V našej cerkvi sa zapaľujú sviečky v strede. Prečo sa zapaľujú a čo sa vtedy treba modliť. Patrícia

Podstavec na sviečky môže byť kdekoľvek v chráme, ale zvyčajne je dávaný na viditeľné miesto. Je to podstavec na obetné sviece a z toho vyplýva aj zmysel pálenia týchto sviečok. Obeta sa vždy spaľovala, čo symbolizuje aj to, že každý, kto sa pre niečo obetuje, čosi zo seba stráca, prinajmenšom sebectvo, ktoré bráni v altruizme. Vosk sviece sa tiež spaľuje, ale pritom vydáva príjemné svetlo a teplo tak, ako aj človek, ktorý sa obetuje pre iných a je svetlým príkladom pre iných a dobrom otepľuje prostredie, v ktorom žije. Sviečku, ktorú zapaľujeme v cerkvi, zapaľujeme teda ako obetu, ktorou podporujeme chrám a zároveň to môžeme obetovať s úmyslom, ktorý vkladáme do modlitby, ktorú si sami zvolíme za kohokoľvek živého, či zomrelého. Dôležité je, aby to nebola len formalita, ktorá nám osobne nič nedáva okrem toho krásneho svetla sviece.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page