SICh chcem sa opytat mam 5 rocnu dcerku kedy moze ist na prijimanie

Ak ste gréckokatolík, tak malé dieťa môže pristupovať k sv. prijímaniu až dovtedy, keď už sa bude pripravovať na 1.sv.spoveď /v 3.ročníku ZŠ/ – teda pri sv.liturgií a to v doprovode rodiča. Je pravdou, že rodič tu zohráva dôležitú úlohu a on to musí uznať za vhodné a detským spôsobom pripraviť dieťa na prijatie Ježiška v spôsoboch chleba a vína tak, aby dieťa vnímalo, že je to niečo veĺmi vážne. Nie je dobré, ak by ste trucovité dieťa nútili, alebo ináč prosili, lebo istým detským spôsobom ono samo má chcieť ísť prijímať. Teda od 1.septembra 2017, kedykoľvek ste s dieťatkom na sv.liturgií, dieťa má možnosť prijímať, lebo v tomto veku sa ešte nedopúšta ťažkého hriechu a postupne viac a  viac “vrastá ” do sviatostného života. To, že  má možnosť, neznamená, že musí, lebo rodič postupom času vychováva dieťa i vo vzťahu k eucharistií, a niekedy mu môže aj nedovoliť, ak bolo dieťa zlé a takýmto spôsobom ho “núti” uvedomiť si, že možnosť prijímať nie je vždy samozrejmosť.