Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Rada by som sa chcela opýtať na oficiálne stanovisko Cirkvi na homeopatiu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Na otázky ohľadom homeopatie bolo v predošlých otázkach už niekoľko krát odpovedané, a tak aspoň zacitujem zo stanoviska Konferencie biskupov Slovenska: “Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť… V závere sa uvádza: V tejto súvislosti Slovenská homeopatická spoločnosť vyhlásila, že sú jej cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu New Age vrátane reinkarnácia a gnostických bludov… ” /v Nitre dňa 5.júla 1996/. Z tohto vyhlásenia pre vás jasne vyplýva nakoľko chcete dôverovať tomuto typu liečby, alebo chcete zotrvať pri klasickej medicíne.