšu, na spovede, na chvály. Robím animátorku, snažím sa obetovať, pomáhať… chodím na kresťanské akcie, snažím sa vyhľadávať najviac takéto spoločenstvo… Môj duchovný život je ale biedny, modlitba biedna… Neviem, je to úplne zlé… Neviem ako sa viac pohnúť. Strašne mám takú túžbu čítať Písmo, modliť sa, ale niekedy neviem ako začať. Čo poradíte?
 59. Hľadám svoje miesto v Cirkvi. Mám za sebou život, na ktorý nemôžem byt hrdá. Teraz sú prezentovane hlavne rodiny, ktoré sú úžasné, žijú nádherne. Mladí ľudia, ktorí sa úprimne snažia. Ja sa modlím za mladých, ďakujem za také rodiny, ale cítim opak, pôsobí to na mňa vyčítavo. Často ma premkne pocit, že čo ja robím v Cirkvi, mám chuť otočiť sa v chráme a odísť. Kde sa zaradiť? Prosím pomodlite sa za mňa.
 60. Drahý Vladyka. Mám jednu otázku. Môj oco dnes robil kapra a mama mi povedala, aby som si dala škrupinku z kapra do peňaženky, lebo to prináša šťastie. A ja som jej povedala, že nechcem a ona že veď to nie je hriech a ja som jej povedala, že hriech to je, lebo je to povera a ona mi povedala, že veď to staré babky odjakživa tak robia a ukončila to tým, že som čudná. Vy máte aký názor na to? Je to s kostolným poriadkom, keď sa takéto niečo robí? Alebo keď sa dáva peňaženka pod obrus pri štedrovečernej večeri alebo keď sa hádžu orechy do kútov, alebo keď otec da medom krížik na čelo dcéram, aby ich vraj chlapci viac ľúbili? Som naozaj čudná, keď toto odmietam? Alebo to naozaj preháňam ako vraví moja mama. Ďakujem za odpoveď. Prajem požehnané Vianoce
 61. Drahý Vladyka, chcel by som sa Vás opýtať, ako zistím ci ma niekto preklial. Da sa pred prekliatím nejako uchrániť?
 62. Drahý vladyka Milan chcem sa Vás opýtať jednu vec a budem rada, ak mi odpoviete. Mam kamarátku, ktorá je vydatá už dlho a začala si románik s jedným chlapcom. Neostalo to pri jednom stretnutí, ale vravela, že to ľutuje, a že to chce ukončiť, a chce ísť na spoveď, ale bojí sa priznať kňazovi či jej dá rozhrešenie. Prosím poraďte. Ďakujem
 63. Dobrý večer Otec Milan SICH. Prepáčte, za toto oslovenie, ale pre mňa vždy zostanete tým „otcom“, ktorý nás cez náboženstvo a omše v cerkvi viedol tým správnym smerom. Mám na vás trošku „zvláštnu “ otázku a veľmi potrebujem k tomu vaše vyjadrenie a hlavne RADU. Pred 10 mesiacmi som mala dopravnú nehodu a stalo sa mi niečo také ako „klinická smrť“. Vyzeralo to asi tak, že som sa prechádzala medzi oblakmi a počula som veľmi príjemný hlas, ktorý mi vravel, že mam ísť ďalej a nezastavovať sa. Potom som na tej ceste stretla dve osoby (zosnulé) a tie mi povedali isté veci a aj to , že tam ešte nemôžem zostať a vyprevadili ma cez dvere a potom som sa prebudila na ceste, kde ma zrazilo auto. Potom nasledovala kóma, prebrala som sa až v nemocnici. Prevoz sanitkou si nepamätám. Po tomto sa mi zmenil život, prehodnotila som ho. Ale potom som stretla človeka, ktorý tvrdil, že tiež prežil klinickú smrť a že videl osobne Ježiša a že mu povedal, že jeho poslaním tu je pomáhať ľudom. Ten človek tvrdí, že ma schopnosti ako Ježiš a uzdravil už 40 ľudí. Že mu z „hora“ našepkávajú nejaké veci a že ma zachrániť svet. Vraví, že každý kto prežil klinickú smrť ma nejaký dar z „hora“ a ma tu na zemi určité poslanie. Lenže ja to tak nevidím. Ak som to prežila, tak Ježišovi len ďakujem každý deň a som len normálny človek bez „daru“ a mojim „poslaním“ je maximálne napraviť svoje hriechy. Prečo ten človek tvrdí, že ma schopnosti ako Ježiš a pritom nepristupuje ani k sviatostiam, nechodí do kostola, nespovedá sa, lebo tvrdí že sa spovedá priamo Bohu. Ale od toho sú tu predsa kňazi , povolaní prostredníctvom nich nám Boh dáva predsa rozhrešenie. Čo mám odkázať tomu mužovi aby sa spamätal? Veď to čo tvrdí, je hriech. Nikto nemá schopnosti aké mal Ježiš lebo tie dal Otec Boh len svojmu Jedinému synovi. Ja neverím slovám tohto muža, ale rada by som mu pomohla z bludu v ktorom žije. Lebo sme len ľudia a nikomu neprislúcha nadnášať sa na úroveň , ktorá mu nepatrí a „namýšľať“ si, že má „schopnosti“. Ďakujem Vám za odpoveď.
 64. Dobrý deň, krstili ste ma v Strihovci, teraz mam už 27 rokov a som neveriaci. Chcel by som sa Vás spýtať, prečo Vy ešte stále veríte v BOHA a ja už dávno nie. A druha otázka: Ako je možne že každý o ňom takmer všetko vie, ale on vecnosť s nikým nekomunikuje a ani sa neukazuje. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. Michal zo Sniny. Všetko dobré.
 65. Dobrý deň, Chcem sa opýtať, je možne a môže môj priateľ pristupovať k svätej spovedi a následne k eucharistii, keď je iba pokrstený, no nemá 1 sväté prijímanie? Ďakujem veľmi pekne
 66. Čo by mali robiť ľudia, ktorí necítia ľútosť nad svojimi hriechmi a preto nejdú ani na svätú spoveď, aby nepristupovali nehodne k svätému prijímaniu?
 67. Chvála IC! Chcela by som Vás poprosiť o radu, názor ohľadom vety „Ježiško ti prinesie darček“. Osobne sa mi konzumný spôsob slávenia Vianoc nepáči. Darčeky deťom kupujeme len symbolicky. No tejto otázke a vete sa nevyhneme. I keď sme voči deťom pravdiví (aj v otázkach pravdy o Bohu) stále je tu širšia rodina, ktorá presadzuje myšlienku nosenia darčekov od Ježiška. Ak rodičia hovoria pravdu deťom, poukazujú na nepravdu vyslovenú napr. od starých rodičov. Je tu prítomná tolerancia nepravdy nosenia darčekov. Ak sa dieťa neskôr dozvie ako to je s “ darčekmi“ nepoloží si otázku? Aká je vlastne pravda o Bohu? Nebude považovať aj pravdu o Božstve JK za vymyslenú? Ďakujem za odpoveď S požehnaním Zuzana Mihaľová
 68. Christos raždajetsja! Vladyka, chcel by som sa opýtať. Každý má svojho anjela strážcu. Akú úlohu má ďalej anjel strážny keď človek zomrie ? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.
 69. Christos posredi nas! Drahý vladyka! Chceli by sme sa opýtať, že ako sa máme postaviť k tomu, keď my, ako gréckokatolíci, sme sa zúčastnili akcii kde boli ľudia, nevieme akého náboženstva, ale isto nie katolíci a chceli, aby sme zatvorili oči, a oni sa nad nami modlili, a potom sme boli na chválach, kde sa tiež modlili. Ešte by sme sa chceli opýtať, či je dobré, ak sa laici modlia nad ľuďmi. Ďakujeme za odpoveď
 70. Chodil som na kresťanské kurzy, na víkendovky, ale po nejakom čase prišla na mňa hlboká duchovná kríza. Poraďte mi, ako sa z toho dostať.
 71. Chcem Vás požiadať o radu. Som krstený v nasej Gréckokatolíckej cirkvi a zúčastňujem sa liturgii prevažne iba na vianočné sviatky. Žijeme s otcom alkoholikom, ktorého pozná celá dedina, a kvôli tomu nemám chuť isť do cerkvi. V cerkvi sa na mňa ľudia pozeraj pohľadom ako na syna pijaka. Mama je doma chorá, nepracuje, je bez príjmu a otec ten ak robí, tak sú peniaze, a ak nie, tak prepije resp. poodnáša veci z domu. Už som z toho zúfalý, neviem, čo mám robiť. Mám pocit, že žiaden väčší problém v našich rodinách ako alkoholizmus a emigrácia za prácou neexistuje. Všetci alkoholici z našej dediny sú už na druhom svete a ja fakt neviem, čo budem robiť, ak sa poberie aj otec. Koľkokrát človek pred sviatkami príde zo spovede, keď v dome peklo. Zbytočná spoveď, aj preto nechodím….
 72. Chcem sa Vás opýtať na Váš názor k charizmám Svätého Ducha v dnešnej dobe, a tiež názor na modlitby, ktoré v dnešnej dobe preferujú mladí ľudia, ako napríklad modlitba chvál alebo modlitba príhovoru. NVPŽ
 73. Chcem sa spýtať: Ako by som mohla pomôcť blízkemu, keď stratil cestu k nášmu Pánovi. Len pred časom miništroval a veril. Teraz ho neprinútim ísť na svätú liturgiu a byť kresťanom je pre neho hanba. Chcela by som ho pomaly priviesť naspäť na pravú cestu.
 74. Chcem prosiť o radu a pomoc, lebo už si nemôžem pomôcť, alebo si namýšľam, alebo je to naozaj tak. Snívajú sa mi hocijaké veci, dobré i zlé; najhoršie na tom je, že sa mi dosť často stáva aj skutočnosťou. Napríklad sedíme v izbe. Stane sa nejaká vec. A ja som to už zažila. Najviac sa bojím toho, že moje sny sú strašné. Mám z toho strach, nemôžem poriadne spať…
 75. Chceli by sme sa opýtať a zároveň poprosiť o radu ako žiť duchovný život popri štúdiu na vysokej škole, ak nemáme možnosť ísť na svätú liturgiu, niekedy ani vo sviatok, ani možnosť stretávania sa s ostatnými mladými v spoločenstve a niekedy si nestíhame nájsť čas na modlitbu.
 76. Blížia sa nám veľké oslavy Spasiteľovho narodenia, počas ktorých nejeden z nás siaha po nejakom prípitku v podobe nejakého alkoholického nápoja (napokon ja osobne preferujem kvalitné pivo). V tejto súvislosti by som si preto dovolil poprosiť Vás o inštrukciu resp. radu, ako zodpovedne požívať tieto taktiež Božie dary. Lebo hoci je miera individuálna, iste i svätá Cirkev má nejaké odporúčania, alebo pravidlá pre veriacich, aby konzumovali alkohol tak, aby sme neurážali Pána. Nie je to podľa mňa až také prosté rozlíšiť to, občas má človek totiž pocit, že mu vlastne nič nie je, že ešte by si hádam aj doprial, veď pije po polroku, netrpí závislosťou, a hoci je už pri ôsmom pive, pokojne sedí, nikomu neubližuje, len s trochu lepšou náladou ako obvykle, ale pritom už možno prekročil tú hranicu, kedy sa pôžitok mení na urážku Boha. Kde sú tie mantinely podľa Vás ?
 77. Aký prínos má podľa Vás Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, resp. Púte radosti?
 78. Aký je skutočný zmysel života a prečo sú na svete choroby a utrpenia?
 79. Aký by mal byť vzťah dievčaťa s bohoslovcom, resp. s niekým, kto sa pripravuje vstúpiť do seminára?
 80. Ako sa dobre a svedomite pripraviť na generálnu svätú spoveď, čo je potrebné urobiť, a ako sa modliť?
 81. Ako konkrétne treba vyznávať hriechy pri svätej spovedi? Mám na mysli problém prílišnej konkrétnosti alebo prílišného zovšeobecňovania. Ako nájsť vhodný balans? Čo robiť dovtedy, kým človek nemá osobného spovedníka a nemá mu kto konkrétne poradiť? Čo robiť, ak človek zabudne vyznať nejaký ťažký hriech?
 82. Ako je to s odpustkami u ľudí, ktorí sú fajčiari. Aj keď sa vyspovedám, tak pripútanosť k hriechu mám asi stále, čo? A keď už sú tu tie brány, rada by som to vedela. Dominika
 83. Ako budovať vzťah s Bohom a prečo je to potrebné? Nie je Boh implicitne prítomný v robení dobrých skutkov?


Otázky z kategórie …o všeličom

 1. Z čoho sú skúšky na bohosloveckú fakultu kňazstva, a koľko sa tam hlási uchádzačov?
 2. Vysvetlite prosím mnohým veriacim i neveriacim, prečo nie je vhodné napr. tetovanie, reiki atd. Ďakujem
 3. Vladyka, chcem sa opýtať, prečo niektorí gréckokatolícki kňazi správajú k svojim rímskokatolíckym bratom, ako k nepriateľom? Konkrétne v okolí Starej Ľubovne istý gréckokatolícky kňaz sa odmieta baviť s rímskokatolíckymi kňazmi, ani im neodzdraví, keď sa mu na ulici slušne prihovoria… Iný prípad, v tom istom kraji jeden syn kňaza, katechéta, na hodine náboženstva pred rímskokatolíckymi deťmi povedal, že on by rímokostoly zbúral, pretože je to modloslužba! A jeho otec, kňaz, keď mu bolo oznámené, nepovedal na to ani pol slova… Vladyka! Nie je vo svete dosť nenávisti medzi ľuďmi a náboženstvami? Musíme medzi seba vnášať nenávisť ešte aj my katolíci? Mám pocit, že niektorí gréckokatolícki kňazi ani nevedia, čí sú! Stoja niekde medzi pravoslávím (aj s jeho nenávisťou ku katolicizmu) a katolíckou Cirkvou, ale pravoslávni nie sú a katolíkmi asi nechcú byť… Ak sa takto správajú, pochybujem o nich ako o kňazoch a vzhľadom na ich správanie aj ako o kresťanoch! V mojom okolí sú viacerí ľudia týmto ich správaním pohoršení… Prosím, vyjadrite sa. Ďakujem.
 4. Vladyka, aký je Váš názor na projekt Godzone? Pripájam článok z internetu: / Na konci moje tri otázky – prosím dočítajte do konca – ďakujem / Šíri sekta Godzone vyhrážky a strach? // Godzone, alebo „toto fakt nie je sekta“ Škandalózna sekta Bethel sa infiltrovala do Katolíckej cirkvi – Nakoľko sekta Godzone (resp. jej priaznivci) sa pravdepodobne vyhrážajú svojím kritikom, tak so strachu títo ľudia zmažú svoje už zverejnené články. Zvláštne že toto je už druhý prípad na tejto stránke. Na jedno moje veľké šťastie som si pre istotu článok tej ženy pre istotu uložil do počítača a teraz to môžem zverejniť znovu. Kritika sekty Godzone záhadne mizne. Ja som veľmi odvážny človek, ktorý by za pravdu položil aj život. Ľudia majú strach. Ja sa ničoho nebojím, som ochotný za pravdu aj zomrieť – mne to je všetko jedno. Ďalej je tu už len prekopírovaný text danej ženy/dievčaťa: Godzone, alebo „toto fakt nie je sekta“ Tento týždeň som mala možnosť zúčastniť sa projektu Godzone „Nový level“ . Upozorňujem, že tento článok, je čisto subjektívny, je to môj názor. Tešila som sa nato, a myšlienka rozvíjať vzťah s Bohom takýmto spôsobom ma nadchla. Na internete som našla že projekt je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom kňazom Katolíckej cirkvi, tak si vravím super, aspoň nepôjde o nijakých „Alelujcov“ . Neskôr som natrafila na upútavku k spomenutému projektu. Propagačný tím si dal záležať, psycho hudba a mladí ľudia čo vidia dvere, a keď ich konečne otvoria, tak si to skočia… Hlavne, že im katolíkom vadí AC/DC (rocková skupina)lebo slová“ do it , do it“ sú skrytým posolstvom diabla…. Je pár minút pred začiatkom, a ja stretávam príjemných mladých ľudí, vraj im projekt pominule roky pomohol, lebo mali náročné obdobie. Náš rozhovor prerušuje nenápadná politická reklama, o tom, ako Slovensko posunúť na nový level, dámy a páni, KDHáci skončili, teraz je tu OĽANO pre Vás, aspoň že to pre tento krát neodznelo „za Boha a národ“ ,našťastie… Začiatok koncertu a s ním prvé piesne. Oslava Boha spojená s moderným štýlom, dokonca aj rapové skladby. Ostala som milo prekvapená, až ma to rozveselilo, piesne boli popretkávané príbehmi ľudí, ktorí neprestávali veriť aj v najhorších časoch. Vravím si, super, ale potom sa čoraz častejšie objavujú slová ako „božie kráľovstvo, prebudenie, ktoré zaznievajú neprirodzene až fanaticky. Uvítajú sa moderátori za zvučky z hry „ super mario“ a dievčatá kolo mňa sa točia, ako keby to bolo to najlepšie čo doteraz počuli…(mimochodom to robia neustále) Mladého chalana, ktorý tam je na výpomoci zastavím a pýtam sa kde je kôš, pretože som práve dojedla jablko, a ani neviem čo mi odvetil, ale iba sa zatočil, vyskočil a týmto „ladným tancom“ pokračoval vo svojej púti.. Začínam mať pocit, že na toto potrebujem drogy… Sála sa naplnila a ľudia vôkol mňa privierajú oči, potrebujú nasať atmosféru, medzitým dvíhame ruky, niektorí hajlujú v kuse. Asi veria v Boha viac ako ja…Tak im , katolíkom vadí jóga- naviažes sa s rohatým, ale že tuna dvíhajú ruky hore – dole, to je v poriadku. Vadí im meditačná hudba, naviažeš sa s čertom, vadí im Paolo Coelho – čudná umelecká duša, čo je podľa mňa darom a prekliatím všetkých umelcov, ale pre nich je len sektársky satanista ( o tom, že Harry Potter nie je vhodný pre Vaše deti pomlčím, okultista jeden, aj ten Dobšinský bol, veď jeho rozprávky sú sama ježibaba).Nie nie, toto jednoducho nie je žiadna sekta, ale prídem na Nový level, a mám pocit že som bližšie pri sekte viac ako kedykoľvek predtým. Proste len pocit. Jasné, ja katolícky disident, ovečka ktorá sa snaží o návrat k Bohu o tom, čo je sekta nič nemôžem vedieť. Možno nie z tohto pohľadu, ale mám zdravý úsudok. Toto je jednoducho choré, darmo mi tých 4000 zúčastnených povie, že to je správne, a bude ma objímať ako svoju sestru! Nič sa nezmenilo, žiadna moderná forma, len zmena formy na vymývanie mozgov. Priestor pre náboženský fundamentalizmus ako vyšitý, veď kto skontroluje toto nové učenie. Veď je ich veľa spokojných, väčšina, väčšina má pravdu, demokracia a hotovo. Ani sa nečudujem Moslimom, že si to odpália v centre mesta. Keď na nich niekto pôsobí, novým levelom. Traja neznámi muži držali ženu , dvaja za ramená, jeden za hlavu a horlivo sa modlili. Nepoznám charizmy Ducha Svätého(ale v takejto podobe po tom ani netúžim. Psychotronika je fakt. Kto mi dá záruku, že ma „ poslovia Boží“ nezmanipulujú tak, že si to skočím pod vlak, a budem bližšie k Bohu? A mimochodom, viete ako vznikol ISLAM? anjel Gabriel( hej ten, čo zvestoval Panne Márii) navštívil Mohameda , v jaskyni ho začal škrtiť, a povedal mu, že by bolo dobre zaviesť konečne pravé náboženstvo. Vrátim sa k Novému levelu, dievčina odpadáva.. Mne povedia, že sú to charizmy Ducha Svätého, hovoril o tom aj Jan Pavol II. Ja sa modlím, Pancier svätého Patrika a prosím Boha, nech mi odpustí, ak to je pravdivé, ale z tohto som mala veľmi zlý pocit. A Svätý Augustín hovorí : „ Ak vidíš zázrak, najprv zisti, či pochádza od diabla, alebo od Boha. Aj so svätými sa zavše stalo, že klamy zlého ducha alebo vlastnej obrazotvornosti pokladali za božské dielo, ale nebolo na tom nič pravdy. Vraciam sa k Mohamedovi a jeho škrtiacom Anjelovi, veď to bolo tiež Božie posolstvo, dar že mu zoslal anjela. A tí ktorí navliekajú bomby na džihádistov, im tiež povedia, len Božiu vôľu, nech šíria Islam mečom. Nový level však nie je sekta, lebo tu sa chváli a oslavuje Boh, ale potom náhodne natrafím na článok ako sa sekta Godzone infiltrovala do katolíckej cirkvi a vykazuje znaky okultizmu a New Age cirkvi Bethel. Sekta Godzone a ZKSM.sk, ktorá infiltrovala do Katolíckej cirkvi je pobočka z okultnej New Age cirkvi Bethel) Fakt neviem, čo je pravdy na tom článku, ale viem, že odmietam byť súčasťou niečoho v čom mi nie je príjemne. Odmietam byť ovca! – Keďže len nedávno katolícka cirkev propagovala duchovnú obnovu s kontroverzným o. Jamesom Manjackalom v Košiciach pod záštitou otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ. A teraz KBS Slovenska spoluorganizuje GODZONE – Nový LEVEL, a na internete sú rôzne rozporuplné informácie – prosím vás, ako jedného z biskupov KBS, o stanovisko KBS a zjasnenie nasmerovania Cirkvi. Mám tri otázky: 1. K akej cirkvi patrí projekt GODZONE, Rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej, bratskej cirkvi?– keďže sa tam zhromažďujú mladí ľudia zo všetkých týchto cirkvi. A NOVÝ level znamená že cirkev ostáva v „starom“ leveli? Ktorá cirkev to organizuje? 2. Je podpora GODZONE KBS-kou zároveň aj odsúhlasenie KBS-kou sekty Bethel Church z USA, ktorú GODZONE propaguje vo svojich godzone magazínoch, ktoré sa vysielajú na TV LUX? 3. Je toto NOVY LEVEL pre cirkev, že na godzone stretnutiach a iných chválových modlitbách sa nespomínajú naši blahoslavení, naši svätí a ani Panna Mária nemá miesto v týchto modlitbách. Veď toto je charakteristické pre protestantské cirkvi. Či našu mládež už posielame tam? – Veľmi dúfam, že tieto moje otázniky nezahodíte. Nie som sám, ktorý sa pýta. Vopred ďakujem za odpoveď / v mene katolíckej Cirkvi na Slovensku / / píšete, že sa môžeme pýtať aj anonymne, preto sa nepodpíšem. /
 5. Vladyka, aj keď to nie je otázka, ale skôr poďakovanie, že ste k nám na Závadku pridelili takého obetavého kňaza, ako je J. B. s manželkou.
 6. V našej farnosti je už druhy rok druhý duchovný otec. Ľudia si však akosi nemôžu na neho zvyknúť. Stále spomínajú bývalého duchovného otca, najmä, ak nový niečo urobí, čo sa im nepáči – načo to robí, keď ten predošlý to nerobil. Má veľký vzťah s Bohom, je dobrý kňaz. Aj keď je ľudský, nerobí všetko tak, ako by to chceli ľudia, pretože vidí, že nie vždy je to dobre. Ako by sme mali tomu pomôcť k tomu, aby sa u nás cítil dobre?
 7. Študujem žurnalistiku a počas toho čítame rôzne knihy a spoznávame spisovateľov. Čo písali, čomu sa venovali a rozoberáme diela. Moja otázka znie: môže kresťan čítať knihy, resp. je preňho dobre čítať knihy od spisovateľov, ktorí považujú náboženstvo za ,,transcendentne božstvo“? Ivka
 8. Som študentom vysokej školy tu v Košiciach. V budúcnosti mám záujem stať sa ako laik študentom našej teologickej fakulty a zároveň mám túžbu po trvalej diakonskej službe v našej cirkvi. Je potrebná aj na diakonskú službu seminárna formácia? Viem o trvalom diakonovi v prešovskej archieparchii, ktorý taktiež v seminárnu formáciu nemá. Ďalšou vecou je, že samotnú teológiu ako laik na GTF v PO možné študovať žiaľ nie je, maximálnym teologickým vzdelaním, ktoré naša fakulta poskytuje pre laikov je odbor katechetika. Sú nejaké iné možnosti?
 9. Som matka troch malých detí (6, 3, 1 r.), a tak je moja otázka pravé v súvislosti s nimi. Mam dvoch chlapcov, ktorí majú samozrejme svojich rozprávkových hrdinov, na ktorých sa hrajú, ktorých kreslia a pod. Nedávno mi však moja známa, tiež veriaca, povedala, že by som im nemala dovoliť hrať sa s takýmito hračkami. Konkrétne ide o Spidermana, autíčko Mcqueen… Vraj to deťom škodí, v duchovnom zmysle. Priznám sa, nevidím v tom niečo zlé, preto ma to zaskočilo. Naopak, staršiemu synovi sme kúpili komplet celú školskú zostavu v štýle Spidermana ako si želal (aktovka, perečník, vrecúško, oblečenie). Je to ťažko niekedy takéto niečo ovplyvniť, veľa veci a „hrdinov“ si deti donesú zo školy, škôlky. Čo si myslite o tom? Môže nejaká hračka zle pôsobiť na dieťa? Pripomínam, že hračkárske zbrane doma nemáme, ani hry formou bitiek nepodporujeme. Čítala som o mačičke Hello Kitty ako ju vraj stvoril diabol. Neviem, zamyslela som sa nad tým a dcére žiadne hračky ani oblečenie v tomto štýle nedávam ani nekupujem. Ako mám ako rodič vedieť, ktorá hračka môže dieťaťu duchovne škodiť? Ktorá je dielom diabla? Zuzana
 10. Slava Jesusu Kristu! † Otec ,chcem sa opýtať na Váš názor ohľadom pitia Ajuvérdskych čajov napr. pri menštruačných bolestiach alebo na posilnenie imunity. Je to pre nás kresťanov neprípustné? Ak si len kúpim čaj v zdravej výžive a pijem ho pre zdravie. Ďakujem za Vašu odpoveď. Pán Boh Vám zaplať.
 11. Sláva Isusu Christu. Vladyka Milan chcem sa spýtať na vaše stanovisko ako to bude resp. ako vyzerá situácia okolo Brala v Sečovciach teraz po smrti otca Milana Seligu, nakoľko bol to on ktorý sa tam venoval naplno ľudom. Zároveň sa chcem spýtať ci existuje nejaké vaše usmernenie ci nariadenie l ohľadne takzvaného ,,rehoľneho spoločenstva“ za ktoré sa vydáva a ktorého ,,habit“ nosí bývala rehoľníca Agata a ešte jedna takzvaná sestra? Ďakujem za odpoveď.
 12. Slava Isusu Christu. Otec Milan, stretla som sa s názorom, že naša cirkev „zatajuje“ reinkarnáciu, hoci je to vraj aj konkrétne spomenuté vo sv. písme, konkréntne, keď Isus uzdravil slepého od narodenia a apoštoli sa ho pýtali, ci zhrešil on alebo jeho rodičia, ergo, keď je slepota trest ako mohol zhrešiť on ešte pred narodením? Ďakujem za odpoveď. A prosím o Vašu modlitbu. S úctou Mária
 13. Slava Isusu Christu. Dráhy Vladyka. Čo robiť, ak by som sa chcel vyspovedať priamo u Vás? Spovedáte niektoré dni alebo sa treba nejako k Vám nahlásiť alebo ako to funguje? Ďakujem
 14. Sláva Isusu Christu. Chcela by som sa spýtať ohľadne mojich svokrovcov/svokry. Nemá ma rada od začiatku chcela asi pre jej syna niečo iné ako som ja.. povedala mi po svadbe, že ma nemusí ale že už ma bude musieť, povedala ironicky a mieša sa nám v kuse do všetkého ako aj Svokor a snažia si presadiť svoje. Ich názor je že keď som sa vydala do ich rodiny tak ich mam počúvať asi tak nejak. Prehnane milý aj keď viem, že neje to tak. Manžela si držia za v úvodzovkách malého chlapca s povinnosťou sa o neho starať…Neuznávajú a nerešpektujú ma ako nevestu všetko je ich syna a ich!! aj keď sme sa osamostatnili, všetko robí ich syn a jednoducho nerešpektujú, že sme si s manželom vytvorili rodinu. Svokor mi v našom dome ide vykladať ako a čo sa bude robiť a aj môj muž čo bude robiť ako keby som tu bola na návšteve. Snaží sa mi dať najavo, že on tu má čo povedať asi . To len tak zopár príkladov aby ste boli v obraze. Manžel je stále ticho aby bol kľud a aby sa nehádal s nikým takto to rieši on čo je smutne a nevidím z toho kruhu východisko ako mu dať podmienku alebo ja s dcérou alebo oni. Miešajú sa totálne do všetkého aj do výchovy malej, všetko čo poviem je zle alebo keď vyhreším dcéru oni to pretočia tak aby mi nedali za pravdu, všetko ma od nich dovolené ona všetko môže to tak takticky robia lebo vedia, že mi tak môžu ublížiť a že ma to trápi. Je to veľmi náročné s nimi vôbec vyjednávať o niečom… Ich návšteva u nás je veľké utrpenie samozrejme v úvodzovkách 🙂 a veľké zdržiavanie sa. Moja mama je na môjho muža lepšia ako ku mne 🙂 prijala ho ako svojho syna. Aký je váš názor a čo by som mala v mojom prípade robiť? Poraďte mi ďakujem.
 15. Slava Isusu Christu,Vladyka Milan, prenasleduje ma myšlienka ohľadom masérov a rôznych masáži a zachovania čistoty pri tom, keď muž masíruje ženu ,a naopak, lebo ja som z tým mala nemilú skúsenosť, existujú nejaké pravidla z cirkevného hľadiska, lebo aj čistota pred manželstvom ma tiež svoje pravidla,,
 16. Sláva Isusu Christu, vladyka, prosím Vás, aký význam má ďalšie pôsobenie kňaza vo farnosti, ak už stratil dôveru svojich veriacich a vďaka, ktorého „duchovnému vedeniu“ je farnosť na smrteľnej posteli a pomaly, ale isto, dodýchava?
 17. Sláva Isusu Christu, ja by som chcela vedieť aké je stanovisko katolíckej cirkvi, Svätého otca na Medžugorje. Väčšinou sa píše, že ide o údajne zjavenie a časť katolíckeho duchovenstva boli proti uznaniu zjavení ako je to teraz?
 18. Sláva Isusu Christu! Veľmi rada čítam vaše odpovede a chcela by som sa spýtať, či sa neplánuje vydať nejaká kniha s týmito odpoveďami. Vaše odpovede sú stručné, výstižné a obohacujúce. Táto kniha by mohla byť veľmi užitočná našim veriacim pre duchovný rast a obohatenie, ale aj pre evanjelizáciu a pastoráciu v cirkvi. Za váš čas a odpoveď vám ďakujem.
 19. Slava Isusu Christu! Milý vladyka Milan, chcela by som sa opýtať na jednu otázku/ oblasť, ktorá ma už dlhšie trápi a myslím, že sa ňou zaoberá aj veľa mojich mladých slobodných / nezadaných priateľov. Možno je to aj tým, že sa aj nachádzam v takom veku – pred tridsiatkou, kedy už človek začína oslabovať vo viere pri tejto situácii… Trápi ma, že som si ešte nenašla vhodného partnera/ manžela, hoci sa za tento úmysel už dlho modlím (roky). Kladiem si otázku či všetky tie modlitby, obete, pute atď. majú vôbec zmysel, kde mi Pán Boh ešte nedal do cesty „toho pravého“ a začína ma to tak oslabovať vo viere. Minule na spovedi, kde mi otec duchovný povedal, že niektorým jednoducho nie je „súdene“, aby boli v manželstve, tak som sa až rozplakala…. Nehovorím, ak niekto túži prežiť život sám, tak nech sa páči, ale neverím, že ak niekto úprimne túži po manželovi/ manželke, že je pre neho lepšie, aby sa trápil životom sám… Veď aj v modlitbách sa modli, že Boh nechce, aby bol človek sám, a že manželstvo nie je sebecké, pravé naopak… Veľmi ma trápi tato situácia, lebo mam pocit, že akási beznádej v tejto situácii napĺňa môj život, vytráca sa moja radosť zo života a slabne moja viera, keď vidím, že stále nič… Nechcem ani tlačiť „na pílu“ ani vyjednávať s Bohom, ale čo mam robiť? Ako to vôbec funguje v oblasti výberu vhodného partnera? Myslela som, že existuje niečo také, že Boh ma pre každého z nás vybratú „polovičku“ alebo je to tak, že ak už si nájdem priateľa, mam sa za neho modliť, aby bol on ten pravý? Lebo mam pocit, že nič z tohto nepomáha… Prosím poraďte. Pán Boh zaplať 🙂
 20. Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať, čo hovoríte na cvičenie jogy. Počula som o očnej joge, ktorá zlepšuje zrak. Mám však pred tým rešpekt. Z medicínskeho hľadiska by tie cviky mali mať efekt, keďže posilňujú svaly, ktoré sú pripojené k šošovke. Ak sa tieto svaly posilnia, šošovka bude lepšie zaostrovať, čiže aj zrak sa zlepší. Avšak sa chcem opýtať, či je to z duchovného hľadiska bezpečné. Nechcela by som si zlepšiť zrak za každú cenu a hlavne, aby to ublížilo duši. Ďakujem.
 21. Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: Aký máte názor na vlnu takzvaných utečencov, ktorá zaplavila Európu ? Jedná sa o ničenie kresťanstva a postupnú islamizáciu Európy ? Videl som kázeň viacerých Slovenských a Českých kňazov , ktorí sa vyjadrili proti moslimským imigrantom, keď že oni neutekajú pred vojnou . Keby utekali , ostali by v prvej bezpečnej krajine. Taktiež by nenapádali ženy v Európe , ale chovali sa vďačne a úctivo. V minulosti sa kresťania bránili proti Islámu , ktorý chce zničiť Kresťanov. Taktiež v minulosti boli pri kľúčových udalostiach prítomný aj boží muži, ktorý pomohli ochrane kresťanstva v Európe. Jeden príklad za všetky je mních, vďaka ktorému kresťanský vojvodovia zvíťazili v bitke pri Viedni. Prosím odpovedzte mi na vyššie spomenuté otázky, ktoré si kladiem už dlhú dobu . Za odpoveď vopred ďakujem.
 22. SICH. Chcem sa opýtať, ako je to s čítaním pastierskych listov v kostole. Mám na mysli list KBS, ktorý sa mal čítať na 1.adventnu nedeľu. Náš pán farár ho nečítal. Preto sa pýtam ako to je. Musí čítať tie listy, alebo len tie ktoré sa jemu páčia prečíta.
 23. SICH! Vladyka Milan, ako sa mám vysporiadať s tým, že moji rodičia sú rozvedení? V spoločnosti sa človek z takejto rodiny cíti vždy Menejcenný, ba dokonca, aj keď príde na rôzne pute nášho greck. obradu alebo na rôzne náboženské akcie, kde sa veľký dôraz kladie na rodiny, aj tam sa človek cíti menejcenný. Kňazi, biskupi v homíliách často kladú dôraz na úplne rodiny, čo je veľmi dobre a správne, no nikdy nepovzbudia deti a rodiny, kt. nie sú úplne, ba ešte viac ich zdeptajú a tak opäť odchádzame domov z takýchto akcii s pocitom menejcennosti. Či ľudia z takýchto rodín nemajú právo na život?
 24. SICH! Presvietený vladyka….chcela by som sa opýtať či neuvažujete že by ste vyčlenili do pastorácie kňaza pre rozvedených…..sú to tiež ľudia ,ktorí potrebujú do svojho života Boha….A veľa z nich nenašlo pomoc pri riešení svojho problému v cirkvi a až zatvrdli…..a tí čo ostali sa cítia neprijímaní, vyčleňovaní. Ďakujem za odpoveď
 25. SICH! Aké stanovisko má katolícka cirkev k fajčeniu marihuany?
 26. SICH Vladyka. Zdvorilo by som sa chcel opýtať, ako to bolo so zostavovaním Nového zákona. Prečo koncily akceptovali práve tieto štyri evanjeliá, a naopak odsúdili resp .neuznali tzv. apokryfné evanjeliá. Teda na základe akých konkrétnych dôvodov boli apokryfné evanjeliá cirkevnými otcami odmietnuté. Za odpoveď Ďakujem.
 27. SICH vladyka. Mam otázočku ohľadom Vášho nejakého denného programu. Mate čas sledovať aj tv? Čí už tv noviny alebo azda nejaký seriál obľúbený alebo film? Je na to čas vo Vašom prípade alebo vôbec nie?
 28. SICH ! Vladyka Milan chcem sa Vás opýtať aký je Váš názor na to, keď sú v malej obci (cca 150 obyv.) 4 chrámy -gréckokatolícky, pravoslávny, evanjelický a rímskokatolícky.
 29. S.I.CH. Vladyka, chcem sa opýtať, aký máte názor na dokument The last reformation? V poslednom čase je veľmi populárny, ale ja ako laik neviem, aký postoj k nemu zaujať. Ďakujem za odpoveď.
 30. Rada by som sa opýtala na Váš názor, čo sa týka sťahovania kňazov s rodinami. Je to podľa Vás dobré ak sa kňazi s rodinami sťahujú? Veronika Prečo jeden otec duchovný nemôže na farnosti kde pôsobí, zostať natrvalo. Predsa už za roky pozná svojich farníkov a aj farníci svojho kňaza. Vždy keď si zvykneme, musí odísť. Veď majú deti a to večné sťahovanie. Mária
 31. Pýtam sa: Prečo internetová stránka Vašej eparchie nie je častejšie aktualizovaná. Zaujímal by ma hlavne Váš program, aby som mohol navštíviť Vaše liturgie.
 32. Pri vyučovaní na základnej škole vznikol problém, že kňaz nemal pedagogické minimum pre vyučovanie náboženstva. Zrejme ho automaticky nezískal pri štúdiu na Teologickej fakulte v Prešove. Môže takto dlhodobo vyučovať náboženstvo, bez základného pedagogického minima?
 33. Presvietený Vladyka. Pýtam sa vás ako biskupa i ako športovca. Aký mate názor z duchovného hľadiska na kontaktne športy ako je Box. Nie je to v rozpore s kresťanskou vierou, ak si ľudia takto zámerne, hoci nie v zlom ale len súťažne, ničia svoje telo? Osobne mam totiž box rad, preto ma to zaujíma. Taktiež, čo si myslite o kulturistike. Kedysi ako chlapec som bol nadšencom tohto kvázi športu, ale dnes už mam pochybnosti o tom či je normálne takto vystavovať svoje telo na obdiv. Ďakujem.
 34. Preosvietený vladyka, je veľmi užitočné, že sa venujete odpovediam na rôzne otázky. Ako dobrý pastier ukazujete tak starostlivosť o Vám zverených. Viem, že kňazi sú tiež len ľudia, no tým, že sú kňazmi, myslím, že by nemali odsudzovať tých, ktorí sú rozvedení, hlavne v takých prípadoch, keď ide o týranie v rodine – či už fyzické alebo psychické ( konkrétna skúsenosť) . Skôr hľadať spôsob ako ich znova začleniť do cirkvi. Hlavne na dedine, kde kňaz patrí medzi mienkotvorné osoby, to spôsobuje dosť vážne problémy. Psychológiu, ktorú kňazi ovládajú by nemali používať na manipuláciu ale skôr na pomoc. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí a trpiaci. Rozvod je dosť traumatizujúca, ťažká a boľavá záležitosť pre celú rodinu, preto nie je dobré keď trpiaci dostáva ranu aj z tej strany, kam sa utieka po pomoc, a je odsunutý do najposlednejšieho kúta cerkvi. Ďakujem za Váš názor.
 35. Prečo Vám vravia „preosvietený,“ veď ani Ježiš sa nedal takto oslovovať. Prečo sa vyšší hodnostári v Cirkvi dávajú takto oslovovať?
 36. Prečo si u nás v Gréckokatolíckej cirkvi ženy a dievčatá nepokrývajú hlavy tak ako je to zvykom v iných východných obradoch? Miro
 37. Prečo nenosíte biskupský prsteň, kríž a solideo.
 38. Prečo je téma o útokoch diabla, okultizmoch, pohanských zvykoch v dnešnej dobe ešte stále vo farnostiach tak tabuizovaná? Prečo tieto časté problémy a nástrahy dnešnej doby nie sú na kázňach preberané, vysvetľované veriacim? Staršia generácia verí na pohanské rituály, deti na čertov s rohami a dospievajúce deti na niečo tajomné, lákavé, čo musia vyskúšať. Nechcem nejakej farnosti ukrivdiť, je to len môj postreh a názor.
 39. Pozdravujem Vás zo severného Slovenska, kde ste krátky čas v našej dedinke aj pôsobili. Veľmi radi si spomíname na tie vzácne chvíle. Potešilo ma, že ste spustili stránku na facebooku, prostredníctvom ktorej môžeme hľadať odpovede na mnohé naše otázky. Už sa teším na každé ráno, keď si pred prácou môžem prečítať Vašu odpoveď, a takisto zamyslenia k sviatkom a nedeliam sú veľmi aktuálne a pomáhajú hlbšie prežiť daný deň. Úvodné slovo od o. Štefana na stránke sa ma nesmierne dotklo, keďže patrím presne do tej generácie, ktorú tam spomína a rada sa vraciam k svojim študentským rokom v Košiciach, práve v časoch, keď vznikol Košický exarchát. Preto som potešená, že aspoň prostredníctvom internetu môžem počúvať a čítať Vaše názory, rady a tiež aj sprístupnené kázne. Bola to vynikajúca myšlienka takouto formou sa priblížiť k veriacim. Ďakujeme. A ešte mám otázku – týka sa vnútorného stíšenia pri modlitbe, ako to dosiahnuť čo najlepšie, keďže zväčša je to modlitba prerušovaná okolnosťami a myšlienkami v dnešnej hektickej a stresovej dobe. Vďaka za odpoveď. Martina
 40. Pozdravujem Vás otec Milan, ako rada Vás tu vidím. Spomeniete si na nás? Pred 20 rokmi ste svojim podpisom pomohli jednému mladému mužovi s ťažkou chorobou SM dostať na vyšetrenie a pomoc pri liečení do Talianska. Mali sme sa vám ozvať, ako to prebiehalo. Je to na dlhé rozprávanie. Stručne: Zosobášili sme sa, máme rodinku a žijeme šťastne, kým nepomrieme. Dcérka mala v septembri 18 rokov a to lekári dávali manželovi rok života. To, že sme sa neozvali ale neznamená, že sme na Vás nemysleli. Hlavne v modlitbách. Tak Vás teda pozdravujeme a prajeme Bohom požehnaný dlhý život. Agáta
 41. Pochválený búd Ježiš Kristus. Som rímskokatolíckeho vyznania. Chcela by som sa spýtať dostala som možnosť pracovať s kozmetikou Forever. Ide o výrobky s aloe, prírodnú kozmetiku, doplnky výživy, krémy, aloe gél na vnútorne užívanie a iné výrobky. Sama som si ich aj objednala a momentálne aj používam niektoré z nich. Kamarátka, ktorá pracuje s touto firmou ma pozvala aj na Succes Day firmy. Boli tam odmeňovaní ľudia čo vo firme dosiahli svojou aktivitou určité pozície – asistent supervízora, supervízor, manažér, iglu…a iné hodnosti. Ocenení boli aj na dovolenkách v zahraničí za odmenu. Hradil im to zakladateľ firmy, ktorému veľmi ďakovali. Mala som zmiešané pocity. Neviem ci by som sa nedala na niečo čo by uškodilo mojej viere. Cítila som tam v sebe akúsi brzdu – možno z neistoty čo je to za firmu, aj z obavy o vieru. Výrobky tam chválili, sama mam s tými čo používam dobre skúsenosti. Chcem sa spýtať- nakoľko dobre nepoznám podstatu tej firmy ci sa nezamotám do niečoho čo mi duševne uškodí a či môžem aj naďalej používať ich produkty. (Čí nie je za tým nejaká sekta alebo okultizmus). A ešte ma zarazila odpoveď jednej panej keď povedala, že mame veriť, že nám výrobok pomôže. Ja ich používam ale tak ako obyčajnú prírodnú- i keď drahšiu kozmetiku a objednala som výrobky aj pre moju rodinu (na imunitu, dodanie minerálov a celkovú očistu organizmu). Ďakujem Vám srdečne za Vaše vyjadrenie a odpoveď.
 42. Pochválený buď Ježiš Kristus, Vladyka Milan! Pred nedávnom sme si s manželom postavili dom a chceli by sme si do obývačky zavesiť obraz Božieho Milosrdenstva, ktoré nám zvestovala sv. sestra Faustína. Moja otázka znie, či si tento obraz môžeme nechať premaľovať maliarom, alebo to musí byť len fotka pôvodného obrazu? Za odpoveď vopred ďakujeme, Mária a Andrej
 43. Pochválen buď Ježiš Kristus, p. Vladyka Milan. Prosím p. Vladyka, ako vysvetliť kresťanom, že „horoskopy, veštenie, snáry,…“, sa nepáčia nášmu Bohu, čo raz viac a viac kresťanov nosí na krku retiazku so znakom horoskopu a popritom kríž, na svojich FB stránkach podávajú ďalej stránky s horoskopmi. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Požehnaný deň.
 44. Pochválen buď Ježiš Kristus! Pán Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, ako ľuďom vysvetliť nebezpečenstvá „reiki“. Bohužiaľ v mojom okolí a aj v kruhu veriacich sa stretávam s ľuďmi, čo navštívili masérov, ktorí využívali pritom práve spomínané reiki. U nás rimokatolíkov sa o tom veľa nehovorí a ľudia, tak nie sú informovaní. Ďakujem.
 45. Pochválen buď Ježiš Kristus pán vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, aký názor máte na ezoteriku a všetky veci s tým spoločné? Ďakujem.
 46. Otec biskup, ako vnímať pútnické miesto pri Brale? Aký postoj zaujímate voči žene, menom Jozefina, ktorá na tomto mieste po prijatí Pána Ježiša upadáva do extázy? Erika
 47. Nedasť mi, žeby jem Vam nenapisala. Riadni ňa potišil , že jem Vas po tiko rokoch aspoň tu vidila. Želam veľo šťastia, zdravia a Božoho požehnania. Jana
 48. Na ktorom prste akej ruky sa má nosiť zásnubný prsteň a obrúčka, pretože dodnes mi to nie je jasné. Prosím aj o zdôvodnenie prečo je to tak?
 49. Možno je to už veľakrát zodpovedaná otázka no skúsim sa opýtať: Prečo voláme Pannu Máriu nepoškvrnenou, keď prišla na svet prostredníctvom pohlavného styku a teda poškvrnená dedičným hriechom? Veď jediný, ktorý prišiel bez prirodzeného počatia bol Pán Ježiš Kristus. Veď nešlo práve o to, aby sa narodil bez dedičného hriechu. Tým pádom by aj Mária mohla byť spasiteľ, načo by potom Boh posielal Ježiša.
 50. Môžem si ako kresťan dať tetovanie? Ak nie, tak aký je reálny dôvod?
 51. Kto sa má, musí zastať, zastaviť zabíjanie nevinných kresťanov, kňazov, rehoľných sestier. My tu máme prijímať utečencov, o ktorých nič nevieme, sú iná mentalita, inej viery. Veď to už musí vedieť každý, prečo sem idú. Radi by sme, lenže kto vie kto príde.
 52. Kristus medzi nami.1.11.2016, išla relácia v Kontexte na tv Lux. Jej názov bol: Slávia katolíci halloween? Okrem iných veci tam o. Juraj hovoril, že halloween nemusí byť až takým strašiakom pre katolíka, že halloween nie je pohanským sviatkom. Toto slovo pochádza zo stredovekej Británie a Írska a týmto slovom označovali svätých. Skrátene hallow – svätý, znamená hallowen – predvečer sviatku všetkých svätých. Ďalej sa vo vysielaní hovorilo: Ako píše dominikán Augustin Thomson, zvyk obliekať sa do masiek nepochádza z Írska, ale z Francuzska14.a 15.stor. a je spojený s obrazom (nejaké cudzie slovo) predstavovalo to tanec smrti, ktorý mal v deň dušičiek pripomínať jednoducho pominuteľnosť ľudského života. Niekedy bol tento tanec aj symbolicky sprevádzaný ľuďmi, ktorí sa obliekali do oblečenia rozličných stavov, aby sa ukázalo, že všetky stavy sú si rovnaké pred smrťou. Do halloweenskych zvykov sa to dostalo až v 18stor. A tato zmes kresťanských tradícii sa stala po r.1800ustalenou tradíciou, atď, atď. Neje to doslovne, čo sa tam hovorilo, ale otázka znie: Ako mame po tejto relácii chápať halloween? Akosi tomu nerozumiem. Doteraz som myslela, že halloween je sviatkom satana (myslím, že to tak aj ostane) no po pozretí tejto relácie som vo veľkých rozpakoch, aj veľa ľudí v mojom okolí. A čo potom ľudia malej viery alebo neveriaci. Veď to vyznelo, že tento sviatok neje zlý, že ho netreba vnímať zle, dokonca môžme sa zabávať, obliekať si masky. Veľmi pekne prosím o vysvetlenie, o laické zrozumiteľne vysvetlenie tohto ,,sviatku?“ Budem vďačná ja a veľa ľudí z môjho okolia. Úprimná vďaka.
 53. Krásny požehnaný deň prajem. Chcela by som sa spýtať, ako je to s menom Božím. Trochu som viac začala čítať, študovať, hľadať a tak sa mi aj otvárajú nové možnosti, zisťujem nové veci a ako to býva, nie vždy je všetko jednoznačné, ako sa na začiatku zdalo, čo je aj celkom fajn, lebo ma to opäť posúva k ďalšiemu hľadaniu. V Starom Zákone sa často aj v našej biblii nachádza Jahve, ale z prekladu je mne jasné, že je to Ten, ktorý Som – tak sa to prezentuje ako preklad (čo mi príde aj logické . Ako to teda je? Ako to bolo aj pri čítaní Starého Zákona a citovaní v Novom, nakoľko v Novom Zákone som JAHVE, Jehova a ani JHVH nenašla. Je naozaj také ťažké nájsť pravdu, alebo slepo veriť, čo nám je predkladané? Ja sa pýtam aj preto, lebo máme v okolí veľa známych, ktorí sú iného vierovyznania (jehovisti, evanjelisti…) a často sa rozprávame o Bohu a Biblii – spolu študujeme, zisťujeme, aké má kto preklady a musím uznať, že sú viac sčítaní ako ja, ale to bol aj dôvod, prečo som viac začala hľadať. A celkom ma aj poteší, keď mi povedia, že sa viem dobre orientovať (asi mám aj tak čo robiť), ale ja chcem spoznávať Boha viac ako iba ísť v nedeľu do kostola a modliť sa večer doma. Ďakujem. Ešte raz prajem krásne požehnané dni.+
 54. Keď je manžel gréckokatolíckeho vierovyznania a manželka je rímskokatolíckeho, sobáš mali v rímskokatolíckom kostole, kde by mali byť ich deti pokrstené.
 55. Katolícka cirkev zažíva už tretie desaťročie obdobie svojej reštaurácie, po zhruba štyridsiatich rokoch komunistickej perzekúcie a násilnej eliminácie zo strany ŠTB, zvlášť gréckokatolíkov. Paradoxne, bola táto doba útlaku plodnou v prírastku svätých mučeníkov nezlomnej viery v Ježiša Krista, a to na rôznych spoločenských frontoch. Hierarchicky ste nástupcom niektorých z nich. Rozpoznávate v dnešnej slobodnej spoločenskej situácii u nás, kde je Cirkev už štátom inštitucionálne uznaná, spoločensky rešpektovaná a pastoračne slobodná, nejaké momenty, ktoré by mohli byť výzvami pre jej neustále mystické obnovovanie a osvedčovanie sa ako vernej a duchovne plodnej Kristovej nevesty? Peter
 56. Je zlé, ak si ľudia objednávajú z časopisov Avon a Oriflame? Viem, že niekedy sa z toho veriaci zriekali, ale neviem prečo a neviem ako to vysvetliť iným.
 57. Je správny postoj kňaza, ktorý prišiel z farnosti, kde vybudoval spoločenstvo, a ktoré sa rozrástlo, no vo farnosti, do ktorej prišiel, je v tom smere pasívny? Nechce pracovať s tromi ľuďmi, pretože traja je veľmi málo, keďže v predchádzajúcej farnosti mal dvadsať? Nie je to zlý postoj? Nemal by pracovať aspoň s tými tromi?
 58. Je podľa Vás dobré ak sú vo vzťahu dvaja ľudia pričom je dievča veriace, chodí do chrámu aj na sv.spoveď, ale chlapec to nechápe natoľko, že sa z jej viery niekedy aj vysmieva? Bolo by lepšie takýto vzťah ukončiť?
 59. Je hriechom ak deti majú veci, oblečenie, hračky s motívom Spidermana?
 60. Dráhy Vladyka. Chcela by som sa dať zasvätiť Panne Márii skapuliarskej. Na koho sa mam prosím vás obrátiť? Robí toto zasvätenie ktorýkoľvek kňaz? Ďakujem za odpoveď
 61. Drahý Vladyka, odporúčate čítať knihu Volanie Ježiša od Sarah Young? Na internete dom čítala, že ju niektorí katolícky kňazi zakazujú čítať. Čo si o tom myslíte? Ďakujem
 62. Dobrý deň, Mám jednu otázku, na ktorú neviem nájsť odpoveď. Vyštudovala som psychológiu, bola som aj na misiách, a videla som pôsobenie exorcistu. Vždy ma Boh veľmi priťahoval. Po čase som pochopila, že jednoduchosť bola čnosťou svätých ľudí. V duchovnom živote, že Panna Mária je víťazom na diablom. A sú to predovšetkým jej čnosti, jednoduchosť, láska, pokora, jej sväté materstvo pre ktoré ju ustanovila božia vôľa. Otázka znie: ako skĺbiť túto jednoduchosť a spiritualitu Panny Márie so psychológiou? Psychológia popisuje vedecké procesy myslenia, v terapii aj komplikované fungovanie vzťahov. Napr. v rodine. Ako skĺbiť toto s jej jednoduchým životom? Hlavne ak namiesto toho aby človek nad všetkým rozmýšľal bol vedený skôr láskou a DS cez príklad Márie (napr.spiritualita Grigniona) Keď som videla pôsobenie Matky Terezy ako matky, pôsobenie sestry Elvíry (Cenakolo) a Božej prozreteľnosti, nerozumela som tomu prepojeniu psychológie a teológie v jednoduchom živote týchto svätých sestier. Mám totiž pocit, že veľa rozprávame a málo konáme… Chcem ľuďom rozprávať o Bohu, nie o psychológii…
 63. Dobrý deň p. Vladyka Milan, čo hovoríte na „Biofeedback“, je to zlučiteľné s kresťanstvom? Ďakujem.
 64. Choču sa vas sprositi, či je v poriadku keď mavuť ľude v cerkvi ruky v kešeni, alebo či je to zle, keď si dakto keď sidiť, perekrižiť noho čerez nohu.
 65. Chcela by som vedieť či je to pravda, ak bohoslovec príde o prst na ruke nebude vysvätený za kňaza. Počet prstov na rukách kňaza súvisí s nejakou symbolikou?
 66. Chcel sa opýtať: Je ťažkým hriechom prať v nedeľu, keď ja fyzicky neperiem ale práčka?
 67. Blížia sa voľby. Chcel som dať preferenčný hlas štyrom kandidátom v strane (hnutí), ktorá nie je protikresťanská. Ale v nedávnom hlasovaní o zákaze potratov dvaja z nich sa hlasovania zdržali, čím prispeli k tomu, že sa tento zákon neprijal. Neboli výslovne proti, ale zdržali sa hlasovania. Nebudem mať hriech, ak ich zakrúžkujem a dám im preferenčný hlas, alebo ich nemám vôbec krúžkovať? Zámerne tu nikoho nemenujem, ani žiadnu stranu.
 68. Aký máte názor na tykanie si medzi kňazom a veriacimi?
 69. Aký máte názor na motivačnú literatúru napr. knihu Šťastie je voľba. Neviem zaujať postoj, mne sa zdá, že už ani nepotrebujeme Boha, všetko si vyriešme myslením. Mám pred tým strach. Som mimo?
 70. Aký ma význam sťahovanie našich gréckokatolíckych kňazov. Nevidíte, že sa stráca pravý zmysel kňazstva? Myslím si, že kontrola akosi upadá. Vladyka Milan, mali by ste zmeniť taktiku riadenia a viac myslieť aj na kňazov.
 71. Aký je Váš názor, resp. ako mám chápať ľudí, ktorí sa zaoberajú liečiteľstvom. Mala som tu „česť“ sa s takou osobou stretnúť. Povedala mi určite veci, bez toho, aby som sa jej na to pýtala (Nevyhľadávala som ju, bola to náhoda). Mám si brať jej slová na vedomie?
 72. Aký je Váš názor na tzv. „falošných rehoľníkov“, ktorí nosia fiktívny (vlastný) rehoľný odev, alebo odev nejakej rehole, či kňazský odev, no nepatria do žiadneho rehoľného spoločenstva, resp. z neho odišli. Môžu sa takíto ľudia obliekať a vydávať za duchovné osoby bez súhlasu kompetentnej cirkevnej autority?
 73. Aký je Váš názor na to, že kňazi tancujú bez problémov na rôznych plesoch so ženami… Týka sa to hlavne rímskokatolíckych kňazov. Je to vhodné? Je to predsa dosť blízky kontakt telo na telo. Moja druhá otázka je, či je v poriadku, že niektorí kňazi chodia v civile oblečení od hlavy po päty v drahých značkových veciach, človek ich v civile ani nespozná že sú to kňazi, skôr nejakí modelári ako vystrihnutí z módnych časopisov. Nemali by byť akýmsi vzorom aj v skromnosti pre svojich veriacich?
 74. Aký je Váš názor na migrantov?
 75. Akú kresťanskú literatúru o výchove by ste odporučili rodičom?
 76. Ako to je s poplatkom za úmysel na svätú liturgiu, hramoty, panychída…Určuje si podmienky kňaz sám, alebo je to dobrovoľné?
 77. Ako sa stavať ku akupunktúre a bankovaniu. Poznám lekárov, ktorí používajú obidve metódy a majú udobrenie aj od kňazov, avšak sú aj odmietavé prístupy ohľadom hlavne akupunktúry, aj keď je používaná lekárom zo zdravotných dôvodov. Z toho vyplýva moja pochybnosť. Môžem si ako veriaca dať aplikovať akupunktúru a banky (aj keď sú základy v tradičnej čínskej medicíne), a môžem ako veriaca lekárka používať tieto metódy u pacientov? Doteraz som nenašla jednoznačnú odpoveď, takže som k týmto metódam možno až príliš zdržanlivá. Martina
 78. Ako najlepšie vysvetliť svojej 4-ročnej dcére, prečo jej nechcem kúpiť Hello Kitty? Stále jej vysvetľujem, že by bol Ježiško smutný, ak by sme to kúpili, len neviem, či je to pre ňu postačujúce. Alena
 79. Ako je to so Svätou bránou v košickej katedrále? Ja osobne som si zvykla (a je to pre mňa už automatické), že keď vstúpim do katedrály, do lode vojdem bočnými dverami. A práve dnes pri rannej liturgii som si uvedomila – a chcela by som vedieť – či aj bočné dvere patria pod bránu milosrdenstva, alebo len tie hlavné dvere, nad ktorými je logo?
 80. Ako často môže kňaz odchádzať z farnosti a na akú dlhú dobu? Pýtam sa to z dôvodu, pretože som sa dozvedela, že v našej farnosti obidvaja kňazi odchádzajú, vraj pravidelne do Svätej zeme. Ale nikdy sa to verejne nepovie, že daný kňaz odchádza, len sa medzi ľuďmi potom pošuškáva, kde kňaz zasa je.
 81. Ako by podľa Vás reagovala Cirkev, ak by sa veriaci na protest proti odvolaniu arcibiskupa Róberta Bezáka Vatikánom dva týždne nezúčastňovali na svätých omšiach?
 82. Aké je Vaše obľúbené domáce a zahraničné jedlo?
 83. 1. Zaujímalo by ma, ako má človek bojovať s urieknutím, keď sa ľuďom „stáva z oči“. Je pre mňa zvláštne, že dnes každý druhy človek mi povie, že si robia doma uhlíkovú vodu, lebo im je zle, nosia šnúrky, o ktorých vedia, že keď človek začne veriť uhlíkom, šnúrkam, talizmanom, stáva sa otrokom diabla. On nič nikdy nedáva zadarmo, vždy si pýta daň, náš pokoj, našu dušu. Človek začne žiť v strachu, že pôjde niekam do spoločnosti a už mu je zle Ako tým ľuďom vysvetliť, aby sa toho vnútorne zriekli, aby sa z tých dedičných pút vyslobodili, aby k tomu nelipli, ale vyznali, že Ježiš Kristus je jediným Bohom a zlý duch nemá nad ich životom žiadnu moc. 2. Chcem sa opýtať, či osoba, ktorá robí „z oči“, verí tomu, a či môže chodiť na sväté prijímanie. Ja to neznášam, ak to robí, a aj napriek môjmu zákazu, že si neželám, aby to vykonávala mojim deťom i ostatným, to vykonáva. A pritom sa tvári ako svätica.