S.I.CH! Vladyka, môže, alebo mal by protopresbyter “podkopávať” nohy svojmu kňazovi?! PBZ!

V žiadnom prípade nemôže ísť kňaz proti kňazovi, lebo potom by o ňom platili slová Písma: “Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené neobstojí a dom na dom sa zrúti /Lk.11,17/. Každý kňaz sa zaraďuje do “kráľovstva” Krista, preto nemôže jeden druhého napádať, ani postavením vyšší zavrhovať nižšieho, lebo tým by ubližoval cirkvi, ako Božiemu kráľovstvu na zemi. Iné je, že ten, čo nesie zodpovednosť vyššie postaveného musí napomínať /nie útočiť /, musí nariaďovať a viesť, lebo to vyplýva z jeho zodpovednosti pred Bohom. A zas kňaz, ktorý sa cíti dotknutým, alebo niečo ho “zabolí” by si mal sporné veci s protopresbyterom vyjasniť v osobnom a diskrétnom rozhovore.