Sláva Isusu Christu! Milý vladyka Milan, pred pár rokmi som sa vydala za rímskokatolíka. Svadbu sme mali v greckokatolíckej cerkvi, ale keď sa nám narodila dcérka manžel veľmi chcel aby sme ju dali pokrstiť k rímskokatolíkom. Ostali sme bývať u mojich rodičov a tu máme našu cerkov. Od prvého septembra sa dáva nasvätejšia eucharistia aj deťom a keďže je moja dcérka jediné dieťa, ktoré je rímskokatolícke tak len ona zo všetkých detí v cerkvi nedostáva prijímanie. Teraz som zasa tehotná a budem trvať na tom aby bábätko dali pokrstiť k nám, ale zmení sa to niekedy pre moju prvú dcérku? A ako jej mám vysvetliť, že všetky deti idú na prijímanie, len ona dostáva krížik? Ako jej vysvetlím, že aj jej mladší súrodenec ak Boh dá dostáva najsvätejšiu eucharistiu a ona nie? Za odpoveď vám vopred veľmi pekne ďakujem

Rodič je prvým zodpovedným za svoje dieťa a tak musí byť aj dostačujúco múdry na to, aby svojim postojom aj pri rešpektovaní predpisov dieťaťu neublížil. Hlavnou zásadou pri prijímaní Eucharistie je to, aby sme ju neprijímali v ťažkom hriechu a vaše maličké dieťatko takýto hriech po krste ani nemohlo spáchať. Preto je rovnocenne milosťou posväcujúcou disponované pre prijatie Eucharistie, ako ostatné pokrstené dietky. Tým, že žije v gréckokatolíckom prostredí, kde ostatné dietky pristupujú k sv.prijímaniu, ja by som videl ako normálne a prirodzené privádzať ho k eucharistickému stolu, nakoľko ťažko by vám bolo vysvetliť mu rozdielnosť východnej a západnej tradície. A netreba mu spôsobovať “traumu”, keď sa tu nejedná o hriešný postoj voči Eucharistií, nakoľko východná časť tej istej katolíckej cirkvi to doporučuje a zdôrazňuje. Popri predpisoch sa aj kňaz má riadiť “pastoračnou múdrosťou “, ktorá nie je vybočením z predpisov, ale zohľadnením špecifických momentov pre duchovné dobro a zveĺadenie viery u veriacich, bez náznakov “akejsi diskriminácie” dieťaťa.