Pochválený buď Ježiš Kristus. Rada by som sa spýtala, ako to je s úctou k Márii, pretože niekedy mám pocit (aj z rozprávania druhých), že veľa ľudí sa modlí radšej k Márii a potom hovoria, že Mária ma zachránila, vďaka Márii sa stalo to alebo to. Nie je to o tom, že Mária za nás “len” oroduje a Ježiš koná v našich životoch? Stretla som sa napr. aj s kňazom, ktorý stále vravel, že sa treba modliť ruženec, lebo Mária…… ale Bibliu spomenul málokedy. Okrem toho mám chaos aj v tom, ako si ľudia pomenúvajú Máriu – príklad: Litmanovská mi pomohla, mne Medžugorská a neviem aká ešte. Nie je to stále tá istá Mária? Rada by som si to už nejak usporiadala v sebe. Tak teda, je potrebné sa modliť k Márii (teraz nemyslím, že si ju treba ctiť, to mi je jasné :) ), alebo sa máme viac zameriavať na Boha, kedže On všetko koná? A ešte by som sa rada spýtala aký máte názor na púte do Medžugoria, lebo som počula, že to pútnické miesto nie je schválené Cirkvou? Ďakujem Vám pekne za odpoveď. :)

V Mariánskej úcte je dôležité to, či nás ona spája s Kristom, pretože  P.Mária bola vyvolená Bohom k tomu, aby nám “priniesla” Ježiša a tiež, aby nás k nemu privádzala. Preto sa k nej aj modlíme, lebo ona je “Prostrednícou milosti”, ale nie darkyňou, lebo len Boh nám môže darovať “božiu milosť “. Keďže si ju sám Boh takto vyvolil, tak by sme ani my nemali brať na ľahkú váhu jej vstup do dejín spásy. Pravdou je tiež to, že ľudia robia mnohé chyby v chápaní jej úlohy a preto jej dávajú rozličné prívlastky i privilégiá. Najlepšie je, ak rešpektujeme Boží plán spásy a nič nezanedbáme, ale ani nič “neprikladáme”. Panna Mária je len “jedna” Božia Matka /Theotokos/ – nie aj čenstochovská, ani litmanovská, ani levočská, či klokočovská, ani medžugorská, ani fatimská, ani lurdská…, lebo to sú len miesta, ku ktorým sa viažu isté udalosti v spojení s  ňou a ľudia stamadiaĺ by radi počuli aj svoje mesto, “názov”. Tu však je treba počuť viac jej hlas a napomenutie, lebo práve toto je jej úloha napomínať a privádzať ku Kristovi, a z tohoto titulu sa považuje mariánská úcta za Kristologickú. A tak ju treba chápať aj vám, aby ste sa cez jej príhovor, teda príhovor prvého človeka s telom a dušou v nebi dostali bližšie k Bohu a jeho Synovi Ježišovi Kristovi.