Laudetur Jesus Christus. Vladyka chcem sa spýtať prečo sa líšia slová premenenia u rímskokatolíkov a gréckokatolíkov. U rímskokatolíkov sa totiž pri premenení hovorí, že Kristova krv sa vylieva za všetkých, ale u gréckokatolíkov je, že za mnohých. V latinčine to je “pro multis” čo tiež znamená za mnohých, rovnako to je aj v Biblii. Nenarúša takýto nesúlad katolicitu cirkvi?

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Grécky originál svätých evanjelií uvádza na relevantných miestach slová „peri pollón“ (Mt 26, 28) alebo „hyper pollón“ (Mk 14, 24), čo pomerne jednoznačne znamená „za mnohých“. Presne takto uvádzajú dané miesto nielen bohoslužobné knihy našej cirkvi, predovšetkým liturgikony, ale trebárs aj latinské preklady Svätého písma a bohoslužobné knihy rímskeho obradu vo svojej latinskej pôvodine („pro multis“). Rovnakou cestou sa uberá aj väčšina prekladov misála do živých jazykov. Slovenský text je viac interpretáciou než prekladom daného miesta. Obávať sa, že takýto prístup narúša katolíckosť cirkvi, je podľa môjho osobného názoru prehnané. Keďže však váš postreh má určité opodstatnenie, odporúčam vám adresovať svoju otázku cirkevným a teologickým autoritám, ktorých sa daná záležitosť týka v prvom rade.