Sláva Isusu Christu! Pozdravujem vás duchovný otče a mam takéto zážitky v mojom živote o ktoré sa nemôžem podeliť s obyčajnými smrteľníkmi, tak to napíšem vám. Začala som sa intenzívne venovať duchovnu, modliť sa každý deň, veľa čítať hlavne knihy o anjeloch, Panne Márii atď.. Po čítaní kníh som si začala uvedomovať, že to čo je v knihách, zažívam ja na vlastne oči. Vídavam anjelov ich tvare a žiarivé svetla rôznych farieb, prehĺbila sa mi intuícia začala som intenzívnejšie vnímať energie ľudí už na prvý pohlaď viem odhaliť človeka a jeho povahu či je dobrý alebo zlý. Neskôr som sa skontaktovala s mladým mužom, ktorý sa venuje duchovnému poradenstvu je hlboko veriaci a pomáha ľudom s ich trápeniami a vedie ich na duchovnu cestu a pomáha im otvárať srdcia božej láske. Mala som z neho zo začiatku dobrý pocit nakoľko ma stále vypočul. Jemu som sa zdôverovala a on ma utvrdzoval v tom, že mam dar od boha, že odo mňa idu silne veci, že krásne komunikujem s anjelmi len ešte musím popracovať energeticky na sebe. Nikdy som nemala žiadne zasvätenia moderne ako teraz letia reiki napr. ja som proti tomu a aj iným takýmto zasväteniam. Čim viac sa otváram duchovnu tým sa viac vzďaľuje odo mňa ten mladý muž mam z neho pocit, že sa dištancuje a prestal mi odpovedať na moje otázky čo sa týka anjelov a podobných tém. Vás som oslovila na základe hlavne toho, že mam takéto skúsenosti v mojom živote. Anjeli mi nechávajú rôzne znamenia, pomáhajú mi každý deň, cítim ich prítomnosť a chcem s nimi naďalej pracovať. Pomohli mi zmeniť komplet môj život a opäť sa obrátiť k Bohu. S takými témami sa nemám na koho obrátiť, tak som napísala vám otče. Nie som psychicky narušená ani nič podobné, som mama dvoch deti, pracujúca, žijúca skromne, pomáham ľudom a pracujem v nemocnici. Ľudia ma majú radi len, nikto nepozná moje tajomstvo tak som sa vyspovedala vám. Ďakujem vám, keď to prečítate, za vás čas a ďakujem už aj len zato, že som to zo seba dostala von už teraz sa mi uľavilo prajem krásny zbytok večera. Zbohom. s pozdravom Nikol

Odpovedá o. Petričko

Nie tak strašné, čo vidíme, ale strašnejšie je to, čo nosíme v duši. Ak tam nosíme zlé myšlienky, čí nepokoj, alebo pýchu . Odporúčam Vám duchovné vedenie, skúseného duchovného otca, ktorému by ste sa mohli zdôverovať v prvom rade s tým, čo sa deje vo Vašej duši, v srdci, so svojimi myšlienkami. Lebo diabol može loviť človeka aj cez naoko dobré veci a hlavne vtedy, keď človek začína zohrievať vo svojej duši ducha sebaistoty, seba-potvrdenia ducha, sebalásky a nie ducha skrúšenosti pred Bohom. Preto Vám odporúčam aj modlitbu mýtnika, evanjeliovú modlitbu pokánia – Bože búd milostivý mne hriešnemu. To už duša dýcha povetrím svätých, ktorí sa neustále kajali. Lebo aj svätci mávali videnia, i kontakty s neviditeľným svetom, ako to často čítame v ich životopisoch, ale preverovali si to skrušovaním srdca pred Bohom cez pokánie. Tak je človek viac chránený pred nástrahou démonov a po druhé – mali duchovných vodcov, dobrých spovedníkov i duchovné vedenie. Kto chce dobre duchovne  iných viesť, sám musí byt vedený i častejšie pristupovať k sviatosti zmierenia. Anjeli sú stvorenia. Sú pre nás darom od Boha ,sú pomocníkmi. Boh ale chce ,aby sme sa viac sústredili na Neho. Nepovýšiť stvorenie nad Stvoriteľa. Preceniť viac dar ako Darcu. K našej spáse nám pomôže jedine Boh Ježiš Kristus a Presvätá Bohorodička. V modlitbe upriamiť pozornosť duše  na Spasiteľa. Učte sa prebývať v Kristovi cez Jeho myšlienku nosiť v duši slová z Evanjelia, hoc krátky citát alebo cez vzývanie Jeho Mena. Kto prebýva v Ňom tu, v Ňom bude prebývať aj vo večnosti. Pre našu spásu treba ,aby duša stále čítala Jeho Slovo, alebo Jeho Meno–/Ján 8, 31,32/.Nezáleži,čo vidia fyzické oči, tie aj tak raz necháme zemi, ale záleží, čo čítajú duchovné oči duše.