Christos voskrese!Vladyka Milan chcela by som sa opýtať ako je to s tým kľačaním počas veľkého týždňa, niektorí tvrdia, žeby sa nemalo kľačať až do päťdesiatnice. Ďakujem za odpveď.

odpoveď pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Otázke období, počas ktorých sa v chráme nemá kľačať, venoval pozornosť už Prvý nicejský snem (325), vôbec prvý ekumenický koncil cirkevných dejín. Jeho účastníci – svätí otcovia, ktorých liturgickú pamiatku slávime každoročne v siedmu nedeľu po Pasche, tento rok 28. mája – stanovili jasné a jednoznačné pravidlo. V dvadsiatom kánone nariadili, že sa nemá kľačať počas celej Päťdesiatnice (od Paschy po Zostúpenie Svätého Ducha) a vo všetky nedele počas roka. Toto pravidlo pre nás nikto právoplatne nezrušil, ba nemal dôvod zrušiť, lebo je mimoriadne logické. Svojím státím vyjadrujeme vieru v Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré sa počas uvedených dní osobitne zdôrazňuje. Práve preto sa k Pondelku Svätého Ducha slávi večiereň, ktorej súčasťou sú osobité modlitby prednášané na kolenách. Ide o oficiálny začiatok obdobia, počas ktorého je kľačať opätovne dovolené. Musíme však priznať, že toto pravidlo sa na väčšine našich farností dlhodobo nedodržiava. Pokiaľ teda niektorý kňaz vedie ľudí k tomu, aby stáli aspoň počas Svetlého týždňa, ak doposiaľ aj vtedy kľačali, ide o veľmi správny a chvályhodný počin, hoci nedokonalý a nedôsledný. Pokiaľ však presviedča ľudí, ktorí si nekľakajú počas celej Päťdesiatnice, že po Svetlom týždni by kľačať mali, vedie ich nesprávnym smerom.