SICH preosvietený Vladyka Milan,chcela by som sa spýtať na Váš názor ohľadom modlitby počas dňa. Snažím sa o rozhovor s Bohom pri akejkoľvek činnosti,či je to cestou do práce,pri upratovaní a pod,ale večer pred spaním sa rada modlím po ležiačky. Už dlhšie sa tým trápim a nenachádzam nikde odpoveď. Viac sa viem sústrediť na modlitbu.Bola by som Vám veľmi vďačná za odpoveď. PBZ

Sv.Terézia Veľká hovorí o modlitbe: “Poviem len toľko, že bránou k týmto veľkým milostiam, ktoré mi Pán udelil, je modlitba. A ak je brána zatvorená, neviem, ako by to urobil… ” Modlitba má mať svoj vyhradený čas v priebehu dňa, ale môže byť aj spontánnym vyjadrením nášho kontaktu s Bohom kedykoĺvek. Modlitba má mať aj svoj zdvorilý postoj pri našom “dialógu s Bohom”,  ale nič nemení na tom, že k Bohu sa môžeme prihovárať v každej situácii, ale aj v každej polohe, teda aj ležmo. Treba len správne rozlišovať dôvody pre to,  prečo sa teraz a takto modlím a či si nemôžem zvoliť aj inú polohu a voľnejší čas. Ak naozaj túžime byť s Bohom pri modlitbe, samotná situácia nám “povie”, čo je správne robiť, aby náš rozhovor s Bohom nám priniesol čo najviac osohu. “Tým totiž, ktorí sa venujú modlitbe, sám Pán platí účet, lebo za trochu námahy im dáva zakúsiť, aby s ním prechádzali ťažkosťami” /Sv.Terézia:Kniha života  str. 77/.