S.I.CH. S mojim priateľom budeme mať čoskoro svadbu a chcela by som sa vás opýtať: v prípade ak ja som grécko-katolíčka, on pravoslávny, a sobáš uzavrieme v Grécko-kat. chráme, a ak by sme chceli mať sobáš aj s liturgiou tak mi bolo povedané, že on by nemohol pristúpiť k sv. Eucharistii…a bolo by to trochu preňho nepríjemne, ak by sme ostatní šli, a on by nesmel, tak moja otázka znie, či neexistuje nejaká výnimka, ktorá by mu dovolila v tento náš deň pristúpiť k sv.Eucharistii. Samozrejme ak nie, tak sa nič nedeje a budeme mať čisto len sobáš. Ďakujem za odpoveď.

Vo “výnimočných” prípadoch je dovolené katolíkom prijímať sviatosti u pravoslávnych a pravoslávnym u katolíkov, nakoľko viera v tajomstvá Cirkvi je u oboch cirkvi rovnaká. Ja váš sobáš považujem za mimoriadne výnimočný vo vašom živote, preto doporučujem prijímať Krista z jednotnej čaše, aby On v jednote držal váš spoločný život a voviedol vás do jednoty manželskej, kedy “budú dvaja jedným telom” /Ef 5,31 a Gn 2,24/. Pravdaže k sviatostnému manželstvu patrí aj poučenie /príprava na manželstvo/ a dobrá svätá spoveď, ktoré je potrebné so všetkým záujmom a úprimnosťou absolvovať. Už vám len zo srdca prajem, aby vás Boh požehnal láskou a milotou vo vzájomnom zväzku pokoja, aby vám doprial vidieť synov svojich synov… a všetko to ostatné, za čo bude kňaz v modlitbách prosiť a čo vám spoločne prinesie veľa šťastia i radosti pod ochranou našej Nebeskej Matky.

+Milan.