SICH. Chcem sa opýtať, ako je to s čítaním pastierskych listov v kostole. Mám na mysli list KBS, ktorý sa mal čítať na 1.adventnu nedeľu. Náš pán farár ho nečítal. Preto sa pýtam ako to je. Musí čítať tie listy, alebo len tie ktoré sa jemu páčia prečíta.

Ak ponúka KBS pastiersky list, vychádza z všeobecných potrieb katolíckej cirkvi na Slovensku a chce ich pomenovať i hľadať spoločné riešenia, ktoré doporučujú slovenskí biskupi. Je správne, keď o tom vedia všetci veriaci, čiže keď sú s tým oboznámení vo všetkých farnostiach cez prečítanie listu biskupov, aby sme sa zjednotili v pohľade na vec. Ak má kňaz práve v túto nedeľu nejakú mimoriadnu príležitosť vo farnosti /napr. odpust, posviacku…/ resp. chce poriešiť  čosi naliehavé svojimi slovami, nedá sa mu zalievať, lebo pastiersky list “nie je dogma”, ale spôsob, akým sa dostať na celoslovenskú rovinu videnia potrieb veriacich. Preto otázka neznie musí-nemusí, ale je to otázka potrebnosti, ktorú zvážia biskupi Slovenska, ak sa rozhodnú pre napísanie celoslovenského pastierského listu.

+Milan.