Slava Isusu Christu! Otče, sme rodičia plnoletej dcéry, členky spoločenstva – Koinónia Jána Krstiteľa. Naše dve otázky sa týkajú práve tohto spoločenstva: 1. Je toto spoločenstvo uznané katolíckou Cirkovou, pápežom, povolené? Dcéra nám oznámila, že chce plniť povolanie, na ktoré ju volá Pán (po návrate z Ríma v auguste na sľube jej sestry z Koinonie ), chce žiť zasväteným životom v tejto komunite v Ríme už od septembra 2016. Prijmeme jej rozhodnutie pre zasvätený život, ale nie sme si istí, či toto spoločenstvo je kresťanským spoločenstvom, alebo nie. 2. Otče, môžeme jej dovoliť, aby cez Koinoniu Jána Krstiteľa žila zasväteným životom? Hocikde na svete. S úctou rodičia. Prosím o anonymnú odpoveď. Ďakujeme.

Vyslovene vám povedať, že “Áno” pre spomínané spoločenstvo -to neviem, lebo osobne nie som stotožnený so spôsobmi spoločenstiev tohto typu, ale nemôžem ani protirečiť, lebo dané spoločenstvo nie je cirkvou zakázané.

Treba však povedať, že aj zasvätenosť v týchto spoločenstvách, nie je zasvätenosťou rehoľných radov, ale zasvätenosťou “súkromného združenia veriacich”. Je to pre nás čosi nové, aj keď to niektorí stotožňujú s čímsi z prvokresťanských čias, ale to sa dá posúdiť až s odstupom času.

Ja osobne dávam prednosť zasväteniu v kongregáciách a rádoch, ktoré už majú pevnú štruktúru a dobou osvedčené štatúty definitívne schválené cirkvou. Pri takýchto rozhodnutiach treba nám byť obzvlášť obozretnými, lebo sú to vážne vstupy do života mladého človeka.

Tak by som radil aj vašej dcérke, že nielen rozhodnutie pre manželstvo a rodinu, ale aj rozhodnutie pre život v spoločenstve musí prejsť viacerými etapami a skúmaniami z viacerých strán, kým sa nenadobudne jasné poznanie toho, čo to obnáša.

Je isté, že dcérka je už dospelá, ale rada i pocity rodičov by nemali byť pre ňu cudzie a tak sa s ňou modlite o múdrosť pri urobení správneho kroku do života.

+Milan.