Sich preosvieteny vladyka Milan.moja otázka sa týka blížiacej sa udalosti V našej rodine A to je krst nášho dieťatka.ja som gréckokatolicka A manžel rímskokatolik ale chodíme do gréckokatolíckej baziliky V Michalovciach A tu chceme pokrstiť aj naše dieťatko otázka znie… Musia byť krstný rodičia gréckokatolíci alebo môžu byť obaja rímskokatolíci?alebo aspoň jeden Z nich by mal byť gréckokatolik?A ďalšia otázka musí byť pri krste aj krstná aj krstný alebo stačí iba jeden krstný rodič A druhý môže byť iba svedok krstu….. Radšej jeden poriadny krstný rodič ktorý bude viesť dieťa V dobrom duchovnom živote ako dvaja ktorých nezaujíma budúci duchovný život dieťatka…. Ďakujem za vaš čas A odpoveď A želám Vám do ďalších dní veľa Božej milosti A zdravia

Krstní rodičia sú nápomocní v kresťanskej výchove dieťaťa, preto sa vyžaduje, aby mali aj primeraný kresťanský život a vierovyznanie. Keďže katolícka cirkev má tú istú náuku viery, tak pri krste môžu rovnocenne stáť krstní rodičia či už grécko, alebo rímskokatolícki. Zvykovo je dané, že sa v bežných prípadoch zúčastňujú krstný otec i krstná mama, a svedkovia krstu sa uvádzajú len “nutných” prípadoch. Takto sa dá istým spôsobom primäť k tomu, aby si krstný rodič uvedomil aj svoj kresťanský život, ktorý je treba napraviť popri zodpovednosti za kresťanskú výchovu dieťaťa. Prajem vám radostný vstup dieťaťa do života s Bohom a veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.