Slava Isusu Christu ,otec vladyka rada by som vedla Váš postoj k spoločnej spovedi v pravoslavne cirkvi a jej platnosti u nás grekokatolikov.Ďakujem

“Spoločná spoveď ” ako taká v katolíckej cirkvi neexistuje, iba ak “núdzová”, teda v prípade ohrozenia života mnohých ľudí, ktorých osobne nestihne kňaz rozhrešiť, preto vtedy dáva “generálne” rozhrešenie všetkým, čo úprimne ĺutujú svoje hriechy. A neviem o tom, žeby čosi také, ako spoločná spoveď oficiálne jestvovalo u pravoslávnych. Preto sa nedá hovoriť ani o platnosti čohosi takého u gréckokatolíkov, lebo vždy tu ide o vážnosť odpustenia toho, čo si osobne priznávame a vyznávame ako hriechy, ktoré ľutujeme a s rozhrešením dostávame aj primerané pokánie.