SICH, chcela by som sa opýtať, budeme krstiť dieta v gréckokatolíckom chráme, uvažujeme nad krstnými rodičmi. Môžeme byt krstným rodičom aj osoba, ktorá je rozvedená? Ma krst aj sväté prijímanie. Dakujem

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Kódex kánonov východných cirkví v kánone 685 uvádza požiadavky, ktoré človek musí spĺňať, aby sa mohol stať krstným rodičom. Jednou z podmienok toho, aby sa osoba zhostila úlohy krstného rodiča platne, je skutočnosť, že ona sama už prijala krst, myropomazanie a Eucharistiu. Na toto poukazujem len mimochodom, lebo vo svojej otázke spomínate, že Váš adept na úlohu krstného rodiča prijal krst a Eucharistiu, no nespomínate pomazanie svätým myrom. Ak ide o gréckokatolíka pokrsteného vo vlastnej cirkvi, nepochybne dostal aj toto sväté tajomstvo, no v inom  prípade to nemusí byť isté.
Jednou z podmienok toho, aby sa osoba zhostila úlohy krstného rodiča dovolene, je skutočnosť, že „vedie život primeraný viere a zodpovedajúci úlohe, ktorú má prijať.“ Môžeme o človeku, ktorý sa rozviedol, s pokojným svedomím povedať, že vedie spomenutý spôsob života? Podľa môjho názoru za určitých okolností áno. Áno vtedy, ak súčasne spĺňa niekoľko podmienok: 1) Je nepochybné, že sa rozviedol v rozhodujúcej miere z viny toho druhého, nie z vlastnej viny. 2) Pokúsil sa dať tieto záležitosti do poriadku aj z cirkevného hľadiska, teda oficiálne požiadal cirkev o vyhlásenie neplatnosti svojho manželského zväzku alebo o cirkevnú odluku. 3) Nestýka sa intímne s nikým iným, čoho znakom je okrem iného skutočnosť, že nebýva v jednej domácnosti s osobou, ktorá by mohla byť z tohto hľadiska podozrivá. 4) Pravidelne, aspoň v nedele a prikázané sviatky, prichádza do chrámu na bohoslužby. V takom prípade by som pripustil, že ide o človeka, ktorý je hoden vovádzať dieťa do kresťanského života, čo je podľa spomenutého kódexu jednou z jeho hlavných úloh. V opačnom prípade by som na také zodpovedné a vznešené poslanie hľadal niekoho iného, veď ide o dobro, ba dokonca večné dobro, večnú spásu, nového človeka – tu musia ísť všetky ľudské ohľady nabok.