Keď je manžel gréckokatolíckeho vierovyznania a manželka je rímskokatolíckeho, sobáš mali v rímskokatolíckom kostole, kde by mali byť ich deti pokrstené.

Základný postoj vzhľadom na krst dieťaťa je zadefinovaný obradom otca, ale podľa nového cirkevného práva, je možné aj rozhodnutie a voľba oboch manželov – podľa vzájomnej dohody. Spoločné vyhlásenie je treba urobiť pred kňazom a to zapísať do poznámok krstnej matriky. Pôvodne sa pre manželku chápal obrad sobáša, ako rozlúčka nielen s rodičmi, ale aj s obradom, lebo po ňom nasledovala manželka svojho manžela nielen v spolužití, ale aj v jeho obrade, čo terajšie cirkevné právo neprikazuje. Preto je veľmi dôležité, aby ste vedeli vzájomne a s láskou dospieť k rozhodnutiu, ktoré budete spolu rešpektovať, lebo to podstatné – príslušnosť ku Katolíckej cirkvi nemeníte, ale aj spôsob výchovy k modlitbe a obradu je dôležitý pre duchovný rozvoj človeka.