LICH chcel by som sa spýtať ako chápať ustanovenie kánonu 977 CIC Rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu Desatora je okrem v nebezpečenstve smrti neplatné.

Odpovedá o. František Čitbaj.
Aj kňaz môže zhrešiť proti čistote. Tento kánon znamená, že v úlohe spovedníka  nemôže svojmu spoločníkovi, s ktorým zhrešil, udeliť z tohto spoločného hriechu rozhrešenie. Ak by mu ho udelil, udelil by ho neplatne, čiže hriech by bol aj naďalej účinný!