Dobry vecer Otce, chcem sa Vas opytat, tresta Boh za nase hreiriechy?

Na tejto zemi Boh netrestá, len napomína prostredníctvom nejakej bolesti, či neúspechu, ale za trest sa dá považovať predovšetkým večné odsúdenie zatratených. Takto totiž znie jedna z hlavných právd viery: “Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých peklom tresce”. Ľudia si často vysvetľujú nešťastia a problémy ľudstva, ako Boží trest, hoci sami vidia, že na zemi často trpia aj nevinní ľudia, čo by nebolo v zhode s Božou spravodlivosťou. Keď aj Boh nezabráni zlému ľudskému rozhodnutiu, lebo rešpektuje našu slobodnú vôľu, čo často spôsobí utrpenie iným, predsa len upozorňuje slovami Písma: “Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať”/ Gal 6,7