Slava Isusu Christu! Drahý vladyka Milan, chcem sa vás opýtať, ako môžem získať plnomocné odpustky?

Na túto tému bolo už mnohokrát zodpovedané a tak len v základných rysoch je dôležité využiť k tomu: 1./pútnické miesta a chrámy obdarené tou možnosťou.  2./ obdobia, ktoré sú časové určené -napr. pred nami je “dušičkový týždeň”… 3./jubilejné roky, alebo iné príležitosti určené cirkvou. K tomu je potrebný stav milosti posväcujúcej s prijatím Najsv. Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca.