Pochválený buď Ježis Kristus. Vladyka Milan prosím Vás o radu pre môjho brata. Po 12-tich rokoch sviatostného manželstva ho manželka vyhodila z bytu týždeň pred Vianocami. Ona je veľmi ovplyvnená rodičmi, ktorí jej s troma deťmi denne pomáhajú. Do práce (kočíkovanie, upratovanie, varenie, všetko, čo súvisí s domácnosťou) zapájajú aj niekoľkých brigádnikov a tým zároveň nahrádzajú neprítomnosť otca rodiny. Brat sa do rodiny priženil pred 12timi rokmi, byt patrí jeho svokrovcom. Keďže je podnikateľ v stavebnom sektore, podarilo sa mu ten byt krásne prerobiť so svokrovou finančnou podporou. Teraz, keď je byt prerobený, majú tri krásne zdravé deti (chlapec 12 rokov, dievčatá dvojičky 2 roky), môjho brata už nepotrebujú. Brat aj v manželstve trpel tým, že všetko, čo dobré urobil pre rodinu, vrátane varenia, nákupov, kočíkovania detí, stále to nestačilo. Aj keď je už vyše pol roka odsťahovaný (poskytla som mu bývanie, aj psychologickú pomoc). S deťmi má dovolené byť za celý týždeň len dve hodiny v nedeľu. Aj keď žije sám, stále si zachováva vieru, chodí pre syna, aby sa zúčastňovali sv. omší. No nedokáže pristupovať k sviatostiam, pretože má v srdci hnev, zúfalstvo. Niekoľko krát sa pokúšal dať všetko s manželkou do poriadku, ale ona ho prijme pod podmienkou, že bude všetko robiť tak, ako ona chce. (Jeho názory na život v rodine a výchovu detí nie sú akceptované.) Ak to tak nie je, kričí a fyzicky mu ubližuje. Bratovi svokrovci stále dávali najavo, že ho do rodiny nechceli, lebo je Slovák a oni sú Maďari. Jeho syn chodil do maďarskej školy aj škôlky. Prvé sv. prijímanie mal 2x- s Maďarmi aj so Slovákmi. Brat bol každú nedeľu zúfalý z toho, že aj keď žijú v centre Košíc, nedokážu prísť včas na sv. omšu, pretože jeho manželka to nepovažuje za dôležité.Naša rodina sa za nich modlí, obetovala som každú krížovú cestu za obnovenie manželstva. Ako im pomôcť? Vlasta

Tam, kde je všetko ostatné “pred” Bohom, tam sa stráca aj usporiadanosť v živote, ktorá by mohla aj život v manželstve urobiť šťastným. Preto je ťažké poradiť v tejto situácií, v ktorej či už materiálne veci, alebo nacionálne sú dôležitejšie, ako Boh a rodina. Preto ostáva len modliť sa a hľadať riešenie v trpezlivých rozhovoroch s manželkou, ktorá je sviatostne i deťmi spojená s vami a nie s rodičmi. Ak to nepochopí, je ťažké ju priviesť k zodpovednosti. Treba tiež dávať si otázku, či to aj vy vidíte dosť objektívne, lebo často sa stáva, že blízkej osobe sme schopní aj veľa prehliadnuť. Preto mne je ťažké dávať konkrétne riešenia, nakoľko som iba “popisom” nedostačujúco zainteresovaný do problému. Každopádne je to vážny problém, ak manželia nie sú schopní spolu žiť a to vzhľadom aj na detí, ktoré potrebujú oboch rodičov. O to viac, že nevedia nájsť spoločnú reč, lebo “diktovaním” iba vlastného názoru jedného z manželov to nie je riešiteĺné. Znova zdôrazňujem úprimnú modlitbu a nezaujatosť pri hľadaní riešenia.