Sláva Isusu Christu, drahý otče, milý vladyka, rada by som sa spýtala, aký je názor Cirkvi na homeopatiu? Vopred veľmi pekne ďakujem

Cirkev sa nemieša do medicínskych tém o liečbe chorôb, ale rešpektuje názor odborníkov v danom odbore, preto je dôležité na účinnosť tejto liečby pýtať sa lekárov. Ináč na danú problematiku tu bolo odpovedané už niekoľko -krát aj s “búrlivými” komentármi.