Pochválený buď Ježiš Kristus! Vladyka, prosím vás o radu . Som rímokatolík. V našej malej farnosti máme problém s kaplánom. Je u nás tretí rok. My, veriaci už dlho vnímame jeho nevhodné, problémové správanie. Ide o mladú kantorku (25r.) Neustále sú spolu sami . Pán farár slúži omšu, kaplán neslúži ale celý ten čas fajčí s ňou v altánku na fare. Mládež na fare nalieva alkoholom, pili tam skoro do polnoci … Aj už spomínaná kantorka začala fajčiť až odkedy majú k sebe tak blízko. Ťažko to takto do správy všetko opísať, no my čo sa vo farnosti angažujeme viac, vidíme že to naozaj prekračuje všetky medze. Skúšali sme hovoriť aj so spomínanou kantorkou no nemalo to žiaden zmysel pretože všetko poprela a naďalej pokračuje v koketovaní a nevhodnom vzťahu s ním. Oslovili sme aj pána farára , nepripustil síce možnosť že medzi nimi niečo je, no vieme že aj on kantorku viac krát napomenul a upozorňoval na tieto veci ako napr. fajčenie v altánku kým vedľa v kostole prebieha omša, no ona len drzo niečo odvrkla a nemalo to žiaden účinok. Často ju vidno aj večer o 21:00 ísť na faru pričom sme vedeli že tam bol prítomný iba p. kaplán pretože p. farár bol celý týždeň na duch. cvičeniach…Snažili sme sa využiť všetky možnosti ako to vyriešiť, napomenúť no nemá to žiadny efekt a je to len horšie . Obaja očividne nerešpektujú p. farára. So samotným kaplánom sa o ton hovoriť nedá. Nemal by byť kňaz vzorom pre mládež, snažiť sa ich viesť, vštepiť im nejaké morálne hodnoty, byť príkladom? Čo ak ich kaplán naopak podporuje v zlom ? Ako by sme podľa vás mali postupovať v tejto katastrofálnej situácii? Je to naozaj zlé, ľudia sú oprávnene pohoršení, celé mesto o ich lovestory rozpráva…Mrzí nás to, pretože inak v rámci farnosti sa snažil čo sa týka detí ktoré má na starosti aj tak všeobecne, no to o čom som písal vyššie sa nedá akceptovať, tolerovať. Ďakujem za odpoveď!

Z vášho podnetu dýcha úprimná starosť o dobro kňaza i veriacich jemu zverených, preto bolo by vám veľmi žiadúce ohlásiť sa u vášho biskupa na rozhovor, lebo tieto konkrétne problémy ja neviem vyriešiť písomne, ale aj preto, že každého kňaza môže riešiť len jeho biskup. Uznávam vašu bolesť i starosť, ktorá vás trápi a ospravedlňujem sa za kňazov, ktorí namiesto evanjelia vám prinášajú pohoršenie. Verím, že ich nie je veľa, ale aj tí, ktorí azda ešte nechápu vážnosť svojho počínania potrebujú vašu  modlitbu a pomoc.

Táto pomoc môže byť daná aj vo forme osobného napomenutia, alebo v prípade neúspechu  v spôsobe riešenia cirkvou, ako nám to hovorí Kristus: “Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami…” /Mt 18,15-18/. V cirkvi sa musíme správať ako v rodine, v ktorej nám má záležať jednému na druhom bez záludnosti, ale v pravde. Len tak sa dá budovať skutočné spoločenstvo, ktoré nás posunie bližšie k Bohu. A nie všetky zlyhania sú vždy prejavom sebectva a zlomyseľnosti, ale môžu byť aj prejavom slabosti a nedôslednosti, na ktorú je treba upozorniť.

Modlím sa za spravodlivé vyriešenie situácie vo vašej farnosti a prajem vám odvahu urobiť krok správnym smerom.

+Milan.