Pochválen buď Ježiš Kristus, p. Vladyka Milan. Prosím p. Vladyka, ako vysvetliť kresťanom, že “horoskopy, veštenie, snáry,…”, sa nepáčia nášmu Bohu, čo raz viac a viac kresťanov nosí na krku retiazku so znakom horoskopu a popritom kríž, na svojich FB stránkach podávajú ďalej stránky s horoskopmi. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Požehnaný deň.

Na podobnú otázku už odpovedal náš exorcista o. Petričko, preto len zdôrazním príslovie: “Kto verí v povery, v Boha neverí”. Je totiž pravdou, že zlý duch si hľadá spôsob, ako nahradiť vieru v Boha, ktorú bytostne človek má vloženú do srdca. – Už Tertulian v 2.stor. povedal: “Anima humana naturaliter christiana”= duša človeka je od prirodzenosti kresťanská.  Chcel tým naznačiť, že človek v sebe nosí túžbu po Bohu, ktorý je blízky jeho vnímaniu, kvôli čomu sa Kristus stal človekom, aby nás svojou smrťou vykúpil. Tento fakt túžby po Bohu od stvorenia vložený do duše človeka nemôže diabol vymazať, preto sa všemožne snaží odviesť nás od Boha k predmetom “bežnej spotreby”, ktorým my neprávom pripisujeme zvláštnu  moc, lebo ináč sa nadá zničiť v nás to, čo je  Stvoriteľom do nás vložené. A tak sa v nás do popredia dostávajú predmety, ale aj peniaze, sláva a majetky namiesto Stvoriteľa všetkých týchto veci, a tým sa viera v Boha nasmeruváva k povere. Je to záludný spôsob, akým sa zlý duch snaží zmiasť ľudí slabej viery, ale záludnosť a prefíkanosť je jeho “pracovnou metódou”, ktorou chce človeka odviesť od spásy a cieľa pre ktorý sme stvorení. V poslednom období je veľmi často počuť, ako sú ľudia schopní uveriť všakovakým nezmyslom, ale žiť život viery – “to im nevonia”. Možno je to aj preto, že život veriaceho od nás čosi vyžaduje a je potrebná istá disciplína pre zachovanie si nábožnosti a postoja veriaceho človeka. Vo všetkom nám je samozrejme to, že pre cenné veci je potrebná námaha, ale vo vzťahu k pravosti viery si to často ospravedlňujeme tým, že to nie je až také   dôležité, či si zoberieme talizman a fetiš.  Ale to je tiež len potvrdením záludnosti taktiky zlého, ktorý vie, že našou ľahkovážnosťou a ľahostajnosťou dosiahne viac, ako “nátlakom” a veľavravnými spôsobmi konania a otvoreného odmietania Boha. Preto ako dôvetok prosím všetkých, ktorí sú náchylní prijať “rozličné náhrady” mágie a veštectva, namiesto princípov viery, aby neriskovali pomalý odchod od Boha “živého a pravého”, ako to pomenoval knieža Rastislav pozývajúc na Veľkú Moravu našich vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Buďme veľmi opatrní v tejto dobe, kedy sa zohráva dôležitý boj o vieru a spásu našich duší a spoločne sa modlíme, aby sme v ňom obstáli pod ochranou našej Nebeskej Matky.

+Milan.