Pochválenie buď Ježiš Kristus, mám k Vám otázku ohľadne Vianoc. Keďže mám v rodine človeka ktorý nechce byt obdarovaný a ja neviem nájsť vhodne slova ako mu povedať prečo sa ľudia obdaruvaju tak vás prosím o pomoc. Veľmi by som mu to s láskou a peknými slovami vysvetlila. Tak vás prosím o zodpovedanie na moju otázku: prečo sa obdaruvame darčekmi?

Najjednoduchšou odpoveďou je, že dar je prejavom nášho vzťahu k niekomu, koho máme radi. Vianoce sú časom, v ktorom nám Boh dal zosobnený Dar vo svojom Synovi, ktorý  “..pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies…” Preto aj ľudia v prvom rade musia svojim vzťahom lásky byť darom pre iných a symbolický to prejavujú na Vianoce práve tým, že si dávajú darčeky. A tak nie v hodnote daru, ale vo vzťahu lásky je to najpodstatnejšie. Ak by sa darčekom mala prekryť iba absencia vzťahu, potom by dar nemal zmysel, lebo vyjadruje iba materiálnu hodnotu – obdarovaný musí z darčeku vycítiť  predovšetkým vzťah dobroty a lásky. Prajem požehnaný čas sviatkov Narodenia Pána a najdenia toho, čo pre život je najpodstatnejšie – teda vzťahu lásky, ktorá nie je prejavená iba darčekom  pod stromčekom, ale predovšetkým skutkami života.