Z čoho sú skúšky na bohosloveckú fakultu kňazstva, a koľko sa tam hlási uchádzačov?

Bližšie informácie o teologických skúškach a štúdiách podáva vždy kňaz vlastnej farnosti, ktorý Vás pozná a zároveň dáva aj odporúčanie pre seminár, s ktorým sa záujemcovia môžu už teraz postupne zoznamovať. Preto ja sa nechcem iba takouto formou miešať do „kompetencií,“ na ktorých stojí vážne zhodnotenie rozhodnutia, resp. vážny osobný  rozhovor o povolaní. Čo sa týka počtu uchádzačov, zatiaľ je predčasné o tom vedieť, keďže prihlášky prichádzajú až neskôr a tak sa to dá určiť až zo zaslanej dokumentácie.