SICH. Ja som gr.kat. a môj manžel je rim.kat. Dieťa máme pokrstené v rim.kat.kostole. Patrí moje dieťa podľa cirkevného práva do gr.kat. alebo rim.kat. cirkvi? Chodíme striedavo do kostola aj do chrámu. Môže teda moje dieťa v gr.kat chráme prijímať eucharistiu? Raz som sa niekde (ani neviem kde)dočítala, že eucharistia sa môže prijať až po krste a myropomazaní a dieťa má len krst. Ak dieťa v chráme príime eucharistiu je to môj hriech? resp. je to ťažkým hriechom?

Po krste je každé dieťa rovnako nevinné a teda milosťou posväcujúcou aj disponované pre prijatie Eucharistie. Ako som už viackrát vysvetľoval, že je dôležité dbať aj na tradíciu Cirkvi, podľa ktorej sa prijímanie v rímskokatolíckej cirkvi odkladá až na vek školskej dochádzky. Keďže vo svojej otázke neuvádzate žiaden formálny zápis pri vašom sobáši, či krste dieťaťa ohľadom rozhodnutia pre ten, či onen obrad, tak vo všeobecnosti platí, že dieťa je podľa obradu otca – teda vo vašom prípade je rímskokatolícke. A čo sa týka prijímania, to si vyžaduje predovšetkým stav duše bez ťažkého hriechu a je bežné, že u rímskokatolíkov sa podáva ešte pred birmovkou,  nakoľko aj školské osnovy sú tak stavané, že učivo k 1.sv.spovedi a 1.sv.prijímaniu sa preberá v treťom ročníku a birmovka u rímskokatolíkov je až v neskoršom čase, teda po prijatí Eucharistie. Východná cirkev sleduje postupnosť kresťanských iniciácií tak, ako to bolo od počiatku kresťanstva v poradí: krst, birmovane, Eucharistia.   Istotne, že prijímaním Eucharistie nevinným dieťaťom sa jeho rodič nedopúšťa žiadneho hriechu – to sa zdôrazňuje  kvôli zachovaniu západnej tradície a dlhodobému zvyku.