Od kedy deťom začína pôst a od koľkých rokov? Som gréckokatolíčka a keď sme boli deti keď si dobre pamätám, bol pôst určený od 7 do 70 rokov. Moja kamarátka mi povedala, že ich kňaz v nedeľu na Službe Božej povedal, že pôst deťom začína až od 14 do 65 rokov. Môžem poprosiť o radu? Ja mám 3 deti a vediem ich od narodenia, že piatok je stále pôst a pred Veľkou nocou je aj stredy pôst a aj iné pôsty v roku, a taktiež chodíme s deťmi stále aj do cerkvi. Takto ma od malička učili moji rodičia, začo som im veľmi vďačná, a takto učím aj svoje deti.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Myslím, že v tomto prípade ide predovšetkým o nedorozumenie, ktorého príčinou sú najmä terminologické nejasnosti.

Ak v niektorý deň nejeme mäso (hoci jeme viackrát denne, zvyčajne tri razy: raňajky, obed, večera), mnohí ľudia zvyknú povedať, že sme sa v daný deň postili. To však nie je pravda – v daný sme zachovali iba zdržanlivosť od mäsa, nie však pôst. Je teda veľmi dôležité striktne rozlišovať medzi „pôstom“ a „zdržanlivosťou“ od nejakých pokrmov. Sú to blízke a súvisiace, nie však rovnaké veci.

Takmer v každý piatok počas roka, takmer v každú stredu počas Veľkého pôstu, vo sviatky Povýšenia úctyhodného kríža (14. september) a Sťatia hlavy úctyhodného Jána Predchodcu (29. august), v deň pred Narodením Krista (24. december) a v deň pred Bohozjavením (5. január) platí „zdržanlivosť od mäsa“. To znamená, že v daný deň nesmieme jesť mäso, a to vrátane jedál, ktoré ho akokoľvek obsahujú.

V prvý deň Štyridsiatnice (teda v Čistý pondelok) a vo Veľký piatok nás zaväzuje „zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec“. To znamená, že v uvedené dni nesmieme jesť mäso, mlieko a vajcia, a to vrátane jedál, ktoré ich akokoľvek obsahujú.

„Zdržanlivosť“ od vymenovaných pokrmov zaväzuje v súčasnosti každého gréckokatolíka od 7. roka veku až do jeho telesnej smrti (teda ešte dlhšie, ako uvádzate vo svojej otázke).

V deň pred Narodením Krista (24. december), v deň pred Bohozjavením (5. január), v prvý deň Štyridsiatnice (teda v Čistý pondelok) a vo Veľký piatok platí popri uvedených zdržanlivostiach aj „pôst“. To znamená, že nestačí nejesť vymenované pokrmy, ale v daný deň sa navyše smieme najesť najviac raz, ideálne až po večierni.

„Pôst“ zaväzuje každého gréckokatolíka od 14. do 60. roka života (teda o čosi kratšie, ako uvádzate vo svojej otázke).

Ak teda máte dieťa, ktoré už dovŕšilo 7. rok života, ale ešte nedovŕšilo 14. rok života, zaväzuje ho každá zdržanlivosť, ale nezaväzuje ho pôst.

Pre úplnosť treba dodať, že ani zdržanlivosť ani pôst nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, cestujúcich viac ako 4 hodiny, ťažko pracujúcich a tých, čo sa spoločne stravujú, ak nemajú možnosť výberu.

Všetky potrebné inštrukcie ohľadom platnej pôstnej disciplíny (treba totiž vedieť, že cirkev ju môže meniť) nájdete napríklad vo svojej modlitebnej knižke Hore srdcia na stranách 628 a 629. Vždy, keď neviete s istotou, čo pre Vás alebo pre Vaše deti platí, môžete si to tam overiť.

V tejto súvislosti je veľmi dôležité uvedomiť si, že uvedené pravidlá nepredstavujú kresťanský ideál pôstnej disciplíny, ale akési nevyhnutné minimum, pod ktoré by naozaj nik nemal klesnúť. Keby sme si popísali ideálnu pôstnu disciplínu, ako ju zachovávali a odovzdali nám veľkí duchovní otcovia, zistili by sme, že je mnohonásobne, takmer neporovnateľne, náročnejšia. Ak teda vediete seba a svoje deti k tomu, aby pôsty a zdržanlivosti od rôznych pokrmov zachovávali o čosi prísnejšie a dôkladnejšie, než sme popísali (samozrejme, pri zachovaní rozumnej miery), nielenže sa nepreviňujete, ale robíte naozaj dobre a múdro.