sich môže jeden kňaz služiť na jednej službe božej za zdravim aj za mrtvym ďakujem

Jeden kňaz môže slúžiť “naraz” len jednu sv.liturgiu /teda môže mať len jeden liturgický úmysel – intenciu/, ale v prípade, že ide o naliehavú potrebu môže do prosieb po evanjeliu /sohubej jektenije/ pridať aktuálnu prosbu, ktorá nie je obetovaním sv.liturgie na tento úmysel, ale iba “izolovanou” prosbou vloženou do liturgie – vopominkom, ako tomu hovorili ľudovo.