Drahý vladyka Milan, už dlhšie rozmýšam nad vecou, na ktorú nedokážem najsť odpoveď.Stretávam ľudí, na ulici, v MHD ale aj pri sv.liturgii,ktorì to,že sú kresťania ukazujú aj takým spôsobom, že nosia na krku hrubé zlaté retiazky so zlatými krížmi,prípadne rôznymi zlatými medailónmi Bohorodičky.Je správne ozdobovať sa takto honosne zlatom?Kde je hranica toho,kde zlaté kríže a medailóny slúžia na oslavu Boha, alebo na oslavu materiálneho bohatstva nositela?

Hranica toho ide “cez naše srdce” a naše úmysly, lebo kríž sa nikdy nesmie nosiť len pre parádu, ale primárnym úmyslom musí byť naša viera v jeho moc a silu. Je jasné, že tie hrubé reťaze a váha zlata nie sú dosť presvedčivým dôkazom lásky k Ukrižovanému. Preto je smutné, že človek aj z toho najkrajšieho symbolu chce urobiť sebeckú okrasu. V tomto prípade sa je treba viac obávať toho, aby moc Ukrižovaného nezasiahla iným spôsobom. Sv. Pavol napomína verných: “Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz s plačom hovorím,  žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba…”/Fil 3,18-19/. Je treba s opatrnosťou pozerať na takýchto ĺudí a modlitbou zvolávať na nich požehnanie plynúce z kríža a nie kliatbu za zneváženie kríža.