Sláva Isusu Christu! Drahý vladyka, chcela by som sa opýtať, či je “normálne”, ak kňaz počas sv.spovede pošle človeka preč so slovami “na vyhodnotenie si počkáte, prídete úplne nakoniec ako posledný”, pri tom ten človek nemal žiaden ťažký hriech, boli to naozaj bežné hriechy. Človek, ktorého sa to týka bol na púti a chcel sa vyspovedať na pútnickom mieste. Ďakujem za odpoveď

Spoveď nie je poradňa s vyhodnocovaním výsledkov, ale tajomstvo Božieho odpustenia a prejav milosrdenstva. Preto neviem posúdiť, čo viedlo kňaza k takémuto “verdiktu”, či to bola nepripravenosť spovedajúceho sa, alebo jeho nedisponovanosť pre sviatostné zmierenie. Kňaz je tam len prostredník odpustenia, ktoré dáva Boh, preto dobre nerozumiem, čo bolo dôvodom takéhoto postupu. A vstupovať do “zóny” spovedného tajomstva nemôže nik, ani biskup, preto ťažké je mi odpovedať presne o čo ide, skôr musíte vy sami pýtať sa, či nedošlo k pochybeniu z vašej strany, lebo za pochybenie zo strany kňaza si pred Bohom nesie veľkú zodpovednosť on sám.