Slava Isusu Christu. Drahý preosvietený Vladyka. Je mi veľmi ťažko na srdci a smutno v duši, keď vidím veriacich, ako pristupujú k najsvätejšej Eucharistii a k sviatosti zmierenia. Ja k sviatostiam pristupovať nemôžem, keďže žijem v zväzku civilnom. Najviac mi je však ťažko z toho, že na jednom seminári kňaz povedal, že kto žije v civilnom zväzku, pred tým sú nebeské brány zatvorené :( A keď mám pomer so svojím mužom, preklínam svoje dieťa až do štvrtého pokolenia. Ani si neviete predstaviť, ako mi po týchto slovách bolo ťažko. Preto sa chcem opýtať: ” Aj keď sa snažíme žiť podľa Božieho slova, nemáme šancu byť spasení? ” Mne je hlavne ľúto nášho malého synčeka, ktorý za nič nemôže. S manželom sme sa začali spoločne modliť, aj ruženec, berieme malého do cerkvi. No moja duša je stále prázdna a túži po Bohu. Chceli by sme podať žiadosť na anuláciu manželovho predchádzajúceho manželstva, aby sme nežili v hriechu. No ak by sa to nepodarilo, budeme zatratení? A ešte jedna otázočka. Môže byť dôvodom na anuláciu manželstva to, že manžel utekal z domu pred prostredím v ktorom vyrastal ( alkoholizmus, hádky… )?Myslel si, že útekom do manželstva to bude lepšie, no nebolo. Vopred ďakujem za usmernenie a rady a prajem požehnaný krásny deň.

Boh nikoho nezatracuje, ale pre každého hľadá riešenie, preto aj vy ho hľadajte tak, aby ste nemuseli prežívať to, čo momentálne ťažko prežívate. Začiatok hľadania u vás už nastal a to v spoločnej modlitbe, ktorú sa v rodine modlite a v otázkach, na ktoré hľadáte odpoveď. Treba len v úprimnosti pokračovať a hovoriť aj o anulácií, lebo “útek” z domu nie je správnym dôvodom pre manželstvo, čo sa preukázalo aj v rozvode vášho muža. Prvé vaše kroky v tomto prípade by mali ísť na váš farský úrad, resp.sa obrátiť na cirkevného právnika, ktorým je u nás – okrem iných aj o. Čitbaj, ktorý mi pomáha v riešení takýchto problémov /mob.0911711416 – o. František Čitbaj/