Ako správne sa má osloviť biskup. Ak Vy prídete na návštevu farnosti, ako Vás máme osloviť.

Východná tradícia rovnocenne ako oslovenie otec biskup používa starobylé slovanské pomenovanie vladyka resp. pre ešte zdvorilejšie oslovenie preosvietený vladyka. Tým naznačuje, že v pozemskej komunikácii s ozajstným – Vladykom a to Hospodom našim Isusom Christom – má napomáhať biskup, ktorý uprostred liturgického spoločenstva symbolizuje tajomne prítomného Krista.