Kristus medzi nami…berie sa ako hriech, resp. nadávka, keď poviem: ,,do mačky…do kelu?”

Pre mnohých je to vtipná náhrada za zlozvyk hrešenia. Preto, aby oni mali naporúdzi nejaké iné slová a nebrali do úst nečestné a vulgárne slová, vynašli si vlastné výrazy, ktoré nikoho neurážajú a ani neberú meno Božie nadarmo. Preto je prijateľnejšie takto “preklenúť” situácie napätia a zlosti, nakoľko takéto slová sa nedajú považovať za nadávku a hriech.