Sláva Isusu Christu, tohto roku v pôstnom období som mala príležitosť zamýšľať sa nad pôstom a jedno som nevedela pochopiť a veľmi ma to zaujíma. Prečo sa Kristus postil až 40 dní? Prečo až tak dlho? Prečo nestačilo napríklad týždeň, veď aj to by bolo dosť. Neviem na to prísť. Vopred ďakujem, M.

Keďže Nový Zákon je naplnením Starého, tak v predobraze 40-denného pôstu Mojžiša vtedy, keď mal na Sinaji dostať zákon napísaný na kamenných tabuliach s Desatorom, sa doŕšil až v Ježišovi Kristovi, ktorý začal ohlasovanie Novej zmluvy tiež štyridsať denným pôstom. Iste by sa vedeli k dĺžke pôstu medicínsky vyjadriť aj dietológovia, a to čo sa týka času biologickej detoxikácie. Ale v samotnom pôste je dôležitejší časový priestor pre vnútorné oslobodenie sa od rozličných “závislostí” na jedení a pití, či na “prečistení” svojich vôĺových mohutností kvoli sile odolávať zlému duchu, ktorý pokúšal aj Ježiša. Ináč štyridsiatka sa biblický objavuje v Písme Svätom aj častejšie: štyridsať rokov putovania púšťou, v Starom Zákone štyridsiaty deň po narodení bola matka obradne očisťovaná, Ježiš v štyridsiaty deň po Vzkriesení vstúpil do neba.. Dĺžka tohoto času má iste zmysel aj pre nás, len je potrebné k pôstu veľmi zodpovedne pristupovať. Preto nie je natoľko dôležitá otázka prečo 40 dní, ale ako je potrebné správne zaradiť pôst do svojho kresťanského života.