Slava Isusu Christu, Vladyka Milan, chcela by som sa opýtať? Existuje v gréckokatolíckej cirkvi odpustenie žene, ktorá sa rozvádza a ona podáva návrh? Je možnosť niekedy aspoň ísť na spoveď? Byt chránená pred diablom?

Viete, že cirkev v zásade nemôže schvaľovať rozvod, lebo stabilita manželstva nie je z ustanovenia cirkvi, lež vyplýva z Božieho zákona, a čo Boh ustanovil, nemôže človek zrušiť, hoci by bol pápežom. Z Písma Svätého – Božieho slova teda vyplýva záväzok: “Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje “/Mt 19,6/ Cirkev teda môže len skúmať a vyjadriť sa k tomu, či to “naozaj spojil Boh”, lebo k tomu, aby to tak bolo, je potrebné naplniť i všetky predpoklady.

Preto rozvádzajúcim sa často doporučujeme preskúmanie cirkevným súdom. Alebo pre neznesiteľné a životu i zdraviu škodlivé vzťahy v manželstve môže cirkev udeliť separáciu, ktorá ale nemá právne dôsledky pre majetkoprávne vysporiadanie manželov.

Preto vaša otázka má širší rozmer, o ktorom sa dá viac porozprávať osobne, lebo v princípe, ak ste ukrivdenou a trpiacou stránkou, ktorá si chráni zdravie a nevstupuje do iného vzťahu, môže sa hovoriť i o pristupovaní k sviatostiam. Ale toto sa rieši individuálne a diskrétne.

+Milan.