Prečo my, pravoslávni, máme Paschu v tomto roku (2016 – pozn. fd) až 1. mája? (14-ročný)

Pravoslávni kresťania slávia Paschu podľa juliánskeho kalendára, ktorý okrem toho, že je posunutý o dva týždne neskôr, musí rešpektovať v prípade Veľkej  noci aj splň mesiaca po jarnej rovnodennosti. Až po splnení týchto troch podmienok môže byť sviatok Paschy:

  1. nemôže byť pred 21.marcom. podľa juliánskeho kalendára, čo je v našom ponímaní až po dátume 3.4 apríla.
  2. splň  mesiaca
  3. v nedeľu po splne môže byť Veľká noc.

Keďže sa v tomto roku (2016) splň mesiaca po jarnej rovnodennosti podľa juliánskeho kalendára odsunul až na koniec apríla, preto až prvá májová nedeľa podľa správnosti môže byť Veľká noc.

Je to jeden z najneskorších dátumov Veľkej noci podľa „starého“ kalendára, nakoľko tento sviatok je pohyblivý z uvedených troch dôvodov. Tak ho odpradávna totiž slávili židia, ktorí práve pred týmto sviatkom pribili na kríž Ježiša Krista a on po troch dňoch vstal z mŕtvych – čo je vlastne sviatok Veľkej noci. A práve podľa tohto historického záznamu Svätého písma slávime Paschu, aby sme boli verní aj zmyslu tohto sviatku, ktorý pre židov znamená oslavu oslobodenia z Egyptského otroctva  a pre kresťanov oslobodenie z hriechu a od smrti vďaka Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu.