Vladyka Milan, už dlhšie ma trápi istá situácia. Uvedomujem si svoje hriechy, ktoré sú všelijakého druhu,preto sa snažím kazdy mesiac pristupovať k spovedi a k eucharistii a vlastne vždy keď cítim potrebu, tak idem na spoveď. Problémom však je to, že si nejako neviem uvedomiť a pripustiť, že Boh mi odpustil, že sa na mňa nehnevá. Momentálne sa snažíme s manželom o bábätko avsak nejaký vnútorný hlas vo mne mi hovorí, že mne sa nikdy dieťa nepodarí splodiť pretože som hriešna. Trvá to už 1,5 roka a je to veľmi skľúčujúce, ťažké a neviem s tým bojovať…bola som už aj na generálnej sv.spovedi počas misií v obci, avšak stále bojujem s týmto vnútorným hlasom vo mne…prosím poraďte mi, čo robiť, prípadne akú modlitbu sa modliť. Pán Boh zaplať za Vašu radu.

Pocit hriešnosti môže privádzať ku kajúcností, ale môže byť aj pokúšaním k bezradnosti, ktorú chce zlý duch zneužiť k vovedeniu do beznádeje. Preto je dôležité reálne pozrieť na stav svojej duše, či sa skutočne nachádzate  vo vedomom a dobrovoľnom zotrvávaní v nejakom trvalom hriechu, ktorý si prajete napriek tomu,  že viete o tom, že sa prieči konkrétnemu Božiemu prikázaniu vo vážnej veci. Ináč je treba dávať pozor na to, aby sme “neuviazli” v škrupulozite, ktorá veĺmi škodí duši a duchovnému životu. To vás potom môže viesť práve k spomínanému pocitu beznádeje, že Boh kvôli našej hriešnosti nám čosi nedopraje. To je predsa len nezmyslom, lebo Boh je väčší,  ako náš hriech, ktorý on premáha svojou láskou a odpustením, ak v nás vybadá čo len “iskierku” ľútosti a pokánia. Preto skôr pozitívne pozerajte na terajšiu situáciu,  ak už máte medicínsky zistené zdravotné predpoklady pre počatie dieťaťa. Azda vám už len chýba malé “dozretie” pre otcovstvo a  materstvo v duchovnej sfére, ktorú posilňujte modlitbou, dôverou a ešte väčšou láskou.