Moja otázka je trocha zo súkromného života. S priateľom sme spolu už 4 roky. Rozprávali sme sa už aj o svadbe, ale v našom prípade je to trošku zložitejšie. Ja som pokrstená ale on nie. Viem to už dávnejšie, ale nedokázala by som ho opustiť kvôli tomu. Chcem sa preto spýtať: Ak by sme mali iba úradný sobáš mohli by byť naše deti pokrstené?

Otázkou je prečo chcete mať pokrstené deti, keď aj tak nechcete žiť kresťanský? Krst je veľkým požehnaním, ale len pre tých, ktorí chcú zachovať krstné záväzky, ale môže sa stať aj príčinou Božieho hnevu pre tých, ktorí pohrdnú Božou milosťou. Ak by teda dieťa malo vyrastať v rodine, kde ani otec, ani mama nebudú žiť sviatostným a kresťanským životom, kto ho bude náboženský vychovávať? Cirkev musí mať záruku kresťanskej výchovy na základe Kristovho príkazu: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal…“ (Mt 28, 19 – 20). Kto teda bude učiť Vaše dieťa nábožnému životu a ako sa dá primäť k zachovávaniu Božích prikázaní, keď nebude mať príklad vo Vás? To sú veľmi vážne otázky, ktoré sa týkajú spásy duše a Cirkev ich nemôže len tak formálne prejsť. Bolo by to veľmi nesolídne a nezodpovedné voči vám, keby Vám ktosi nepovedal pravdu o živote, ktorý sa Vám dnes môže zdať v tomto ohľade veľmi jednoduchý, ale všetko je ešte pred Vami, a bez solídnych pravidiel sa nedostanete k ničomu šťastnému. To, že Vy by ste nedokázali dnes opustiť priateľa ešte neznamená, že „zajtra“ neopustí on Vás…, alebo že aj vo Vašom živote to všetko nedopadne celkom ináč. Ak on nerešpektuje Vás so všetkým, čo k vám patrí – teda aj s vierou v Boha, do ktorej ho nikto nenúti, máte záruku, že Vás ráz bude rešpektovať v tom, čo bude potrebné? Veď sobáš s dišpenzom môže byť aj s neveriacim v kostole, ak on prijme podmienky správania sa voči veriacej stránke.

Tieto otázky Vám nepredkladám preto, aby som vás o čomsi presviedčal, ale preto, že môžu ešte s mnohými ďalšími vyplynúť z Vášho života a je lepšie zamýšľať sa nad nimi skôr, ako bude neskoro. Lebo už aj fakt spoločného života pred manželstvom, o ktorom píšete, mnohé zmenil vo Vašom vnútri a človek nikdy nevie, čo to bude znamenať pre Vaše budúce manželstvo, lebo vieme, že ľahko sa človek môže obrať o Božie požehnanie v manželskom živote, ak žije bez rešpektu voči Božiemu zákonu.

Ja osobne by som nemal nič z toho, keby som Vás znepokojil, ale ja som zostal znepokojeným Vašou otázkou, z ktorej je cítiť tak málo záujmu o vážne riešenia pre život s Bohom. Hneď som Vás vkladal do modlitieb pri svätej liturgii a budem sa modliť naďalej za Vás, aby ste pochopili, že v hre je váš život, šťastie i večnosť a nič sa nedá zachrániť formálnym krstom dieťaťa.