SICH! Moja otázka sa týka odpustu v Klokočove. V správach na Markíze sa vravelo, že” Cirkev zázrak oficiálne neuznáva”, znamená to, že Klokočov nie je uznaným pútnickým miestom? Ďakujem :)

O necelé tri roky bude 350 rokov od udalosti plačúcej ikony v Klokočove. Tento samotný fakt, že celý ten čas prichádzajú veriaci k tejto zázračnej ikone, a na túto udalosť sa nezabudlo ani po tak dlhom čase,  hovorí sám za seba: “Ak je tento zámer, alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť”/Sk 5,38/. To povedal významný učiteľ zákona Gamaliel, keď sa hovorilo o vierohodnosti účinkovania apoštolov. Pre mňa je fakt stáročí uznávania tohto pútnického miesta dostačujúcim procesom zisťovania pravdivosti udalosti plačúcej ikony, v ktorej P.Mária dala najavo svoj súcit s ĺudom Zemplína, ktorý veľmi trpel vtedajšími ukrutnosťami vojen. To, že sa vtedy neuskutočnilo cirkevné šetrenie o schválení udalosti azda aj kvôli tomu, že takéto kontakty s Rímom ešte neboli, je inou skutočnosťou. Ak teda Tv Markíza podala takúto informáciu, mohla mať na mysli práve tento rozmer nejestvujúceho dekrétu. Ale faktom zostáva, že už vtedy to musela byť veľmi významná udalosť, keďže samotný cisársky dvor vo Viedni pojal veľký záujem o túto plačúcu  Klokočovskú ikonu, ktorú nám tiež bez nejakého dekrétu “odcudzili” a vrátili nám len kópiu z nej. Preto na vašu otázku môžem odpovedať len tým, že nadprirodzené skutočnosti sa tak, či tak dajú prijať len vierou a tá je záležitosťou úprimného nášho vzťahu, ktorý ak si budujeme bez predsudkov a fanatizmu môže mať pre náš život obrovský význam. Samotný Klokočov teda už stáročia bol, je a zostane vážnym Mariánskym pútnickým miestom, kde veriaci môžu získavať mnohé milosti a pomoc od tej, ktorá sa za nás vždy prihovára. Na základe toho pápež Pius XI. vo svojom breve z 10.IX.1923 pod číslom 11153/23 udelil klokočovskému chrámu právo usporadúvať odpustové slávnosti s platnosťou plnomocných odpustkov.