Slava Isusu Christu, mám 17 rokov a moja otázka znie: Je dobré, keď sa doma alebo niekde inde prezliekam pred inými – sestra, sesternica??? (nemyslím tým prezlikanie sa v šatni pred telesnou )ďakujem za odpoveď…Boh Vás žehnaj

Jestvuje “zóna” hanblivosti, ktorú nesmieme prekročiť aj kvôli morálnosti v pohľade na vlastné telo. – A toto nám určí, do akej miery sa môžeme prezliekať pred inými a zvlášť pred osobami iného pohlavia, pre ktoré sa ráz môžeme stať “darom” v manželstve. Je zrejmé, že oblečenie, ktoré zahaĺuje intímne zóny si nevyzliekame len tak, lebo úplne sa vyzliecť pred zrakom iných môže súvisieť aj s úchylkou “exhibicionizmu”. Preto slušnosťou je normálnosť v prístupe k sebe a iným, aby sme sebe aj iným neubližovali vlastným odhaĺovaním intímnych zón, lebo to už súvisí aj so šiestým Božím prikázaním, ktoré hovorí nielen o sexuálnom živote v hriechu, ale aj o tom, čo k tomuto hriechu privádza. A je platné, že oči sú bránou do duše a k rozhodnutiu pre hriech môžu privádzať aj pohľady na obnažené telo. Preto otázka o prezliekaní sa pred dievčatami, či už príbuznými, či nie, má byť už vopred  vyriešená hlasom svedomia, prirodzenou hanblivosťou, morálnym prístupom a odpoveďou na to, kvôli čomu by som sa takto mal prezliekať, keď to patrí do intímnej zóny mojho osobného života..?!