Chcem sa opýtať: Ako sa zbaviť závislosti? (Problém s čistotou) Dávid

Každá závislosť je problém „hlavy,“ v ktorej sa usídli akási domnelá nevyhnutnosť bez ktorej si „závislák“ nevie predstaviť život. Istotne sa časom k tomu pridá aj biologická, či psychologická zložka ľudského organizmu a o to je potom väzba ťažšia a  boj so závislosťou je náročnejší. Preto je dobré, ak človek sa pustí do riešenia čím prv – či už je to závislosť drogová, alkoholická, počítačová atď… Záležitosť čistoty je viazaná aj na osobnostnú štruktúru človeka, ktorý má v sebe zakomponovaný aj pud pre zachovanie rodu, či nariadenie: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju…“ (Gn 1, 28). Preto je dôležité v tomto prípade si jasne pomenovať vlastný zmysel ľudskej intimity a tomuto prispôsobiť aj svoje správanie. Svetskí odborníci v psychológii a sexuológii nás chcú chrániť iba pred nechcenými dôsledkami, pričom nechávajú človeka v istej závislosti, či až v otroctve hriechu. A potom sa už len trápia s rozličnými sexuálnymi deviáciami a vybočeniami, ktoré hraničia, či vedú až ku kriminálnym činom rozličného charakteru. Kristus na otázku, ako riešiť problém takejto záťaže odpovedá veľmi radikálne a jasne: „Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni  ju… Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho…“ (Mk 9, 43; 47). Vo všetkých závislostiach radikálnosť je základom riešenia. Alkoholik nesmie ani kvapku alkoholu, narkoman ani náznak drogy. Treba si však uvedomiť, že to nie je pre nikoho ľahké, preto je potrebné mať silnú motiváciu a cítiť silu pomoci zhora. Ak ja viem, že nechcem dopadnúť ako mnohé medializované prípady a záleží mi na opravdivom vzťahu, potom mi stojí za to hľadieť na svet čistými očami. Pomoc však k tomu nemôžem hľadať vo svete, ktorý neuznáva hodnotu morálnej čistoty, ale len u Boha cez príhovor Najčistejšej Panny.