Co v prípade umelého oplodnenia in vivo, kedy sa do maternice prenesie jedno oplodnene vajíčko a nedôjde k zamrazeniu / skladovaniu ďalších?

Život je dar “zhora” a to si zvlášt uvedomujeme vtedy, keď život “neprichádza”, alebo ho strácame. Je veĺmi dôležité rešpektovať Darcu života, ktorým je Boh a hľadať také riešenia, ktoré neodporujú jeho zákonu lásky i jeho prirodzeným zákonitostiam. Tie zákonitosti nie človek určil, ale je potrebné ich rešpektovať,  hoci často sa nám môže zdať, že si to vieme lepšie zariadiť, hoci to tak nikdy nie je. Preto vám predkladám odpovede, ktoré sú v zhode s cirkevným učením a dáva ich členka Rady pre rodinu pri KBS Mgr.Anna Siekelová:
Základný problém nie v zamrazení či skladovaní. Problémom je manipulácia so životom. Tejto téme sme sa venovali aj 21. novembra 2017 a odpoveď bola práve na túto otázku uvedená v komentároch.
Cirkev je matka, ktorá bdie nad každým človekom a svojím učením stráži jeho dôstojnosť. Poukazuje na to, čo môže byť nebezpečné, a dáva východiská, ako správne riešiť problémy. Tak je to aj v prípade, že páry majú problém počať dieťatko.
Prvým krokom je, keď sa žena naučí poznať svoju plodnosť. Poznám prípad ženy, keď ona mala len jednu ovuláciu do roka, a túto ovuláciu rozpoznala a dnes už majú dieťatko. Ďalším krokom je konzultovať svoje záznamy s certifikovaným lektorom jednej z troch známych metód. Keď on rozpozná problém, ďalším krokom je konzultácia najlepšie u veriaceho gynekológa, ktorý navrhne správnu liečbu. V prípade, že sa ani tak nepodarí počať dieťatko, odporúčanou je cesta adopcie. Poznám viaceré rodiny, ktoré si adoptovali dieťatko a milujú ho tak, ako by bolo ich vlastné.
A ruka v ruke s toto prirodzenou cestou ide aj cesta modlitby a dôvery, že Boh je darcom života a my sme tí, ktorí sa mu v dôvere odovzdávame a prosíme o tento dar.