Sláva Isusu Christu! Vladyka, prečo, keď svätý Sáva aj svätý Mikuláš sú rovnako veľké sviatky, tak nikto neberie Sávu ako sviatok, ale ako obyčajný deň? Prečo, keď je na Mikuláša myrovanie, nie je aj 5. decembra na Sávu? Celkom tomu nerozumiem. Ďakujem za odpoveď.

Mohli by sme sa pýtať aj ďalej – prečo sv.Cyril a sv.Metod sú u nás takto uctievaní a inde vo svete o nich málo vedia, alebo prečo sv. Štefan -uhorský kráľ je veľkým sviatkom v susednom Maďarsku a u nás ani nevieme, kedy je jeho deň… Mohli by sme takto pokračovať.., ale za týmito otázkami je len fakt, ktorý hovorí o blízkosti niektorých svätcov cez celé generácie v tej, ktorej krajine. Naši predkovia nám zanechali viacero obdobných sviatkov, ako je prorok Eliáš, Ján Krstiteľ, Štefan prvomučeník, ale aj Bazil Veĺký, sv. Juraj veĺkomučeník, sv.Jozafát, alebo niekde aj sv. Demeter Myromvonný a archanjel Michal… Vyplýva to z dlhodobej úcty u našich predkov a patrocínií, ktoré sa dávali chrámom v našom prostredí, hoci aj viacerí iní svätci a sviatky majú v našom kalendári obdobnú významnosť. Treba to rešpektovať a nie je dôležité všeobecne zavádzať viacero sviatkov, ale je možné určiť si k osobnej úcte aj iných, ktorí nie sú všeobecne známi a k ním sa môžeme modliť.