SICH! Chcel by som sa spýtať, ako to je s formáciou Godzone a jej prepojením na cirkev bethel teda vo všeobecnosti na new Age. Na godzone shope sa vyskytuje literatúra ktorú predáva aj spomínaná cirkev bethel, godzone mal relácie na tému bethel a podobne. Godzone má veľký vplyv na mladú generáciu, určite sa nájdu mnohí, ktorí to robia s dobrým úmyslom, alebo len nevedia o prepojení, možno aj nijaké nie je a preto sa pýtam. No ak je tam prepojenie tak asi nie je úplne v poriadku s praktikami bethel ako je vysávanie energie z hrobov, charizmaticky odpadávať bez nejakého následného bozieho vniknutia alebo akoby som to nazval a je to len zážitok, návykový zážitok, ktorý nie je v súlade s našim presvedčením a mnoho iného. Vďaka

To, čo nie je v zhode s katolíckym učením je jednoznačne neprijateľné pre kresťana-katolíka, ak sa za takého chce považovať. Do akej miery sa to týka spomínanej skupiny, to ja neviem povedať, lebo sám nemám tú skúsenosť, keďže nie každý sa musí nadchýnať týmto štýlom hudobného a svedeckého prejavu. Ale musí byť každému z nás zrejmé, že ak chcem patriť do konkrétneho katolíckeho cirkevného spoločenstva, musím sa riadiť predpismi danej cirkvi a uznávať tie pravdy viery, ktoré sú v danej cirkvi jasne definované a vstupovať do takej formácie, ktorá nás vedie ku katolíckej náuke. Takto je “normálne” aj v iných spoločenstvách a inštituciách, no nebolo by normálne, keby sme sa k jednému hlásili a robili reklamu inému, resp. rozširovali ich literatúru. Na tému prepojenia s “bethelom” tu už bolo dosť veľa komentárov, ale tí, ktorí už majú osobné skúsenosti by mali rozoznávať čo je a čo nie je katolícke.. Preto už nepovažujem za potrebné sa k tomu vraciať, lež vždy vyzývam k zodpovednému životu viery, od ktorej závisí naša spása a k opatrnosti pred tým, čo prílišne stavia na emóciách a vonkajších prejavoch.