Sláva Isusu Christu vladyka. Mňa by zaujímalo či sa Cirkev vyjadrila nejak na tzv. Koltský vrt a údajné zvuky z pekla, či má k tomu nejaké stanovisko. Ďakujem a vyprosujem mnoho milostí vo Vašom poslaní.

Odpovedá o. Jager -sekretár biskupa
Kolský vrt:
– ide o vrt, ktorý uskutočnili v Rusku, v Murmanskej oblasti od roku 1970 do 1994. Prevŕtali sa do 12 262 m. Išlo o výskum litosféry na mieste, kde sa nachádza Baltský geologický štít. Vrt zastavili z dôvodu vysokej teploty v tejto hĺbke zemskej kôry (180 stupňov Celzia). Percentuálne vyjadrené ide o 0,002 percent z celkovej hrúbky zemskej kôry… Okrem iného však vrt priniesol niekoľko zaujímavostí: napr. že v tejto hĺbke sa nachádza voda pochádzajúca z minerálov, v hĺbke 6,7 km fosílie mikroorganizmov, spočítaných bolo 24 druhov týchto mikroorganizmov… v hĺbke 12 km horniny boli skôr vo forme plastov než skaly…
v roku 1989 sa objavilo video vo vysielaní istej americkej televíznej spoločnosti, ktoré “malo dokazovať” zvuky z pekla, kam sa mali ruskí odborníci prekopať a z toho dôvodu aj prácu zastaviť. V skutočnosti ide o remix soundtracku z filmu Baron Blood (1972).
Keďže ide o čisto vedecký projekt a Cirkev zo Sv. písma vie, že peklo nie je fyzické miesto, ale stav, niet dôvod, aby sa k tomu vyjadrovala.