Pochválený buď Ježiš Kristus, Vladyka Milan, chcem sa opýtať, či je spoločnosť Repent Slovakia cirkvou uznávaná, či proroctvá, ktoré ohlasujú môžu byť pravdivé… ďakujem. http://www.repentslovakia.com/?page_id=3348

Ježiš povedal:”Neveriace a skazené pokolenie dokedy ešte budem s vami,dokedy vás budem trpieť…”/Mt17,17/. Napadá mi tento citát z evanjelia vždy, keď odpovedám na tie isté otázky ohľadom viery, ktorá je jasne definovaná: “Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev…” Nijaká spoločnosť Repent Slovakia sa tam nespomína a všetky novodobé tzv.prorocké spoločnosti sú sektárske. Preto Ježiš tak veľmi zdôrazňoval opatrnosť voči “samozvaným prorokom”: “Vystúpi veľa falošných prorokov a zvedú mnohých” /Mt24,11/. Ak nechcete patriť medzi zvedených, tak sa držte svojho kostola, či cerkvi a počúvajte vášho biskupa, či kňaza hoci na nich nadávajú. Lebo pokiaľ má niekto poverenie katolíckej cirkvi, nezavedie vás do bludu a chaosu, ktorý znamená kliatbu a ohrozenie vašej večnosti. Myslím, že je načase pochopiť, že my nepotrebujeme hĺadať novodobé výmysly, nech už majú akékoľvek pomenovanie a chvália sa akýmikoľvek “zázrakmi”: “Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veĺké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených. Hľa hovorím vám to vopred” /Mt 24,24/. Toto nám Ježiš nepredpovedal “len tak”, ale chcel nás uchrániť pred vážnym zlom, a je na čase, aby sme tomu konečne verili a pochopili to, že Kristova cirkev je tu už zadefinovaná celé dve tisícročia, preto nesmieme naletieť kadejakým dobovým “výmyslom”. A mňa ako biskupa veľmi znepokojuje to, že veriaci to stále nechápu a pýtajú sa ešte stále na čosi, čo je jasne  “zmätočné” a zavádzajúce. Popritom, že doma majú chrám, do ktorého chodili ich otcovia a celé generácie predtým a nezháňali sa po kadeakých pochybných spoločenstvách. Verím, že dnešný veriaci začne byť zodpovedný a viac, ako na “výstrelkoch doby” mu bude záležať na spáse duše.