Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať na nejaké praktické rady, ako zmysluplne a radostne žiť život, keď som homosexuálne orientovaný. Viem čo nerobiť: ako u katolíka u mňa homosexuálne vzťahy neprichádzajú do úvahy (ani som žiadne nemal), vstúpiť do manželstva so ženou asi tiež nie je dobrý nápad a kňazom sa tiež nemôžem stať. Niekedy mi však chýba zmysel života. Mám taký dojem, že v cirkvi sa často rieši v súvislosti s nami homosexuálmi najmä to, čo sa nemá, že sa nemajú uzákoniť registrované partnerstvá, adopcie, že nemáme vstupovať do homosexuálnych vzťahov a pod., zo všetkým súhlasím, ale zároveň mi chýba nejaká rada, čo sa teda má. Ako napr. deťom sa povie: nejedz sladkosti, tu máš normálne jedlo, zlodejovi: nekradni – živ sa poctivou prácou, ľuďom ktorí smilnia – nesmilnite, vstúpte do manželstva a prežívajte vzťah a sexualitu v súlade s Božím zámerom, tak isto by ma potešila nejaká rada, keď viem, čo nerobiť – čo namiesto toho robiť, ako žiť naplnený a zmysluplný život, nie život ktorého hlavnou náplňou bude potláčať svoje city. Ďakujem za odpoveď.

K otázke sa vyjadril o. Marko, ktorý má v Linke Valentín na starosti problémy homosexuálne cítiacich.

Ďakujeme Vám za vašu úprimnosť a dôveru. Vedzte, že Boh Vás aj v tejto vašej situácii miluje a hľadá si k Vám cestu. Boh je milujúci a nekonečne trpezlivý, miluje Vás a chce Vám pomôcť. Dôležité je, aby ste ho začali hľadať…

Človek žije, aby bol milovaný a aby miloval. Od narodenia sme naprogramovaní na lásku. Život je dar a obdarovaní sú tí, ktorí sú milovaní. Boh chce, aby sme boli šťastní, lebo On je Boh šťastia. Chce, aby sme milovali, lebo On je láska. Skutočná láska dušu človeka uzdravuje, zbavuje úzkosti a nepokoja.

Vo vašej situácii by bolo dobré a potrebné osobné stretnutie. Homosexualitu, otázky s ňou spojené možno riešiť u každého človeka, ale len osobne, individuálne. Nejestvuje na ňu univerzálny, spoločný návod, recept, presne rovnaký pre všetkých.

Ak potrebujete radu a chcete svoju situáciu riešiť, uvedomujúc si, že to sám nedokážete, ponúkam Vám možnosť, prísť niekedy po dohode do Košíc, osobne sa porozprávať o tom, čo prežívate a ako možno dosiahnuť naplnený a zmysluplný život s členmi Linky Valentín, organizácie, ktorá sa venuje duchovnému sprevádzaniu homosexuálne cítiacich už od roku 1998. Môžete ich kontaktovať na adrese: valentinskespolocenstvo@centrum.sk

Riešenie určite nespočíva v potláčaní ani v ignorovaní vašich pocitov, nakoľko tie potom vedú len k postupnej frustrácii a k pocitom viny. Pamätajte na to, že Boh má pre každého človeka cestu a teda aj pre Vás.