Dobrý večer Otec Milan SICH. Prepáčte, za toto oslovenie, ale pre mňa vždy zostanete tým “otcom”, ktorý nás cez náboženstvo a omše v cerkvi viedol tým správnym smerom. Mám na vás trošku “zvláštnu ” otázku a veľmi potrebujem k tomu vaše vyjadrenie a hlavne RADU. Pred 10 mesiacmi som mala dopravnú nehodu a stalo sa mi niečo také ako “klinická smrť”. Vyzeralo to asi tak, že som sa prechádzala medzi oblakmi a počula som veľmi príjemný hlas, ktorý mi vravel, že mam ísť ďalej a nezastavovať sa. Potom som na tej ceste stretla dve osoby (zosnulé) a tie mi povedali isté veci a aj to , že tam ešte nemôžem zostať a vyprevadili ma cez dvere a potom som sa prebudila na ceste, kde ma zrazilo auto. Potom nasledovala kóma, prebrala som sa až v nemocnici. Prevoz sanitkou si nepamätám. Po tomto sa mi zmenil život, prehodnotila som ho. Ale potom som stretla človeka, ktorý tvrdil, že tiež prežil klinickú smrť a že videl osobne Ježiša a že mu povedal, že jeho poslaním tu je pomáhať ľudom. Ten človek tvrdí, že ma schopnosti ako Ježiš a uzdravil už 40 ľudí. Že mu z “hora” našepkávajú nejaké veci a že ma zachrániť svet. Vraví, že každý kto prežil klinickú smrť ma nejaký dar z “hora” a ma tu na zemi určité poslanie. Lenže ja to tak nevidím. Ak som to prežila, tak Ježišovi len ďakujem každý deň a som len normálny človek bez “daru” a mojim “poslaním” je maximálne napraviť svoje hriechy. Prečo ten človek tvrdí, že ma schopnosti ako Ježiš a pritom nepristupuje ani k sviatostiam, nechodí do kostola, nespovedá sa, lebo tvrdí že sa spovedá priamo Bohu. Ale od toho sú tu predsa kňazi , povolaní prostredníctvom nich nám Boh dáva predsa rozhrešenie. Čo mám odkázať tomu mužovi aby sa spamätal? Veď to čo tvrdí, je hriech. Nikto nemá schopnosti aké mal Ježiš lebo tie dal Otec Boh len svojmu Jedinému synovi. Ja neverím slovám tohto muža, ale rada by som mu pomohla z bludu v ktorom žije. Lebo sme len ľudia a nikomu neprislúcha nadnášať sa na úroveň , ktorá mu nepatrí a “namýšľať” si, že má “schopnosti”. Ďakujem Vám za odpoveď.

Stretnutie na duchovnej úrovni je iné, ako fyzické stretávanie ľudí. Takéto mimoprirodzené stretnutie môže byť poznamenané aj nejasnosťou osoby, ktorá sa nám nemateriálne prihovára. Boží vstup do nášho vedomia nikdy nespôsobuje chaos a neprimerané správanie. Toto ste mohli pocítiť aj vy, keď ste jasne vedeli, čo máte ďalej robiť hneď v ohrození života. Vami spomínaný človek mohol byť v klinickej smrti oklamaný videním “nie Krista”, ale mohol komunikovať aj s “otcom lži”- ako ho nazval Kristus: “Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži”/Jn 8,42/. Dosť jasným ukazovateľom je fakt jeho “svetoborného” správania a neochoty prijať sviatosť zmierenia cez tých, ktorým to Ježiš prikázal: “Komu odpustite hriechy, budú mu opustené… “/Jn 20,23/. Pred takýmito ľuďmi je treba byť obozretnými, nakoľko údajné zázraky, nemusia byť ničím zvláštnym, len obyčajným klamom diabla, ako nás  na to upozornil aj Kristus: “Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa tu je Mesiáš, alebo tamto je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši  a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. /Mt 24, 23-24/.

Preto je najistejšie byť v jednote s cirkvou a tými, ktorí ako kňazi majú poslanie oslobodzovať od pôsobenia zlého, lebo len tu je daná istota: ” Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju  cirkev a brány pekla ju nepremôžu”/Mt 16,18/. Je mi ľúto, že ste prešli takýmto trápením, ale teraz sa držte a majte dosť síl vzdorovať aj iným nebezpečenstvám života, k čomu vám Viktória žehnám a modlím sa za vás.

+Milan.